Rokiškio rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (0)

Publikuota: 2018-08-07 Kategorija: Savivalda
Rokiškio rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Rokiškio rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-184 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai – Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą. Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka – Rokiškio rajono seniūnijos: Juodupės seniūnija, Jūžintų seniūnija, Kamajų seniūnija, Kazliškio seniūnija, Kriaunų seniūnija, Obelių seniūnija, Panemunėlio seniūnija, Pandėlio seniūnija, Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio miesto seniūnija.

Projekto paraiška orientuota į tos seniūnijos, kurioje ji rašoma, bendruomenių viešųjų poreikių tenkinimą, bendruomeninės veiklos stiprinimą. Kiekvienos seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga numato ir sprendimu patvirtina prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas, o tose seniūnijose, kuriose pasibaigusios seniūnaičių kadencijos, prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas patvirtino Rokiškio rajono savivaldybės NVO taryba (protokolų arba jų išrašų kopijos pridedamos). NVO tarybos patvirtintais prioritetais naudojasi šios seniūnijos: Juodupės seniūnija, Kriaunų seniūnija, Pandėlio seniūnija, Obelių seniūnija ir Rokiškio miesto seniūnija. 

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Rokiškio rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu rajono tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-184 (pridedamas aprašas ir jo priedai, paraiškos forma). Mažiausia paraiškos suma – 150 (šimtas penkiasdešimt) eurų, didžiausia paraiškos suma – 3000 (trys tūkstančiai) eurų. Pareiškėjas pateikia užpildytą nustatytos formos paraišką, įsegtą į segtuvą, su lydraščiu (lydraštis adresuotas Rokiškio rajono savivaldybės administracijai). Užpildytą paraišką su pridedamais dokumentais ir lydraščiu turi pateikti pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo adresu Respublikos g. 94 (705 kabinetas), paštu arba per kurjerį. Kitais būdais pateiktos paraiškos nebus registruojamos ir vertinamos.

Paraiškos pagal priemonę priimamos nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. iki 2018 m. rugsėjo 7 d. 14 val. adresu Respublikos g. 94 (705 kabinetas), telefonas pasiteirauti (8 458) 51 885, 8 696 56 903, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Zita Juodelienė.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video