Į Amžinybę išėjo ilgametė Jūžintų seniūnė Audronė Baltuškaitė
Rugsėjo 17-ąją Rokiškio rajono visuomenę sukrėtė žinia – į Amžinybę išėjo Audronė Baltuškaitė (1954 04 02- 2020 09 17).  A. Baltuškaitė į Rokiškio rajoną atvyko dirbti mokytoja, baigusi fizikos studijas Vilniaus Universitete. Atgimimo metais ji labai ak
2020-09-17 21:44:00
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narį Algį Čepulį, sūnų Ainį ir dukrą Mariją dėl žmonos ir motinos mirties. Rokiškio rajono savivaldybės taryba ir administracija  
2020-07-07
Pro memoria
Dėl Stasio Malinausko mirties nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai Nijolei ir sūnui Jonui. Taikos gatvės 1-ojo namo, 5 laiptinės gyventojai. Užuojautas svetainėje ir laikraštyje talpiname nemokamai. Tekstus galite siųsti: el. paštu reklam
2020-05-14
Pro memoria
GENADIJ FITINGOV (1970 – 2020) Genadij Fitingov gimė 1970 m. balandžio 25 dieną, Rokiškyje. 1989 m. įstojo į Lietuvos kūno kultūros institutą, kur 1993 m. įgijo kūno kultūros dėstytojo kvalifikaciją. Tais pačiai metais Genadijus pradėjo dirbti Rokiškio sporto klube „Vikt
2020-04-24
Pro memoria
  Dėl mylimos sesutės mirties nuoširdžiai užjaučiame Artūrą Raščių.                                                          
2020-04-20