Diana Meškauskienė: Jei tikrai norime susitarti, visada galime susitarti (35)

Publikuota: 2018-04-10 Kategorija: Tribūna
Diana Meškauskienė: Jei tikrai norime susitarti, visada galime susitarti
Diana Meškauskienė

Noriu pasidalinti savo įžvalgomis apie tai, kas kurį laiką vyko Rokiškio politiniame gyvenime. Kaip mes atvedėme Rokiškio savivaldybę galbūt jau ir prie tiesioginio valdymo. Pakalbinti viešai tarybos nariai ir meras visada akcentavo, kad tikrai neturi tikslo rajoną atvesti į tiesioginį valdymą, bet ar visi kalbėjome nuoširdžiai, aš abejoju. Tikrai visi suprantame, kad tiesioginis valdymas nėra koks „baubas“, kuris „prarys“ rajoną ar sutrukdys tiek savivaldybės administracijos ar jos įmonių veiklą.

Visa esmė – kokią žinią siunčiame Lietuvos mastu mūsų piliečiams, kad paminame demokratinius principus, kad tiesiogiai piliečių rinkti atstovai, nebesugeba atstovauti savo rinkėjams, kad pagrindinės politinės partijos tampa neįgaliomis atstovauti rinkėjus ir taip dar plačiau atveriamos durys visuomeniniams judėjimams ar dar kokiems dariniams. Konkrečiai Rokiškio rinkėjui siunčiame signalą-dvejonę, kad kam iš viso dalyvauti savivaldybių tarybų ar mero tiesioginiuose rinkimuose, nes po rinkimų bus pamiršti rinkėjų lūkesčiai, jų deleguoti nariai ir vėl bus tik interesų, nepaliaujamų ambicijų kova.

Nesugebėdami pažaboti asmeninių ambicijų, nesugebėjome susitarti ir ta besitęsianti kaktomuša atvedė į šiandieną. Politika kompromisų menas, gebėjimas derinti kartais ir iš pradžių atrodo visai nesuderinamus dalykus, išnaudojant visas įmanomas pozicijas. Ar mes tikrai norėjome susitarti, ar esame tokie silpni derybininkai, kad neradom bendro sprendimo? Ar nenorėjome jo rasti? Mano nuomone, tai mes visi ir nenorėjome susitarti, nes pagrindinis tikslas iškilo kas ką „nukaus“ ar dauguma tarybos narių merą Antaną Vagonį, ar meras privers daugumą pakeisti poziciją dėl vicemero.

To gal būt nebūtų įvykę, jei mes iš pradžių, kai buvo atstatydinti administracijos direktorius ir vicemeras, būtume sutarę ir pagal partijoms priklaususias kvotas pasiūlę savo kandidatus į politinius postus. Bet tam susitarimui pakišo koją „pavydas“ ir koalicijos partneriai pasirodė kaip konkurentai, kurie net pagrasino išeiti į dar vieną opoziciją. Labiausiai linkę derėtis konservatoriai ir socialdemokratai, sutariame rasti visiems priimtiną variantą ir po juo pasirašome.

Tai buvo rėmimas pasiūlytų kandidatų į administracijos direktorius – Natašos Aleksiejavos ir vicemerus Tado Barausko. Kaip visi žinome T. Barausko kandidatūra netiko merui ir rajono vadovas nepakluso tarybos narių daugumai. Meras, remdamasis LR vietos savivaldos įstatymu 20 straipsnio, 4 punktu, kuris teigia: „reglamento nustatyta tvarka pristato, derina ir teikia savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūras“..., nesutinka su mūsų pasiūlyta vicemero kandidatūra. Jo motyvas, kad atleidus T.Barauską iš mero patarėjo pareigų, jis negali peržengti per savo „principus“ ir teikti jo kandidatūrą vicemero pareigoms užimti. Gal ir merui taip elgtis nederėjo, juk neatsižvelgti į 15 tarybos narių siūlymą, tai irgi kompromiso neieškojimas.

Taip meras rinktas tiesiogiai, jo pusėje šiokia tokia viršenybė, beje kurios iki galo taip ir neužtikrina iki šiol nepatobulintas vietos savivaldos įstatymas. Tai ką daryti, kad neužstrigtume, belieka tik susitarti ir keisti pozicijas. Kovo 23 dienos Savivaldybės tarybos posėdžio metu, vėl neradome sutarimo ir posėdžio pertrauka buvo nukelta į balandžio 6 d. Mero kabinete buvo sutarta su socialdemokratais, kad jie iki balandžio 6 d. suras kitą alternatyvą jų pasiūlytam kandidatui. Per dvi savaites „reikalai“ nepajudėjo. Mane asmeniškai tai labai nervino ir pergyvenau matydama ir suprasdama į kur tai einama.

