Pro memoria
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė sunkią netekties valandą. Nuoširdi užuojauta Monikai Giminiauskienei ir Povilui Rageliui dėl mylimos mamytės mirties.   Nastia Gorovniova
2021-02-23 12:45:00
Pro memoria
Ilgas kelias dar buvo keliauti, Bet kodėl Tu taip greit pražuvai? Gyvenimui vainiką pynei, Bet nebaigtą jį palikai... Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir visus pažinojusius į amžiną poilsį išėjusį Aurimą Tamulevičių.   Draugai.
2021-02-21
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Ireną Zabulienę dėl brolio mirties.   Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos kolektyvas
2021-02-19
Pro memoria
Žmogus – tik žemės svečias, Ir turi jis sugrįžt namo. Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, Kuriuo negrįžta niekas atgalios. Nuoširdžiai užjaučiame ALGĮ VEIKŠĮ dėl Mylimos sesers Dalės mirties.   Garažo gatvės 1-o namo kaimynai
2021-02-11
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame rajono savivaldybės tarybos narį Stasį Mekšėną dėl motinos mirties.   Rokiškio rajono savivaldybė
2021-02-11