Pro memoria
Lapkričio 26–ąją Rokiškio rajonas ir visa Lietuva neteko žinomos politikės ir visuomenės veikėjos Laimos Keraitienės. Ši nepaprasta moteris dideliam būriui bendraminčių buvo įkvėpėja ir mokytoja, visi ją pažinojome kaip nuoširdžią ir principingą asmenybę. Laimos Ke
2021-12-03 08:00:00
Pro memoria
Lapkričio 20 d. netekome mūsų kraštietės, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai" aktyvios dalyvės bei tarybos narės, istorikės ir Rokiškio krašto muziejaus bičiulės Danutės Blažytės-Baužienės. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionės artimiesi
2021-11-23
Pro memoria
Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės, Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę...  Nuoširdžiai užjaučiame Valdį Vaičėną dėl mylimos mamos netekties. Juodupės seniūnija ir Juodupės miestelio bendruomenė.
2021-11-03
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame bendradarbę Ritą Kaupienę dėl brangaus Vytauto mirties. Kamajų seniūnijos kolektyvas.    
2021-10-28
Pro memoria
Išėjus žmogui lieka tuštuma. Tegul ją bent akimirkai užpildo ir didelę širdies gėlą sušvelnina nuoširdi užuojauta. Nuoširdžiausią užuojautą skiriame Onutei Vanagienei dėl mylimos mamytės mirties.   Juodupės kurso draugės.
2021-09-28