Specialistai informuoja - Rokiškio rajono darželių teritorijose nesaugu (0)

Publikuota: 2019-08-07 Kategorija: Savivalda
Specialistai informuoja - Rokiškio rajono darželių teritorijose nesaugu
Rokiškio Sirena nuotr. /

Rokiškio rajone ikimokyklinę ir (ar) priešmokyklinę veiklą vykdo 15 įstaigų (toliau-Įstaiga). Privačių vaikų ugdymo įstaigų rajone nėra. Visų įstaigų steigėjas - Rokiškio rajono savivaldybės administracija. 2019 metų kovo – gegužės mėnesiais buvo patikrinta 12 įstaigų. Iš jų 9 periodinių kontrolių metu ir 3 - operatyviųjų (neplaninių) kontrolių metu.

Dažniausi pažeidimai – neužtikrinamas vaikų saugumas darželių teritorijose

Vykdant tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pažeidimai nustatyti 7 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, kas sudaro 58 procentus iš patikrintų įstaigų. Pagrindiniai ir dažniausiai nustatyti pažeidimai: 67 proc. tikrintų, turinčių  savo sklypą įstaigų, yra aptvertos žemesne tvora negu 1,5 m., 44 proc. tikrintų, turinčių savus sklypus, įstaigų teritorijose nebuvo sudarytos saugios ugdymo sąlygos (teritorijose priėjimo takeliai išsikraipiusiomis plytelėmis, išlindusiomis medžių šaknimis, susidėvėjusiais, ištrupėjusiais laiptais). 22 proc. tikrintų įstaigų nėra atlikti vaikų žaidimų aikštelių vertinimai, 22 proc. įstaigų neregistravo vaikų žaidimų aikštelių įrangos remonto darbų, 16 proc. tikrintų įstaigų grupių žaidimų, miegamųjų patalpų langai neturi langų atidarymo ribotuvų arba kitų apsaugos priemonių, 16 proc. tikrintų įstaigų teritorijų takai kelia užkliuvimo ir pargriuvimo pavojų, 10 proc. tikrintų įstaigų nebuvo užtikrinta vaikų miego kokybė (priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėje vaikams per mažos lovos), 8 proc. tikrintų įstaigų elektros lizdai vaikams prieinamose vietose neuždengti specialiomis apsaugos priemonėmis, 8 proc. tikrintų įstaigų vis dar turi lauko pavėsines uždengtas senais, ištrupėjusiais, pavojingais sveikatai asbestinio šiferio stogais. Rokiškio mieste ir rajone stebima tendencija grupių sąrašuose įtraukti daugiau vaikų, negu leidžiama pagal higienos normos reikalavimus.

Už nustatytus pažeidimus taikytos administracinio poveikio priemonės 2 ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems darbuotojams.

Specialistai primena, kad už ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigose ugdomų vaikų saugumą yra atsakingas įstaigos steigėjas. Apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus informuota Rokiškio rajono savivaldybės administracija. Tuo pačiu specialistai primena, kad nesilaikant Lietuvos higienos normų reikalavimų, įstaigoms, kuriose nustatyti minėti pažeidimai, gali būti naikinami leidimai – higienos pasai teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.    

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video