Balandžio 21 dieną Albinas Širvys, gyvenantis Rokiškio r. Šileikių k., pasitinka 100-ąją gimimo dieną. Šimtametis ąžuolas prilygsta jėgai, Kurią nešėte savy per amžių. Jums dainuoja šimtasparniai laiko vėjai, Sidabrinės rasos veda braidžiot… Po la
2024-04-21
Rokiškio rajono savivaldybės vadovų sveikinimas šv. Velykų proga.
2024-03-31
Brangūs broliai ir seserys, Per Kalėdas prisiminėme ypatingą Dievo dovaną Pranciškui - sukviesti visus pagarbinti Jėzaus gimusio prakartėlėje. Ši dovana džiugina jau 800 metų visą pasaulį. Prisikėlęs Jėzus Kristus įteikė dar vieną dovaną Pranciškui - stigmas, savo žaizdų atmin
2024-03-31
Mylima mama ir močiute,  Šiandieną Jūsų metai sužydėjo 90-dešimt įvairių žiedų. Čia visko būta: saulės, vėjo, daug praradimų ir vilčių... Nuėjote prasmingą ir ilgą kelią, pavargo rankos nuo sunkių darbų. Priimkit šiandien degančią ugnelę, savo anūkų ir vaikų širdž
2024-03-30