Kraštiečių susirinkime: apie gimtąjį kraštą, kūrybą, perspektyvas (foto + video) (1)

Publikuota: 2020-02-10 Kategorija: Renginiai
Kraštiečių susirinkime: apie gimtąjį kraštą, kūrybą, perspektyvas (foto + video)
Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr. / Kvorumas yra: į susirinkimą atėjo daugiau kaip pusė klubo „Pragiedruliai“ narių, o su svečiais susitikimo dalyvių skaičius viršijo šimtą.

Šeštadienį, vasario 8-ąją į tradicinį kasmetinį susirinkimą savo narius sukvietė Vilniaus rokiškėnų klubas „Pragiedruliai“. Susitikimas vyko tradicinėje vietoje: Vilniaus karininkų ramovėje. Kraštiečiai dalyvavo gausiai: salėje pritrūko kėdžių. Suskaičiuota, kad, įskaitant svečius, susitikime dalyvavo per šimtą žmonių, klubo narių užsiregistravo beveik devynios dešimtys.

Proga pabendrauti
Susirinkimo dalyvių registracija buvo numatyta nuo 11 val., o susirinkimas – vidurdienį. Tačiau nemažai sostinės rokiškėnų atėjo gerokai anksčiau. Jiems kasmetinis klubo susirinkimas – tarsi atlaidai: proga sutikti senus bičiulius, pabendrauti, pasidalinti mintimis, kūryba. Todėl dar gerokai prieš 11 val. erdvioje salėje jau buvo daug kalbų, juoko, šurmulio.
Klubo narių liūto dalį sudaro vyresni kraštiečiai. Tad dažnas jų apie savo krašto naujienas sužino tik iš žiniasklaidos. Nenuostabu, kad jie džiaugėsi dovanų gavę naujausią „Rokiškio Sirenos“ numerį. Įdomu viskas: nuo teatrų festivalio aktualijų, iki vietos, kurioje įvyko avarija.
Ne mažiau dėmesio sulaukė ir naujausias „Prie Nemunėlio“ numeris.

Pašnekesiai apie gimtinę
Jaunas ir energingas „Pragiedrulių“ klubo vadovas Vytautas Butėnas, paklaustas, ar dažnai lankosi gimtajame krašte, neslėpė: norėtų lankytis dažniau. Ypač gimtosiose Obelių apylinkėse. Tačiau rūpesčių nestinga: darbas, klubo reikalai, šeima... Tačiau gimtajam rajonui dėmesio ir rūpesčio netrūksta.
Ilgametis klubo vadovas Algis Narutis, kaip visuomet, vysto aktyvią patriotinę veiklą: laisvalaikį skiria Šaulių sąjungai, talkininkavimui Lietuvos kariuomenei. Ir savajame krašte gausu veiklos: pernai jis rajone ne kartą lankėsi su sostinės šauliais, kariuomenės atstovais.
Aktyvus „Pragiedrulių“ klubo narys ir kalbininkas Donatas Smalinskas. Laiko susirinkimui savo užimtoje dienotvarkėje rado ir dailininkas Arvydas Bagdonas. Kuris „Rokiškio Sirenai“ užsiminė, kad balandžio viduryje planuoja svarbų kultūrinį įvykį, įdomų ir sostinės kraštiečiams, ir rokiškėnams.
Žinių naujausioms „Valsčių“ serijos knygoms ragino negailėti istorikas Venantas Mačiekus. Su savo naujausia knyga supažindino Rimgaudas Valentinas Graibus.
Daug džiugesio sukėlė ir aktoriaus Ferdinando Jakšio pasirodymas susirinkime: ne vienas prisiminė jo pastarųjų metų kultūrinius vizitus mūsų rajono miesteliuose ir norėjo padėkoti už juos.
Į klubo poetų gretas įstojo ilgametis Vilniaus karininkų ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas Aukštikalnis. Nors jis ir ne visai rokiškėnas: gimė mūsų rajono pašonėje, bet jau Biržų pusėje, visuomet aktyviai domisi Rokiškio ir rokiškėnų reikalais.

