Paskaitos metu - pustuštė salė (7)

Publikuota: 2020-09-12 Kategorija: Švietimas
Paskaitos metu - pustuštė salė
E.Pavilonienės nuotr. / Profesorius Boguslavas Gruževskis pristatė šiuolaikinės visuomenės iššūkius ir sėkmingos karjeros galimybes

Rokiškio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas” Rokiškio kultūros centre organizavo paskaitą- diskusiją „Šiuolaikinės visuomenės iššūkiai ir jaunimo sėkmingos karjeros galimybės”. Pranešėjas Prof. dr. (HP) Boguslavas Gruževskis savo paskaitos metu didelį dėmesį skyrė modernios visuomenės pokyčių įtakai jaunimui, aptarė šiuolaikinės karjeros sampratą ir ugdymo/ pedagoginio proceso prieštaravimus, pristatė sėkmingos karjeros veiksnius ateities darbo rinkos atžvilgiu, pabrėžė, jog laimė ir jos suvokimas daro įtaką visoms žmogaus gyvenimo sritims.

„Pagrindinė problema ta, kad šiandien išsiskyrė efektyvumo, ekonominės naudos ir žmogiškumo ugdymo komponentės. Visada, jeigu žmogus mokytas, jis buvo efektyvus. Šiandien gali būti mokytas, efektyvus, bet nežmogiškas. Jei anksčiau galėjom sakyti, kad raštingas lygu sėkmingas, šiandien tas negalioja. Raštingumas nebėra vertybė”- sako prof. dr. B.Gruževskis.

„Mokykla, pedagogai ir tėvai yra augančių prieštaravimų fronto linijoje. Šiuolaikinėje visuomenėje orientuojamasi į pažymius, pasiekimus, diplomus, dalyvavimą olimpiadose, o iš tiesų turėtų būti kreipiamas dėmesys į socialinę orientaciją, kad žinių ir kompetencijų lygis nebūtų panaudojamas prieš sociumą. Švietimo, ypač bendrojo ugdymo, dėmesio centre turi būti atskiro žmogaus (moksleivio) asmens gerovės perspektyva arba efektyvios savirealizacijos perspektyva. Suaugusieji turėtų skirti didesnį dėmesį formuojant jauno žmogaus nuostatas, vertybes ir gebėjimus, emocinį kapitalą (užjausti, gerbti)”- sako pranešėjas.

Anot profesoriaus dr. B.Gruževskio, dirbant su šiuolaikiniu jaunimu reikia labiau plėtoti žmogų iš vidaus, tobulinti ir turtinti jaunimo individualią motyvacinę sistemą. Jeigu abiturientas išeina iš mokyklos be socialiai orientuotos savo laimingo gyvenimo vizijos, jo ugdymo procesas buvo nesėkmingas.

Profesorius savo paskaitos metu laužė nusistovėjusius stereotipus ir privertė į situacijas pažvelgti kitu kampu, atkreipė dėmesį, kokio požiūrio vis dažniau pasigendama šiuolaikinėje švietimo sistemoje. Labai gaila, kad profesionalaus pranešėjo pristatymas nesulaukė tinkamo švietimo bendruomenės dėmesio. Renginyje dalyvavo tik keli popamokinę veiklą jaunimui organizuojančių institucijų vadovai ir specialistai, su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai.

Renginio organizatoriai neslėpė nusivylimo, jog paskaita nesulaukė tinkamo švietimo sistemos specialistų, pedagogų dėmesio. „Tikėjomės sulaukti daugiau atstovų iš rajono mokyklų. Išsiuntėme pakvietimus mokyklų direktoriams, tačiau atsirado tokių, kurie net nepasidalino informacija su mokytojais” - sakė renginio organizatoriai.

 

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video