Į Seimo rinkimus – stipri Rokiškio socialdemokratų komanda (0)

Publikuota: 2020-07-09 Kategorija: Politika
Į Seimo rinkimus – stipri Rokiškio socialdemokratų komanda
Iš kairės: Antanas Taparauskas, Vidmantas Kanopa, Vytautas Saulis ir Dainora Mineikienė

„Trys mėnesiai iki Seimo rinkimų. Net keturi Lietuvos socialdemokratų partijos Rokiškio skyriaus nariai – kandidatai į ateinančios ketverių metų kadencijos Seimą. Labai džiaugiuosi tokia stipria ir energinga komanda. Mūsų kandidatas Sėlos rytinės apygardos vienmandatėje – puikiai ne tik Rokiškio kraštui pažįstamas veidas – Vidmantas Kanopa, o partijos daugiamandatės sąraše – aktyvūs partijos bičiuliai Dainora Mineikienė, Vytautas Saulis ir Antanas Taparauskas. Kviečiu susipažinti su mūsų kandidatais“ - LSDP Rokiškio skyriaus pirmininkas Tadas Barauskas.

Vidmantas KANOPA, technikos mokslų daktaras, politikas, verslininkas

Racionalus požiūris, žinios, patirtis ir diplomatija. Mano įsitikinimu, tai savybės, būtinos įstatymų leidyboje. Profesinę inžinieriaus karjerą pradėjau, kaip sakoma, „nuo veržlės“, po to sukūriau  šeimos verslo įmonę „Daivida“, dvi kadencijas dirbau Rokiškio rajono meru, vadovavau AB „Anykščių vynui“, dirbau Žemės ūkio ministerijos valstybės sekretoriumi, trumpai – Ūkio ministerijos viceministru. Taigi ne iš vadovėlių gerai žinau „iš kur kojos auga“ : turiu sukaupęs didelės savivaldos, valstybės ir verslo valdymo patirties. Todėl nuoširdžiai sakau – esu žmogus praktikas, tuščių pažadų dalijimas ir politinis populizmas man svetimas.

Kartą žurnalistas paklausė, kas man yra laimė? Sakiau ir pasikartosiu: kai šeima laiminga ir sveika, kai gerai sekasi mano draugams ir pažįstamiems, kai gatvėje sutiktas nepažįstamas žmogus šypsosi.

Valstybės stiprybę nulemia  kiekvieno mūsų - šeimos, kolektyvo sėkmė, sveikata, stiprybė. Todėl bet kuri reforma turėtų būti daroma labai atsakingai, nepažeidžiant visuomenės lūkesčių, valstybės pajamų stabilumo, o žmonių gyvenimą įtakojantys Seimo sprendimai turi būti devynis kartus pamatuoti, įvertintos galimos ilgalaikės pasekmės. Turiu aiškų suvokimą ir kryptį, kuriose įstatymų leidybos srityse stinga ūkiško požiūrio, racionalumo, diplomatijos. Kritikams ne kartą sakiau: jei žinai ir gali padaryti geriau – eik ir daryk. Todėl ir mano apsisprendimas – pačiam imtis atsakomybės keisti tai, kas, mano nuomone, klaidinga ar neūkiška.

LSDP daugiamandatės sąrašo kandidatai Sėlos rytinėje rinkimų apygardoje.

Dainora MINEIKIENĖ, LSDP moterų sąjungos pirmininkės pavaduotoja, švietimo vadybos magistrė, Juodupės gimnazijos direktorė

 

Mano siekis - peržiūrėti visą švietimo sistemą: nuo mokytojų rengimo, mokymo programų iki finansavimo. Švietimo sistema išbalansuota, pridiegta invazinių įskiepių iš užsienio. Mokymo programas turi kurti universitetų mokslininkai drauge su mokytojais praktikais. Tik tada jos atlieps  realų gyvenimą ir valstybės poreikius. Mokyklose turi vyrauti ne mokinių pasiekimų konkurencija, o vertinama kiekvieno vaiko asmeninė pažanga, nes nesveika konkurencija žaloja vaikus. Tarp didmiesčių ir regionų mokyklų – didžiulė atskirtis, ir ji nemažės, jeigu nebus pakeista regioninė švietimo politika. Man gerai pažįstamos švietimo ir socialinė sritys. Kritikuoti įstatymus lengva, reikia pačiai ryžtis situaciją keisti.

Vytautas SAULIS, rajono mero patarėjas, keturių kadencijų Seimo narys, inžinierius

Beveik ketverius metus įstatymų leidybą stebiu iš šalies ir kokią įtaką jie daro žmonių gyvenimui. Ši kadenciją parlamentas pasižymi ne realiu darbu, konkrečiais sprendimais,  o darbo imitavimu, lenktyniavimu, kas pateiks daugiau projektų. Įstatymų pokyčių  iniciatyvos turi būti „iš apačių“, aptartos su visuomene, o ne nuleidžiamos „iš viršaus“. Mano sukaupta įstatymų leidybos ir gyvenimiška patirtis, neabejoju, bus labai naudinga mūsų kraštui ir įstatymų leidybai, o su Vidmantu (neabejoju, jis taps  Seimo nariu), drauge labai daug gero nuveiksim Lietuvai.

Antanas TAPARAUSKAS, LSDP jaunimo sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkas, viešojo administravimo specialistas, laikinasis UAB „Rokiškio autobusų parkas“ direktorius

Artimiausia, geriausiai pažįstama veiklos sritis – jaunų žmonių integracija. Kodėl jauni žmonės nepatenkinti valstybės požiūriu į jaunimą? Labai menkos karjeros galimybės, tebevyrauja pasenęs požiūris, kad baigęs universitetą menkai tesugeba. Įsidarbinant reikalaujama profesinės patirties, o kur jos įgyti? Džiugu, vis aktyviau plėtojama savanorystė, suteikianti galimybių įgauti įvairių veiklų patyrimo. Įskaitant ir politiką, taip auginama nauja politikų karta ir mažėja jaunimo nusivylimas valdžia.  Aš už tai, kad Seime dirbtų išsilavinę žmonės, įstatymų negalėtų priiminėti tik vidurinį išsilavinimą turintys asmenys. Ir visa širdim už tai, kad valstybė labiau pasitikėtų jaunimu. Gilinuosi į valstybės vidaus valdymo reikalus ir regionų gaivinimo galimybes. Labai liūdna matant, kaip didmiesčiai klesti, o regionai vis smarkiau merdi. Šią disproporcija būtina skubiai keisti. Turiu viziją ir tikiuosi, galėsiu ją realizuoti.

 

Politinė reklama bus apmokėta iš kandidato V. Kanopos rinkiminės sąskaitos.

Užs. nr. 7.

Dalintis naujiena