Balandžio 5 dieną, mero kabinete susirinkome „susitarti“, dalyvavo ir „Gimtojo Rokiškio“ žurnalistė Rasa Keliuotytė (beje žiniasklaidai šis mūsų susitikimas gal nepatiko, kad nė žodžiu neužsiminė), jame buvo išsakytos nuomonės dėl esamos padėties rajone, aš tvirtai išreiškiau savo ir mūsų partijos tarybos nuomonę, kad socialdemokratai gali išgelbėti padėtį tik T. Barauskui atsisakius kandidatavimo ir suradus alternatyvų sprendimą socialdemokratams, arba mes nepalaikysime jų kandidatūros.

Ir tikrai galime pasidžiaugti išmintingu socialdemokratų sutarimu jų tarybos posėdžio sprendimu, kuris atsirado ketvirtadienio vakare. Taip sužinojome, kad socialdemokratai rytdienos posėdžiui turi kitą kandidatą į vicemerus, bet atėjus penktadienio rytui, šis sprendimas kažkaip per naktį „išgaravo“, net ir T. Barauskas negalėjo atsakyti kodėl... Taigi vėl prieš posėdį sumaištis, nes nėra kandidato. Tik man labai keistai atrodė LR Seimo nario Raimundo Martinėlio pozicija, kad mums reikia tvirtai laikytis „įsikibus“ tos pačios pozicijos, kuri buvo prieš 2 mėnesius. Manau įdomi LR Seimo nario, priklausančio valstiečių ir žaliųjų frakcijai Seime pozicija, kad geriausias variantas tiesioginis valdymas ir, kad jo nereikia bijoti. Jis labiausiai rūpinasi tiesioginio valdymo mūsų rajone klausimais ir gal mano, kad valstiečių ir žaliųjų partijos vadovaujamos Vyriausybės paskirtas atstovas geriau nei patys rokiškėnai rūpinsis mūsų rajonu? Nesuprantamas noras, kai atstovauji visiems Rokiškio gyventojams. Šioje situacijoje ar yra laimėtojų?

Jei kam rūpi demokratijos principai, tai aš jų nematau, labiausiai nukenčia sisteminės partijos prarasdamos savo reputaciją, nes jos parodė, kad negeba susitarti. Tam reikia tvirto stuburo, vienybės, politinės valios ir įžvalgos. Deja jos pritrūko. Kam gerai? Gal populistams ir naujiems judėjimams... Kam viso to prireikė likus nepilniems metams iki rinkimų? Aš tikrai suprantu, kad tik ne dėl rajono žmonių gerovės. Jei visi dirbtume tikrai dėl rajono žmonių, manau, kad norint tartis visada galima rasti teisingus sprendimus.

Prisiimu atsakomybę už tai, kas vyksta mūsų rajono politiniame gyvenime. Tad belieka tik atsiprašyti rinkėjų, ypatingai tų – daugiau kaip penkių šimtų rinkėjų, kurių lūkesčių gal būt ir nepateisinau, atsiprašau ir visų, kurie dalyvauja savivaldybės posėdžiuose ir yra priversti girdėti ir matyti tikrai ne visada konstruktyvų mūsų darbą ir kalbas. Neteisinu nieko ir nesiteisinu, nepataikauju niekam, tiesiog stengiuosi gyventi pagal savo protą ir sąžinę, o šiuo atveju jau tapo nebesuderinama. Nežinau, kaip kitiems? Manau, kad gal pavyks susitarti.

Jei bus įvestas tiesioginis valdymas rajone, tai visa taryba bus paleista, kaip nesugebanti atlikti jai deleguotų rinkėjų funkcijų. Visi tarybos nariai įskaitant ir merą, prarandame moralinę teisę atstovauti savo rinkėjams kituose rinkimuose. Yra sakoma, kad net didžiausi idealistai supranta, kad tikrovė niekad neatitinka idealų. Bet tik išmintingi žmonės žino, kad nebūtina nukainoti ar visiškai atsisakyti idealų, jeigu ne visai pasiseka juos įgyvendinti.

 

"Rokiškio Sirena" redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje "tribūna" galite pasisakyti visi. Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą