Naujas altorius Pandėlio bažnyčioje – iš sutaupytų lėšų (video +foto) (3)

Publikuota: 2020-07-13 Kategorija: Kultūra
Naujas altorius Pandėlio bažnyčioje – iš sutaupytų lėšų (video +foto)
Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr. / Pandėlio klebonas Albertas Kasperavičius su patarnautoju šv. Mišių aukai ruošė pašventintąjį altorių.

Rajono religiniame gyvenime pastaruoju metu gausu įvykių. Antai Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Rokiškio rajono dekanato parapijose per kiek daugiau nei savaitę lankėsi net triskart: šventino Kalvių koplyčią, teikė Sutvirtinimo sakramentą Kamajų jauniesiems tikintiesiems, o sekmadienį vyko į Pandėlį. Taip pat džiugia proga: šio miesto Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje pastatytas naujas altorius.

Unikalus įvykis
Altorių šventinimas dekanato bažnyčiose – retas įvykis. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, daugumoje bažnyčių buvo pastatyti nauji altoriai: atsukti į tikinčiuosius, kaip priimta pagal Vatikano II susirinkimo nuostatus.
Nauji altoriai dabar statomi retokai. Tad Pandėlio bažnyčioje – unikali šventė. Šventinti altoriaus atvyko Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.
Iškilmės pradžioje naujasis altorius buvo neapdengtas, be žvakių, kryžiaus, mišiolo ir kitų šv. Mišioms aukoti reikalingų dalykų. Iš pradžių, prieš šlakstydamas tikinčiuosius, vyskupas pašventino vandenį ir juo pašlakstė altorių, po to buvo kalbama speciali malda, altorius gausiai smilkomas.
Ir tik tada ant jo buvo padėtas kryžius, šv. Mišių knyga atneštos ir uždegtos žvakės. Vyskupas su Pandėlio parapijos klebonu Albertu Kasperavičiumi priėmė parapijiečių atneštas atnašas. Jie, kartu su Panevėžio vyskupijos generalvikaru Eugenijumi Styra, aukojo šv. Mišias.
Vyskupo L. Vodopjanovo pamokslas buvo skirtas šių dienų aktualijoms. Kaip tik Pandėlio seniūnijos laukuose tuoj bus imamas gausus javų derlius. Tad vyskupas kvietė rūpintis ne tik savo laukais, daržais bei darželiais, bet ir atsigręžti į savo sielos dirvą. Ar joje gausiai sėjamas ir rūpestingai prižiūrimas tikėjimo grūdas? O gal ten veši ir jį užgožia gyvenimo tuštybės ir pagundų piktžolės?
Vyskupas taip pat tikintiesiems priminė pačią ankstyviausią krikščionybės istoriją: kai Konstantino Didžiojo valdymo metais (323-337 m.) krikščionys buvo nustoti persekioti ir jiems buvo leista Romos imperijoje laisvai išpažinti savo tikėjimą, jie ėmė statyti bažnyčias. Ir svarbiausi kiekvienos bažnyčios elementai buvo trys: altorius, prie kurio aukojamos šv. Mišios, pulpitras, ant kurio padėtas šv. Raštas ir vyskupo sostas – iš čia skelbiamas Dievo žodis, mokomi tikintieji.

Sutaupė šventovės atnaujinimui
Po šv. Mišių, kaip ir dera parapijos dvasininkui, A. Kasperavičius paaiškino tikintiesiems, iš kokių lėšų buvo įsigytas ir pastatytas naujasis bažnyčios altorius. Tai ne vieno ar kelių fundatorių dovana. Altorius pastatytas parapijiečių aukų, surinktų per trejus metus, dėka. Taigi, kiekvienas tikintysis, aukojęs už dvasinius patarnavimus ar sekmadieninėse rinkliavose savosios šventovės išlaikymui, dabar galėjo akivaizdžiai pamatyti, kur buvo panaudotos jo skirtos lėšos.
Pasak dvasininko, naujasis altorius kainavo 3 tūkst. Eur.
Dar šiek tiek daugiau nei 12 tūkst. Eur parapija skyrė garsiųjų Pandėlio bažnyčios bokštų atnaujinimui.
„Rokiškio Sirena“ primena, kad Pandėlio bažnyčia savo bokštų neteko Pirmojo pasaulinio karo metu, 1915 m. Idėja juos atstatyti 2003 m. kilo Rokiškio krašto garbės piliečiui Albinui Jasiūnui. Per keletą metų buvo surinktos reikalingos lėšos. 2006 m. liepos 9-ąją buvo pašventinti dovanotieji varpai.
Tačiau po 14 metų bokštams jau prireikė remonto. Klebonas A. Kasperavičius neslėpė, kad per tą laiką nusilupo bokštų dažai, reikėjo keisti atsilaupiusias skardas. Tačiau artėjant tradiciniams Pandėlio parapijos šv. Onos atlaidams, šventovę vėl puošia atnaujinti bokštai.
O dvasininkas su parapijiečiais jau skaičiuoja naujus planus: ketinama tartis su statybininkais ir pradėti remontuoti bažnyčios pamatus.
Parapijos klebonas A. Kasperavičius paskelbė, kad kaip ir pernai, šiemet taip pat bus renkamas Pandėlio parapijos metų parapijietis. Pernai buvo šiuo titulu pagerbtos trys aktyvios parapijos moterys. A. Kasperavičius pranešė, kad bažnyčioje stovi speciali dėžutė, ir kiekvienas parapijietis kviečiamas įmesti lapelį su trijų asmenų, jo nuomone, verčiausių šio titulo, pavardėmis. Dvasininkas prašė neberašyti pernai metų parapijietėmis paskelbtųjų pavardžių. „Manau, kad turime nemažai mūsų parapijai nusipelniusių žmonių“, – sakė jis.
Metų parapijietis tradiciškai bus paskelbtas per šv. Onos atlaidus liepos 26-ąją.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video