Rajono įmonės kviečiamos įdarbinti jaunuolius ir pasinaudoti savivaldybės kompensacija (0)

Publikuota: 2021-05-11 Kategorija: Verslas
Rajono įmonės kviečiamos įdarbinti jaunuolius ir pasinaudoti savivaldybės kompensacija
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio rajono savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybės administracija pirmą kartą  pradeda vykdyti ,,Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa).

Savivaldybės administracija iki 2021 m. birželio 11 d. skelbia jaunimo ir darbdavių registraciją į Programą. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros laikotarpiu, skatinti bendradarbiavimą su Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

Programa skirta Rokiškio rajono savivaldybės 14 - 19 metų jaunimui, besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo įstaigose, pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo birželio 28 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, registruotam ir vykdančiam veiklą Rokiškio rajone, įdarbinus Rokiškio rajono 14-19 m. jauną asmenį, besimokantį savivaldybės teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo įstaigose, pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir mokant jam ne mažiau kaip 1 MMA, už vieno mėnesio išdirbtą pilną etatą bus kompensuojama 350 Eur.  Jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal faktiškai dirbtą laiką. Nekompensuojamos išlaidos: viršvalandžiai, atostoginiai, nedarbingumas, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, už darbą savaitgaliais, šventinėmis dienomis.

Tinkami darbdaviai - tai smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, asocijuotos verslo struktūros, organizacijos ir įstaigos, ūkininkai, individualios veiklos vykdytojai. Svarbu, kad visi darbdaviai būtų registruoti ir veiklą vykdantys Rokiškio rajone.

Informaciją apie Programą, anketas ir jų pateikimo būdus rasite Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos finansavimo tvarkos apraše, aprašą ir kitą aktualią informaciją rasite čia:

https://rokiskis.lt/gyventojui/jaunimo-vasaros-uzimtumo-ir-integracijos-i-darbo-rinka-programa/

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video