Modernus grįžimas prie šaknų – taip galima apibūdinti prasidėjusį projektą (1)

Publikuota: 2019-07-05 Kategorija: Savivalda
Modernus grįžimas prie šaknų – taip galima apibūdinti prasidėjusį projektą
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio krašto muziejus

Rokiškio krašto muziejus džiaugiasi investicijomis, skirtomis kultūros paveldui populiarinti. Pagaliau po penkerių metų pertraukos Rokiškyje vėl vyks medžio drožėjų pleneras. Jo metu sukurtos skulptūros papildys Rokiškio miesto Liongino Šepkos skulptūrų parką.  Bus organizuojami renginiai, skirti seniesiems tradiciniams amatams propaguoti, muziejaus ekspozicijos pasipildys terminalais, Rokiškio rajono amatininkai, kolektyvai išvyks į festivalius Polocke, Jelgavoje ir kituose miestuose. Muziejininkai pirmą kartą reklamuos Rokiškį tarptautinėje turizmo mugėje Minske. Visa tai bei  naujų turizmo maršrutų sudarymas, Latvijos ir Baltarusijos žurnalistų kelionė po mūsų rajoną prisidės ne tik prie Rokiškio krašto muziejaus, bet ir prie Rokiškio krašto žinomumo ir populiarinimo. Planuojama daugiau dėmesio skirti vaikų ir suaugusiųjų edukacijai, trijų kartų bendradarbiavimui.

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą (ENI-LLB-1-108) „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“: „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ įgyvendins šeši partneriai: Rokiškio krašto muziejus (LT), Žiemgalos planavimo regionas (LV), Polocko apygardos vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo departamentas (BY), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV).

Šio projekto tikslai: skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje; saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ribų; vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą; skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

Tikimės, jog šis projektas bei jo metu vykdomos veiklos ne tik puoselės, aktualizuos nematerialųjį kultūros paveldą, bet ir padės į rajoną pritraukti daugiau lankytojų, mažins turizmo paslaugų sezoniškumą, didins turizmo objektų žinomumą.

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.  Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR (90 %), 10 % – savivaldybių biudžeto lėšos. Rokiškio krašto muziejui tenkanti biudžeto dalis – 137 254,97 EUR. Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 14 diena. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės 13 diena.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video