Rokiškio krašto muziejus kviečia išspręsti kryžiažodį ir laimėti šaunų prizą
Pradedant XVI a. viduriu, Rokiškio dvaro sodybą (ir miestelį) viena po kitos valdė net trys garsios Lietuvos didikų giminės: Gediminaičių palikuonys Smolensko kunigaikščiai Krošinskiai, Livonijos Tyzenhauzai bei lenkų kilmės grafai Pšezdzieckiai, kilę iš Mozūrijos.
2021-04-10
Pro memoria
Užuojautą reiškiame Spundzevičių šeimai, Anglijoje netekus mylimos dukros ir sesės Eglės. Šiandien sunku surasti žodžius, kuriais galėtume Jus paguosti. Reiškiame Jums, Jūsų šeimai ir artimiesiems visokeriopos stiprybės, vilties ir tikėjimo. Ir prašome visų
2021-04-10
Kviečia prisiminti Strazdų kaimo tragediją
Šį savaitgalį minima Strazdų kaimo tragedija. Rajono žmonės virtualių renginių metu kviečiami pagerbti Balio Vaičėno bei Lokio rinktinės štabo narių žūties 70-ąsias metines. 
2021-04-10
Sveikiname su gimtadieniu!
Balandžio 10-ąją dieną savo gimtadienį švenčia inžinierius, Lietuvos ir Rokiškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas Vytautas Saulis. Sveikiname!
2021-04-10