Susirinkime – baisiai gražus Rokiškis
Susirinkimas pradėtas Rokiškėnų himnu, kurį atliko klubo „Pragiedruliai“ dainininkai. Nuskambėjus paskutiniams jo akordams, Rokiškio vėliavą iškilmingai įnešė ilgametis klubo vadovas, Rokiškio krašto garbės pilietis A. Narutis.
Susirinkimui pirmininkaujantis kalbininkas D. Smalinskas sveikinimo kalbą pradėjo smagiu pastarųjų dienų akcentu: reklaminiu šūkiu „Baisiai gražus Rokiškis“. Jis pabrėžė: klubo narius vienija gimtojo krašto ir vienas kito ilgesys. Susirinkimas – puiki proga ilgiau pasibūti, niekur neskubėti, pasidžiaugti vieni kitais ir bendrauti. D. Smalinskas priminė, kad yra ir nelinksmų žinių: per metus į Amžinybę išėjo keli klubo nariai, kurių atminimas pagerbtas tylos minute.
Sveikinimo kalboje rajono meras Ramūnas Godeliauskas džiaugėsi, kad susirinkimas sukviestas Vasario 16-osios išvakarėse. Jis kalbėjo apie Vasario 16-osios akto unikalią reikšmę, apie tai, kad Europoje esame matomi ir šio svarbaus įvykio dėka. Meras akcentavo: šiam svarbiam įvykiui pamatus padėjo keli faktoriai: išsaugota tautos kalba, istorija, kultūra. „Ir jūs šiandien esate kalbos ir istorijos saugotojai“, – į susirinkusiuosius kreipėsi rajono meras. Tačiau jo kalba buvo ne tik pagiriamasis žodis. Meras kvietė kurti naują Rokiškio, rajono, Lietuvos viziją. Neapsiriboti savo kiemu, savo rajonu. Kaip ir Europa, taip ir mes turime vienytis, dažniau bendrauti, susitikti. Meras prisiminė ir ankstesniame susirinkime jam užduotą, tačiau be atsakymo likusį klausimą: ko rajono savivalda tikisi iš klubo. „Šiandien aš turiu atsakymą: kad jūs labiau palaikytumėt vienas kitą“, – ragino meras.

Ataskaitoje – gausi klubo veikla
Po sveikinimo kalbų metas klubo reikalams. Pirmasis klausimas: ar klubo susirinkime yra kvorumas. Narių sąrašuose – 166 kraštiečiai, dalyvauti susirinkime užsiregistravo 85-i. Vadinasi, kvorumas yra ir klubas galėjo tvirtinti vadovo ataskaitą bei spręsti kitus svarbius klausimus.
Klubo vadovo V. Butėno ataskaita buvo trumpa, tačiau išsami. Buvo apžvelgti klubo svarbūs įvykiai: pasirodė Jono Rudoko knyga apie Juozą Tūbelį, R. V. Graibus išleido savo poezijos rinktinę, buvo kelios reikšmingos parodos, knygų pristatymai. A. Narutis surengė savo kuopos šauliams, D. Smalinskas – „kalbos prievaizdams“ pažintines keliones į Rokiškį.V. Butėnas žadėjo šiemet gausesnį renginių kalendorių.
Kaip organizacija, „Pragiedruliai“ buvo pakviesti į Lietuvos kraštiečių bendrijų sambūrį Anykščiuose, kur V. Butėnas ir A. Narutis pristatė klubo veiklą. Klubas atstovavo savo rajoną ir Baltijos kelyje, „Pragiedrulių“ klubo nariai stovėjo ant viaduko Ukmergės gatvėje. Taip pat buvo pastebima aktyvi kraštiečių veikla „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė֧“ renginiuose, Obelinėje, Rokiškio miesto šventėje.
Ataskaitą klubo nariai patvirtino vienbalsiai. Po smagių pasisakymų, palinkėjimų vieni kitiems – šventinis koncertas. Jame dalyvavo du kolektyvai: ansamblis „Vaivora“, atlikęs keletą populiarių dainų, bei Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ dainininkai, kurių repertuare didžiąją dalį sudaro patriotinės dainos.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą