Dėl konkurso „Pažangiausi metų ūkiai – 2021“ organizavimo (0)

Publikuota: 2021-05-19 Kategorija: Trumpa informacija
Dėl konkurso „Pažangiausi metų ūkiai – 2021“ organizavimo
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą „Pažangiausi metų ūkiai – 2021“

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 ir 5 dalimis, siekdamas rajone išaiškinti kuo daugiau puikiai besitvarkančių ūkininkų:

  1. S k e l b i u konkursą „Pažangiausi metų ūkiai – 2021“ (toliau – Konkursas).
  2. T v i r t i n u Konkurso dalyvių vertinimo kriterijus (pridedama).
  3. S u d a r a u Komisiją konkurso „Pažangiausi metų ūkiai – 2021“ nugalėtojams rajone išaiškinti (toliau – Komisija):

Jolanta Jasiūnienė – Žemės ūkio skyriaus vedėja;

Jurgita Kavaliauskienė – Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos sekretorė-buhalterė;

Dalia Lūžienė-Malijonienė – Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkės pavaduotoja;

Lina Meilutė-Datkūnienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Rokiškio rajone Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė;

Birutė Spundzevičienė – Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio biuro vadovė (jos nesant, – Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio biuro atstovas);

Danutė Trumpienė – Rokiškio bitininkų sąjungos pirmininkė;

Gintarė Vinciūnienė – Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.

  1. T v i r t i n u Komisijos konkurso „Pažangiausi metų ūkiai – 2021“ nugalėtojams rajone išaiškinti darbo reglamentą (toliau – Reglamentas, pridedama).
  2. K v i e č i u:

5.1. ūkininkus dalyvauti Konkurse;

5.2. kaimų bendruomenes, seniūnaičius, ūkininkus siūlyti kandidatus Konkursui bei aktyviai dalyvauti, aptariant kandidatų sąrašus seniūnijose.

  1. Į p a r e i g o j u:

5.1. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių:

5.1.1. skirti Juodupės, Jūžintų, Kamajų, Kazliškio, Kriaunų, Panemunėlio, Pandėlio, Obelių ir Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnus atsakingus:

5.1.1.1. už ūkininkų, kandidatų dalyvauti Konkurse, inicijavimą ir dalyvių sąrašo pateikimą iki 2021 m. gegužės 31 d.;

5.1.1.2. už lauko dienos seniūnijoje organizavimą, Komisijai lankant ūkius;

5.1.2. šį potvarkį paskelbti rajono laikraštyje bei savivaldybės interneto puslapyje;

5.1.3. skirti transportą ūkių apžiūrai pagal prieš savaitę Komisijos pateiktą grafiką;

5.2. Komisiją, vadovaujantis reglamentu, iki 2021 m. liepos 4 d. rajone išaiškinti pažangiausius metų ūkius:

5.2.1. ūkininkų, dirbančius iki 100 ha žemės, grupėje;

5.2.2. ūkininkų, dirbančius daugiau negu 100 ha žemės, grupėje;

5.2.3. jaunųjų ūkininkų grupėje;

5.2.4. ekologiškai ūkininkaujančių ūkininkų grupėje;

5.2.5. alternatyviąja veikla užsiimančių ūkių grupėje.

5.3. Komisiją paskelbti informaciją apie konkurso dalyvius per žiniasklaidos priemones;

5.4. Konkurso laimėtojus paskelbti ir pagerbti 2021 m. Žemdirbių šventės renginio metu.

Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras  

Ramūnas Godeliauskas

 

Išsamesnę informaciją apie Konkursą rasite čia:

 https://rokiskis.lt/naujienos/skelbiamas-konkursas-pazangiausi-metu-ukiai-2021/

 

Užs. nr. 1333.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video