Dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų organizavimo (0)

Publikuota: 2021-04-16 Kategorija: Sveikata
Dėl covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų organizavimo
Rokiškio Sirena nuotr. / Mobilusis patikros punktas

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Panevėžio departamento Rokiškio skyrius informuoja, kad esama ar buvusi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) nustatoma atliekant tyrimus. Esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti tyrimai atliekami tikralaikės PGR metodu, greitojo nustatymo tikralaikės PGR metodu, nosiaryklės ir ryklės ar nosies landos tepinėlių ėminių kaupinių tyrimo metodu ir atliekant greitąjį antigeno testą bei laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą. Buvusiai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atliekami serologiniai imunologiniai tyrimai.  

Atliekami tyrimai yra tiksliniai ir profilaktiniai. Tiksliniai tyrimai atliekami esant simptomams, į stacionarias asmens sveikatos priežiūros įstaigas patenkantiems pacientams, asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, užsieniečiams, neteisėtai atvykstantiems į Lietuvą ir apgyvendinamiems Užsieniečių registracijos centre,  asmenims, kuriuos, atlikus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio epidemiologinę diagnostiką, tirti  nurodė NVSC specialistai, asmenims, kuriems atlikus antigeno testą nustatytas teigiamas rezultatas, užtikrinant, kad ėminio paėmimas atliekamas per 24 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo. Profilaktiniai tyrimai yra  periodiniai ir vienkartiniai. Periodiniai tyrimai atliekami ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų. Šie tyrimai atliekami privalomai asmenims, nurodytiems Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše. Profilaktiniai tyrimai savanoriškai atliekami Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Policijos departamento, Viešojo saugumo tarnybos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu, vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, dalyvaujantiems konsultacijose mokyklose, profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu, psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais, institucijų, įstaigų ir organizacijų darbuotojams bei savanoriams, užtikrinantiems Lietuvos Respublikos karantino režimo priemonių laikymosi kontrolę, turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, AB „Lietuvos paštas“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, muziejų, kitų ekspozicijų erdvių, bibliotekų, skaityklų, profesionalių scenos menų kolektyvų (chorų, teatrų trupių, orkestrų ir kt.) darbuotojams, valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis. Vienkartiniai tyrimai atliekami privalomai asmenims, nurodytiems Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, kurių veikla buvo draudžiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 – prieš pradedant dirbti ir (ar) vykdyti veiklą ir (ar) atnaujinant veiklą. Gali būti atliekamas bandomasis profilaktinis tyrimas ugdymo įstaigose, kuriose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių, jų namų ūkių ir mokyklos darbuotojų, jeigu užtikrinama, kad tiriasi ne mažiau kaip 60 proc. atitinkamos klasės mokinių.

Profilaktiniai tyrimai neatliekami: asmenims, kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta tyrimais; kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;  kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video