Tikėjimas – vienas kertinių laisvės kovų pagrindų (video)
Balys Vaičėnas ir Lokio rinktinės partizanai prisiminti ir maldose. Už Obelių krašto laisvės kovotojus šv. Mišias aukojo šio miesto šv. Onos parpijos klebonas Laimonas Nedveckas (nuotr.). Tai, kad partizanų atminimas minimas ir bažnyčioje, nėra tiesiog duoklė tradi
2021-04-12
Rokiškio krašto muziejus kviečia aplankyti naująją virtualią parodą „Sparnuotą laimės laišką sugavus…“
„Apytamsis, bet ne drėgnas sandėliukas, kuriame stovi skrynia. Esu įsitikinusi, kad ne tik senovės paslapčių, bet ir trūnėsių, dulkių bei vorų jame surasime. Fe!”  –  tikina grafaitė Misė (Marija Pšezdzieckytė), pasidygėjusi vien nuo minties, kad kažko tenai p
2021-04-08
Nauji turizmo maršrutai laukia keliautojų!
Šią vasarą leiskitės į kelionę naujais sukurtais turizmo maršrutais po Rokiškio, Vilniaus rajonus (LT), Žiemgalos, Neretos regionus, Jėkabpilio miestą (LV), Polocko apylinkes (BLR). Nustebsite, kiek naujo ir įdomaus sužinosite bei patirsite. Rokiškio krašto muzieju
2021-04-07
Rokiškėnus Velykų rytą į Prisikėlimo šv. Mišias kvietė būgnas (video)
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapija turi gražią tradiciją: Didįjį Ketvirdadienį nutilus varpams, Iki pat šv. Velykų tikintieji į šv. Mišias kviečiami mušant senovinį būgną. Jis skambant varpams mušamas ir Velykinės procesijos metu.
2021-04-04
Velyknakčio liturgija – apie tai, kas padeda priimti stebuklą (video)
Velyknakčio liturgija – vienos įspūdingiausių pamaldų. Šviesaus laukimo metas, kai tamsoje paskendusioje bažnyčioje, degant žvakėms, apmąstomi Senojo Testamento skaitiniai ir pranašystės. Tai ir šviesos, džiugesio laikas: apie prisikėlusį Kristų pranešė ir skambanty
2021-04-04