Reklamos karai rajono taryboje (7)

Publikuota: 2019-10-29 Kategorija: Politika
Reklamos karai rajono taryboje
L. Dūdaitė-Kralikienė / Rajono tarybos narys Stasys Mekšėnas komitetuose pateikė nemažai klausimų apie reklamą sporto ir kultūros renginiuose.

Apie tai, kad rajono tarybos pozicija ir opozicija sugyvena taikiai, kaip katė su šuniu, menka paslaptis. Dar vienu nesantaikos objektu tapo planai apmokestinti leidimus išorinei reklamai. Prieš rajono tarybos posėdį koalicija „Už laisvę augti“ ir rajono meras Ramūnas Godeliauskas apsikeitė įrašais socialiniame tinkle. Ginčo esme tapo tai, kad kaip patarlėje: vieni apie batus, kiti apie ratus, vieni apie išorinę reklamą, kiti – apie iškabas.

Naujas mokestis?

Prieš rajono tarybos posėdį, vykusį spalio 25 d., koalicija „Už laisvę augti“ parengė ir savo paskyroje facebook tinkle paskelbė tokį įrašą: „Savivaldybė pasimokė iš Seimo ir paruošė jums naują mokestį. Šį penktadienį Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje bus pristatyta nauja tvarka dėl išorinės reklamos mieste. Ir naujas mokestis - rinkliava už išorinę reklamą. Iki šiol mokesčio savivaldybė nerinko. Norint įrengti išorinę reklamą, ją užtekdavo suderinti su savivaldybės architektu. Tačiau dabartinei miesto valdžiai, prikūrusiai naujų etatų ir prisipirkusiai naujų automobilių, matyt pradėjo trūkti pinigų. Todėl jie nutarė apmokestinti visus, kuriems reikia išorinės reklamos. Panašu, kad kišenes teks papurtyti ir kirpykloms, ir smulkioms parduotuvėlėms. Visiems, kam reikia pranešti apie savo veiklą. Kurie šiuo metu dirba ir iš valdžios neprašo nieko. Nebent netrukdyti dirbti. Štai, kaip greitai mūsų meras ir jo pavaldiniai užsikrėtė centrinės valdžios norais įvesti naujų mokesčių! Aišku, mokesčio projekte numatyta ir visokių lengvatų. Tai reiškia, kad žmonės tampa priklausomi nuo valdžios malonės. Vieniems bus pritaikytos lengvatos, kitiems – ne. Reiks vėl naujų popierių. Mokestis planuojamas įvairus – nuo 30 iki 60 eurų už vieną kvadratinį metrą. Metams. Trumpalaikis mokestis – 15 eurų mėnuo. Šiuo darbu užsiims artimas mero bendražygis Raimondas Simonavičius, šiuo metu dirbantis Savivaldybės architektūros ir paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoju. Jis ir paruošė visą tvarką. Gerą galią įgaus merui ištikimas valdininkas! Priminsime, kad Rokiškio rajono savivaldybės reitingas dėl ryžtingų mūsų koalicijos žingsnių 2018 metais, iš 46 vietos pakilo iki 31. Nes nebuvo kuriami nauji etatai valdininkams, nebuvo įvedami nauji mokesčiai. Buvo taupoma ir ieškoma, kur taškomi mokesčių mokėtojų pinigai. Be abejo, reitingai – dar ne viskas. Tačiau lašas po lašo lemia, kad žmonės nebenorės Rokiškyje kurti savo verslų. Iškels juos į artimiausius rajonus. Arba, kas labiau tikėtina, išvažiuos ir patys. Patys valdantieji "neigiamo poveikio" dėl naujo mokesčio neįžvelgia. Gražu“.

Melagiena?

Rajono meras R. Godeliauskas taip pat prieš rajono tarybos posėdį socialiniame tinkle išplatino pranešimą: „Ar tikrai viskas, ką perskaitome, yra TIESA⁉ Manau, kad ne. Taip stengiamasi skleisti melą ir sėti tarpusavio nepasitikėjimą!‼ Pusę metų niekaip nereagavau į opozicijos pastangas bet kokia kaina sumenkinti savivaldybės vadovybės (mero, vicemero, administracijos direktoriaus ir pavaduotojo) instituciją. Gal ir toliau nereaguočiau, nes visada vadovaujuosi principu, jog tą laiką geriau išnaudoti geriems darbams atlikti, o ne įsivelti į opozicionierių kurpiamas intrigas. Bet blogiausia, kad tuo melu „nuodijami" eiliniai žmonės, kuriems informacijos, paprasčiausiai, kartais nepakanka. Štai vienas iš klaidingai pateiktos informacijos pavyzdžių. Kai kurie Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariai, kurie save „laiko” tarsi šventais kovotojais už žmonių gerovę, paskelbia, kad ruošiamasi apmokestinti kirpyklas, parduotuves ir vos ne visus žmones už užrašus, kurie praneša apie vykdomą veiklą. Tai sąmoningas žmonių klaidinimas. Jei Tarybos nariai, kurie dirba joje ne pirmus metus, teiktųsi bent paskaityti reklamos įstatymą, ką ten visą įstatymą, užtektų jo pradžią, suprastų, kad užrašai ant kirpyklų, parduotuvių, įmonių pavadinimai ant jų buveinių ar prekybos vietų - NĖRA IŠORINĖ REKLAMA. TAI – IŠKABA, KURI NEGALI BŪTI APMOKESTINTA IR NIEKADA NEBUS APMOKESTINTA‼ Paruošta rinkliavos nuostatų tvarka būtų taikoma tik naujai įrengiamai IŠORINEI REKLAMAI, O NE IŠKABAI. Tokios tvarkos yra taikomos visoje Lietuvoje ir pagrindinis to tikslas - stebėti ir kontroliuoti, kad reklama atitiktų keliamus reikalavimus, nebūtų „prikabinėta" bet kur ir bet kokios išvaizdos. Vienintelę argumentuotą pastabą Tarybos komitetų posėdžių metu išsakė Stasys Mekšėnas dėl reklaminių rėmėjų skydų naudojimo renginių, varžybų metu. Dėkoju už įžvalgą ir gerą pastabą rengėjams.

Toliau apie nupirktus naujus automobilius. Opozicija puikiai žino, kad dar buvusios tarybos kadencijoje, kurioje beveik visi ir darbavosi, buvo IŠNUOMOTI 4 „TOYOTA“ markės automobiliai. Spalio mėnesį nuomos terminas baigėsi, todėl „Toyota” atstovai juos atsiėmė. Vietoje jų buvo priimtas sprendimas konkurso būdu nuomoti pigesnius – „Škoda” markės automobilius. Ne gana to, mes vieno automobilio atsisakėme - užtenka trijų. Jei anksčiau meras ir vicemeras naudojosi atskirais automobiliais, MUMS UŽTENKA VIENO‼ Mūsų nereikia vežioti namo ar iš namų. Daug maloniau yra pasivaikščioti pėstute.

Dar vienas svarbus faktorius - man nereikalingas asmeninis vairuotojas, kurio atlyginimas pranokdavo specialisto tarnybinį atlyginimą‼ Tai kas, vis dėlto, išlaidavo⁉ Nebekalbame apie šių, rajono labui dirbti prisiekusių narių 100 000 Eur „padovanotus" avansus, Kalėdų rezidencijos pavadinimo „padovanojimą" ir kita, tačiau ne apie tai dabar eina kalba“. Mieli Rokiškio krašto žmonės, kreipiuosi į Jus! Jei Jums kyla nors menkiausių neaiškumų, skambinkite, rašykite ir klauskite! Tik bendraujant galima viską išsiaiškinti ir išvengti nesusipratimų. Neužkibkite ant tų intrigų kabliukų‼“

O ką sako Reklamos įstatymas?

Kiekvienam šiek tiek su reklama ir jos gamyba bei talpinimu susidūrusiam asmeniui aišku, kad yra išorinė reklama ir iškaba yra du skirtingi dalykai. „Rokiškio Sirena“ pasidomėjo, ką šiuo klausimu teigia Reklamos įstatymas. Įdomu tai, kad Reklamos įstatymo 2-ajame straipsnyje sąvokos „Iškaba“ ir „Išorinė reklama“ aiškiai atskirtos ir apibrėžtos.

„Iškaba – ant ar prie reklamos davėjo buveinės pastato arba reklamos davėjo prekybos ar  paslaugų teikimo vietoje ar prie jos įrengiama speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė, ant kurios ar kurioje pateikiama informacija: reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) reklamos davėjo prekybos ar  paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikoma tokios informacijos pateikimo vieta ant reklamos davėjo buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato  sienos, langų ar durų. Be nurodytos informacijos, iškaboje gali būti pateikiami prekių ženklas, logotipas, emblema, darbo laikas, reklamos davėjo vardas, pavardė“.

„Išorinė reklama– reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma: 1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės; 2) iškaboje pateikiama informacija“.

Kalbama tik apie išorinę reklamą

Penktadienio, spalio 25-osios,  rajono tarybos posėdžiui buvo pateiktas „Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų“ projektas. Kaip ir dera tokiuose teisės aktuose, nuostatuose nekuriami terminai ir apibrėžimai. Taigi, iškabos ir išorinės reklamos apibrėžimai čia yra tokie pat, kaip ir Reklamos įstatyme. „Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose“, – teigiama projekte. Taigi, ir išorinės reklamos apibrėžimas yra toks, koks jis yra Reklamos įstatyme.

Kitaip sakant, niekas iškabų apmokestinti nesiruošia. Pateikiami tokie numatomų rinkliavų dydžiai: Vietinės rinkliavos dydžiai: vieneriems metams, kai: 6.1.1. reklaminės veiklos subjektai, kurie reklamą įrengia ant jų nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo pastato ar objekto (sklypo), kai išorinė reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte (sklype) jų vykdoma veikla, – 30 Eur/ kv. m reklamos plotą ir 10 Eur/ kv. m už papildomą kiekvieną reklamos plotą; 6.1.2. reklaminės veiklos subjektai, kurie reklamą įrengia ne ant jų nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo pastato ar objekto (sklypo), kai išorinė reklama yra tiesiogiai nesusijusi su tame pastate ar objekte (sklype) jų vykdoma veikla, – 60 Eur/ kv. m reklamos plotą ir 10 Eur/ kv. m už papildomą kiekvieną reklamos plotą.  Trumpalaikė vienkartinė (iki 1 mėnesio) išorinė reklama – 15 Eur.

Nuo Vietinės rinkliavos atleidžiami: rajono savivaldybės viešosios ir biudžetinės įstaigos, taip pat rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės; valstybės viešosios ir biudžetinės įstaigos; reklaminės veiklos subjektai, skleidžiantys išorinę socialinę reklamą; verslo subjektai, vykdantys veiklą Rokiškio rajone pirmaisiais metais nuo įmonės įregistravimo juridinių asmenų registre. reklaminės veiklos skleidėjai, kurie įrengia iškabą (-as), kai jos (jų) reklamos plotas yra ne didesnis kaip 0,3 kv. m.Už leidimo įrengti išorinę reklamą dvejiems, trejiems, keturiems arba penkeriems metams išdavimą apskaičiuojama ir imama atitinkamo dydžio vietinė rinkliava. Savivaldybės taryba turi teisę vietinės rinkliavos mokėtojams sumažinti rinkliavos dydį ar iš viso nuo jo atleisti. Rinkliavos suma dvigubinama, jei teisės aktus atitinkanti išorinė reklama įrengta be Leidimo.

Kaip matyti, projekte paminėtos ir iškabos. Nes, pagal Reklamos įstatymą, išorine reklama laikoma iškaboje pateikiama informacija, nepatenkanti į iškabos apibrėžime pateiktos informacijos apibrėžimą.

Daug triukšmo, o svarstymą atidėjo

Visgi daug triukšmo sukėlusių nuostatų projektas nebuvo svarstomas rajono taryboje. Šeštuoju numeriu pažymėtą klausimą rajono meras pasiūlė išbraukti iš darbotvarkės. Prieš išbraukiant klausimą, meras pabrėžė: „Išorinė reklama – ne iškaba. Tai skirtingi dalykai. Iškabos neapmokestinamos. Kreipiuosi į koaliciją „Už laisvę augti“, kad neklaidintų visuomenės“.

Klausimas buvo išbrauktas iš darbotvarkės dėl tarybos nario Stasio Mekšėno pastabų.

Ką siūlė tarybos narys?

Rajono tarybos narys S. Mekšėnas, „Rokiškio Sirenos“ paklaustas, kokių pastabų turi dėl nuostatų projekto, pirmiausia pasidžiaugė, kad tarybos sprendimai nepriimami konvejeriu, paisoma pastabų. Tarybos nariui neaiškumų sukėlė išorinės reklamos kabinimas sporto ir kituose viešuose renginiuose. „Antai, rengiamas didžiulis tarptautinis renginys. Kaip padėką ir pagarbą jį rėmusiems asmenims bei įmonėms, kabiname jų reklaminius tentus. Ar ir jie būtų apmokestinami? Kokia tada prasmė prašyti paramos? Va į šituos klausimus rajono tarybos komitetuose ir ieškojome atsakymo. Todėl klausimas ir buvo atidėtas“, – sakė pašnekovas.

Sporto renginiuose yra taikomos dvi reklamos strategijos. Mažesni klubai paprastai renginiuose kabina rėmėjų reklaminius tentus. O štai didieji sporto klubai vietas reklamai aikštėse ir stadionuose pardavinėja. Tokie reklamos pardavimai sudaro gana ženklią įplaukų dalį klubų biudžetuose. Todėl gana logiška, kad tokios pajamos gali būti apmokestinamos. „Būtent tokia situacija ir yra. Todėl dabar ir turime diskutuoti dėl aiškesnio išorinės reklamos įkainių taikymo kultūros bei sporto renginiuose. Ir labai svarbu, kad tokia galimybė buvo suteikta, o ne buldozerio metodu priimtas sprendimas“, – sakė S. Mekšėnas.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video