Kvalifikacijos tobulinimas užsienyje stiprina mokytojų lyderystę (3)

Publikuota: 2019-11-22 Kategorija: Švietimas
Kvalifikacijos tobulinimas užsienyje stiprina mokytojų lyderystę
Rokiškio Senamiesčio progimnazijos nuotr. / Rokiškio Senamiesčio progimnazijos pedagogų komanda, vykdydama tarptautinį ERASMUS+ projektą, kėlė kvalifikaciją Ispanijos San Bartolome De La Torre mieste

Šiandieninis mokytojas turi ne tik suvokti savo valstybės švietimo politiką, išmanyti dalyko metodiką,  bet ir matyti jos europinį bei pasaulinį kontekstą. Mokykloms svarbu užmegzti tarptautinius ryšius su kitų šalių ugdymo įstaigomis, bendradarbiauti su jomis,  susipažinti su kitų šalių ugdymo organizavimo pavyzdžiais ir integruoti gerąją patirtį mokykloje.

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos pedagogų komanda, vykdydama tarptautinį ERASMUS+ projektą, lapkričio mėnesio 11–15 dienomis kėlė kvalifikaciją Ispanijos  San Bartolome De La Torre mieste, IES Puerta del Andevalo mokykloje. Pas projekto partnerius stebėjome inovatyvių ugdymo metodų, prevencinių programų taikymą ugdymo procese, diskutavome apie mokyklose taikomus pokyčio valdymo modelius.

Pirmąją vizito dieną susipažinome su mokyklos bendruomene, miestu. Stebėjome kaip mokiniai integruotai mokosi įvairių mokomųjų dalykų: anglų kalbos su visais mokomaisiais dalykais, technologijų su fizika, matematikos su  daile, braižyba ir panašiai.

Antrąją dieną lankėmės pradinėje mokykloje. Labai nustebome sutikusios tris ten besimokančius mažuosius tautiečius, atvykusius gyventi  iš Lietuvos.

Trečią dieną svečioje mokykloje  mūsų kompetencijų krepšelis pasipildė aktyvių mokymo(si) metodų ir IKT naudojimo pamokose praktiniais pavyzdžiais.

Labai greitai prabėgo ir ketvirtoji projekto diena. Lankėmės vaisius ir uogas auginančių ir eksportuojančių ūkininkų kooperatyve, kuriame dvi dienas per savaitę mokosi amato ir dirba tokią mokymosi formą pasirinkę vyresniųjų klasių mokiniai.

Dalyvavimas šiame projekte yra puiki galimybė pasimokyti anglų kalbos, komunikuoti ja praktiškai ir, grįžus po kursų, drąsiau organizuoti integruotas pamokas, rengti ir įgyvendinti tarptautinius projektus.

                                      

       Rokiškio Senamiesčio progimnazijos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Bernadeta Tubelienė

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą