Uždegta pirmoji Advento vainiko žvakė, palaiminti Kalėdaičiai (0)

Publikuota: 2020-11-30 Kategorija: Kultūra
Uždegta pirmoji Advento vainiko žvakė, palaiminti Kalėdaičiai
Lina Dūdaitė-Kralikienė / Dekanas Eimantas Novikas ragino į širdis įsileisti Viešpatį.

Lapkričio 29-ąją prasidėjo Adventas, o su juo – ir naujų liturginių metų pradžia. Uždegta pirmoji jo vainiko žvakė. Advento pradžią „Rokiškio Sirena“ sutiko su Panemunėlio šv. Juozapo Globos parapijos tikinčiaisiais. Šios parapijos administratorius, Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas tradiciškai palaimino kalėdaičius.

Mėlynu kaspinu papuošta rarotų žvakė
Vos atėję į bažnyčią tikintieji išvydo du svarbiausius akcentus, simbolizuojančius Adventą. Adventas – keturių savaičių laikotarpis, skirtas pasirengti Jėzaus atėjimui. Ir pats Advento pavadinimas kilo nuo lotynų kalbos žodžių ad ventem – prieš atėjimą.
Nors populiariausias Advento simbolis, žinoma, yra vainikas su keturiomis žvakėmis, tačiau ne visi prisimena kitą, ne mažiau svarbų ženklą – rarotinę žvakę. Ji simbolizuoja Švč. Mergelę Mariją, todėl yra papuošta jos spalvos – mėlynu (rečiau baltu) kaspinu. Juk į ją kreipėsi Viešpats. „Lai jos atsakymas „Taip“ būna ir mūsų atsakymu Viešpačiui“, – tikintiesiems linkėjo dekanas E. Novikas.
Pats žodis rarotos yra kilęs taip pat iš lotynų kalbos žodžio rorate, kuriuo pradedama šv. Rašto ištrauka: „Rorate caeli“ (rasokit dangūs). Tai ištrauka iš pranašo Izaijo knygos ir skamba ji taip: „Rasokite, dangūs, iš aukštybių, ir, debesys, išlykite teisumą“. Panašiai skamba ir tradicinė Advento giesmė „Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių. Debesys, lykit lietumi teisybės“.
Pradėdamas šv. Mišių auką dekanas E. Novikas ragino tikinčiuosius dėkoti Dievui už jo norą būti su žmonėmis iki pat dienų pabaigos, ir kvietė laukti Išganytojo atėjimo.Dvasininkas akcentavo šio Advento ramybės svarbą, kai žmonės bijo dėl epidemijos, nerimsta dėl savo ateities. „Tegul mūsų širdys būna ramios Viešpatyje, tegu laukia jo“, – linkėjo jis.
Dekanas akcentavo Dievo žodžio svarbą: tešviečia jis, kaip deganti pirmoji Advento vainiko žvakė, kaip šviečia ant altoriaus stovinti rarotinė žvakė, kai įsižiebs ir kiti žiburiai mūsų miestuose, kaimuose.
Savo pamoksle dekanas akcentavo budėjimo, laukimo svarbą. „Mes turime būti pasiruošę savo duris atverti duris kitam žmogui“, – sakė E. Novikas. Jis akcentavo būtinybę budėti pirmiausia savyje. Saugoti savo mintis, neturime išleisti žodžių, kurie skatintų kitus nusiminti, prarasti viltį.

Su kalėdaičiais – ir malda
Advento pradžioje tradiciškai laiminami ir kalėdaičiai. Jau šį sekmadienį Panemunėlio tikintieji juos galėjo parsinešti namo, kartu su popiežiaus Pranciškaus maldų knygele.
Sekmadienį, gruodžio 6-ąją dieną 9 val. „Rokiškio Sirena“ tiesiogiai transliuos šv. Mišias iš Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video