Trumpai: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis 2021 – 06 – 26 (0)

Publikuota: 2021-07-01 Kategorija: Politika
Trumpai: Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis 2021 – 06 – 26
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nuotolinis posėdis

Birželio 26 d. vyko Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Patvirtinti 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių ir jų organizavimo modeliai Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose

Buvo įvertintas priešmokyklinio ugdymo poreikis bei turimi ištekliai Rokiškio rajone 2021 – 2022 mokslo metams.

Patvirtinti sprendimai dėl savivaldybei priklausančių būstų

Pakeisti iki šiol galioję tarybos sprendimai dėl tam tikrų savivaldybei priklausančių būstų, kad sprendimai atitiktų galiojančius teisės aktų nuostatus. Atsižvelgta į gyventojų prašymus dėl socialinių būstų nuomos, peržiūrėti ir per naujo nustatyti socialinių būstų nuomos mokesčių dydžiai, suteiktas leidimas parduoti savivaldybei priklausiusį būstą, pakeistas Rokiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, kad jis atitiktų teisės aktų nuostatus, būtų efektyviau teikiama informacija ir parama.

Leista įregistruoti buveinę

Naujai steigiamai asociacijai „Mūsų Jūžintai“ savivaldybei priklausančiame pastate leista įregistruoti asociacijos buveinę.

Nuspręsta išnuomoti patalpas be konkurso

Taryba suteikė leidimą išnuomoti be konkurso Rokiškio tautodailininkų asociacijai patalpas bei kitą turtą. Posėdžio metu kilo klausimų, ar nuomą be konkurso leidžia teisės aktai. Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjos pavaduotoja Kristina Tūskienė patikino, jog šis atvejis atitinka teisės aktų numatytą tvarką dėl nuomos be konkurso.

Patvirtinta Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už  2020 metus

Taip pat patvirtinta atnaujinta Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų redakcija. Su detalia ataskaita galite susipažinti savivaldybės tinklapyje.

Patvirtinta atnaujinta VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro struktūra

Iki šiol įstaigai priklausė 10 medicinos punktų, kurių dalis nebeatitiko higienos normų arba buvo nebeveikiantys.

Patvirtintas VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2021–2025 metų strateginis veiklos planas

Įstaigos direktorė Danguolė Kondratenkienė posėdžio metu akcentavo, jog plane yra numatyta tobulinti pacientams teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, jų kokybė bei prieinamumas, darbo aplinkos gerinimas ir jos patrauklumas įstaigos darbuotojams bei sprendžiami vadybos klausimai.

Patvirtintos VšĮ Rokiškio rajono ligoninės naujų teikiamų mokamų paslaugų kainos

Ligoninės direktorė Ramunė Markevičienė pristatė, jog įstaiga įsigijo naujos kartos fizioterapinės procedūras teikiančią aparatūrą. Šios gydymo paslaugos iki šiol nebuvo įtrauktos į paslaugų kainyną.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktorė Ramunė Markevičienė

 

Patvirtintas naujas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė tarybos nariams pristatė, jog su nauju tvarkos aprašu keičiasi socialinių paslaugų poreikio nustatymas socialinėms paslaugoms. Socialinių paslaugų poreikis pateikus prašymą yra nustatomas greičiau – socialinei priežiūrai per 10 d. (buvo 14 d.), trumpalaikis socialinis poreikis nustatomas per 15 d. buvo 30 d. Ilgalaikės socialinės paslaugos poreikis nustatomas per 20 d. (buvo 30 d.). Sprendimo priėmimui trumpėja laikas – priimti sprendimą dėl ilgalaikės socialinės globos reikės 20 d. (buvo 30 d.). Kitom paslaugom teikti sprendimas bus priimtas per 10 d. (buvo 14 d.).

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė

Patvirtinti nauji Obelių socialinių paslaugų namų nuostatai bei įstaigos kultūros padalinio paslaugų sąrašas

Nuo liepos 1 d. Obelių ir Kriaunų seniūnijose panaikinti 6 etatai ir darbuotojai buvo prijungti prie socialinių paslaugų namų. Posėdžio metu tarybos nariai kėlė klausimus: kodėl įvyko prijungimas, kaip išlaikyti kultūros paslaugų kokybę ir kokie galėtų būti tolimesni žingsniai.

Pritarta dviejų daugiabučių pridėjimui prie „Energinio efektyvumo didinimo rokiškio rajono daugiabučiuose namuose“ programos

Gyventojams pareiškus pageidavimą prie programos pridėti daugiabučiai: Obeliuose, Dirbtuvių g. 2 bei Rokiškyje, P. Širvio g. 5.

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistas Virginijus Lukošiūnas

Aptarta rezoliucija dėl 1941 m. birželio 23-osios sukilimo istorinės atminties įtvirtinimo Rokiškio rajone

Rokiškio rajono taryba, minėdama Birželio sukilimo 80-metį ir pagerbdama 1941 metų sovietinio teroro aukas sieks įpareigoti istorinės atminties organizatorius Rokiškio rajone kasmet, birželio 23 d., minėti istorinius įvykius pagerbiant žuvusius už laisvę.

Tarybos posėdyje dalyvavo 21 tarybos narys. Seimo nariai į posėdį neprisijungė.

Plačiau su posėdžio darbotvarke ir jos klausimais galite susipažinti Rokiškio rajono savivaldybės tinklapyje: https://rokiskis.lt/taryba/posedziai/tarybos-posedis-2021-06-25-nr-tp-6/

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video