Pagrindinės mokyklos problemoms spręsti reikia ne vienadienių pakišų, o esminių sprendimų (9)

Publikuota: 2021-03-03 Kategorija: Švietimas
Pagrindinės mokyklos problemoms spręsti reikia ne vienadienių pakišų, o esminių sprendimų
„Rokiškio Sirenos“ nuotr. / Rokiškio pagrindinė mokykla šiemet prašė tik 2,3 tūkst. Eur papildomų lėšų.

Rokiškio pagrindinė mokykla atsidūrė politinių aistrų sūkuryje. Kyla nemažai klausimų, kokios bus tolesnė šios mokyklos perspektyvos. Rajono meras Ramūnas Godeliauskas atvirai sako: savivaldybė suinteresuota išlaikyti šią mokyklą, gerinti sąlygas jos bendruomenei. Tačiau tai turi būti daroma ne priešokomis, o sistemingai ir nuosekliai.

Pakiša – paprasčiausias sprendimas
Vasario mėn. paskutinėje rajono taryboje kilo ginčų, kam skirti 15 tūkst. Eur: rajono įvaizdžio formavimui ar Rokiškio pagrindinės mokyklos reikmėms. Nors lėšos buvo skirtos įvaizdžio kūrimui, tačiau, kaip teigia rajono meras, niekas neketina nuo mokyklos problemų nusisukti. „Duoti 15 tūkst. Eur buvo lengva ir paprasta. Tačiau ar tokia vienkartinė suma gali išspręsti šios mokyklos problemas?“ – retoriškai klausė meras. Juolab, kad pati mokykla šiems metams papildomų lėšų prašė tik 2300 Eur. „Ir, be jokių abejonių, tuos pinigus skirsime“, – akcentavo meras.
Jis mano, kad nuo mokyklos problemų nereikia atisižegnoti vienkartine pinigine išmoka. Šiomis dienomis bus konkursas, kuriame paaiškės, kas taps šios mokyklos direktoriumi. Ir kai jis bus žinomas, prie bendro stalo bus kviečiami rajono vadovai, direktorius, mokytojai, moksleivių tėvai. Kad visi kartu aptartų mokyklos problemas, jos raidos gaires ir kryptis, svarbiausius poreikius. Pagal tai ir bus formuojamas veiksmų planas, kaip padėti mokyklai.
Ar jai reikia padėti? „Be abejo. Nė viena rajono švietimo įstaiga nėra 100 proc. tokia, kokios norėtume. Visur galime rasti galimybių kažką padaryti geriau, nei yra dabar“, – akcentavo meras.

Problemos jau ne vienerius metus,
o iki šiol niekas jų nematė?
Rokiškio pagrindinė mokykla, kaip teigė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, buvo įkurta 2014 m. birželį. Anksčiau specialiųjų poreikių turintys vaikai buvo ugdomi Pandėlyje. Rokiškyje tokia mokykla kurta dėl patogumo: iš viso rajono čia paprasčiau atvežti vaikus. Mokykla įkurta ne šiaip pastate, o švietimui pritaikytose erdvėse.
Ar yra tokios mokyklos poreikis? Juk dabar kalbama apie neįgaliųjų vaikų integraciją į paprastas mokyklas. A. Laužadis atviras: poreikis yra. Švietimo ir sporto skyriaus vadovas mano, kad potencialių tokios mokyklos auklėtinių galėtų būti apie šimtą. Tačiau tuos vaikus, kurie turi bent mažiausių galimybių mokytis įprastoje mokykloje, tėvai ir stengiasi vesti ten. Rokiškio pagrindinėje mokykloje mokosi tie, kurie negali mokytis kitur. Ir tai jokiu būdu ne nurašyti vaikai: jie yra ir talentingi, ir gabūs atskiriems dalykams. „Kai kurie bandė lankyti įprastines mokyklas, bet jos tiesiog jiems netiko“, – sakė pašnekovas. Jis pabrėžė: todėl rajono savivaldybė ir yra suinteresuota išsaugoti šią mokyklą: pirmiausia vaikų, jų tėvų labui. Ir meras, ir Švietimo skyriaus vadovas akcentavo: rajonas apskritai neprivalo tokią mokyklą išlaikyti, kai kurie rajonai apskirtai tokių nebeturi, bet mokykla saugoma, nes to reikia rajono žmonėms. Vaikai mokomi pagal dvi programas: specialiąją ir skirtą lavinti įgūdžiams. Klasės nedidelės, iki 5 vaikų, todėl dėmesys jiems išties nemenkas.
Dabar mokyklą lanko 30-35 vaikai, trys iš jų turi judėjimo negalią, todėl važinėja vežimėliais.
Opozicija teigia, kad tokių lėšų reikia įrengti mokykloje liftui iš pirmojo į antrąjį aukštą. Esą, neįgalius vaikus reikia ant pečių nešti į antrąjį aukštą. Skamba siaubingai. Ar iš tiesų taip yra?
„Jokio poreikio vaikus nešti ant rankų į antrąjį aukštą nėra. Mokyklos patalpos, kuriuose tie vaikai ugdomi: salė, klasės, kompiuterių kabinetas yra pirmajame aukšte“, – akcentavo rajono meras. Tą patį sakė ir A. Laužadis: poreikio nešti vaikus į antrą aukštą nėra.
Rajono valdantiesiems kliuvo ir dėl treniruoklių, sporto stadionėlio. Bet juk sporto salė yra tiesiai perėjus gatvę – Juozo Tūbelio progimnazijoje, ten pat ir modernus stadionas. Be to, mokykla turi autobusiuką, tad vaikus gali vežti ir į Kūno kultūros ir sporto centrą bei jo stadioną.
Prieš porą metų tėvai skundėsi, kad sunku atvežti neįgalius vaikus, nes mokyklai stovėjimo aikštelė per maža, nėra pritaikyti takeliai, nėra nuovažų. Aikštelė buvo išplėsta, sutvarkyti takeliai, įrengtos nuovažos.
„Štai 2019 m. formuojant rajono biudžetą dabartinė opozicija, kuri tada buvo valdančioji dauguma, šiai mokyklai galėjo aukso kalnus skirti. O neskyrė nė vieno papildomo euro. O dabar skėsčioja rankomis: reikia to, reikia ano. Gaila, kad dabar politiniuose žaidimuose buvo surastas pretekstas kaip nepritarti rajono biudžetui. Ir dar labiau gaila, kad tas pretekstas – žmonės“, – sakė meras R. Godeliauskas.

Jau nuo trečio ketvirčio galima planuoti
O iš kokių lėšų planuojama sąlygų Rokiškio pagrindinėje mokykloje gerinimas? Pasak mero, iš sutaupytų socialinės paramos lėšų, kurios dėl poreikio nebuvimo neišmokamos socialinių pašalpų gavėjams (susirado darbą, gavo Užimtumo tarnybos skiriamą išmoką ir t.t.). Apie tai, kiek tokių lėšų bus, galima spręsti jau šių metų trečiąjį ketvirtį. Taigi, šiomis dienomis paskyrus direktorių, surengus diskusijas su mokyklos bendruomene, jau trečiąjį šių metų ketvirtį bus galima pradėti planuoti pirmuosius mokyklos gerbūvio gerinimo darbus.

Užs. 1261

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video