Rajono taryba ir meras prisiekė. Mero kalbos pagrindinės gairės: santarvė ir darbas rajono žmonėms (foto+video) (15)

Publikuota: 2019-04-12 Kategorija: Politika
Rajono taryba ir meras prisiekė. Mero kalbos pagrindinės gairės: santarvė ir darbas rajono žmonėms (foto+video)
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariai

Tarpuvaldis baigėsi: šiandien prisiekė kovo 3-ąją rajono žmonių išrinkta savivaldybės taryba bei kovo 17-ąją išrinktas meras Ramūnas Godeliauskas. Savo programinėje kalboje meras akcentavo keletą dalykų: pirmiausia: santarvės ir rajono bei jo žmonių interesų viršenybę virš trumpalaikių politinių intrigų. Taip pat buvo pabrėžta ir būtinybė į valdymo procesus įtraukti kuo daugiau rajono žmonių, stiprinti bendruomenes. Pirmajame rajono tarybos posėdyje neapsieta ir be nedidelių „pasikandžiojimų“: Valiaus Kazlausko koalicijos „ Už laisvę augti“ atstovams neįtiko posėdžio darbotvarkė bei tai, kad rajono savivaldybės administracijos direktorė Nataša Aleksiejeva atleista be išeitinės kompensacijos.

 

Pirmąjį posėdį vedė apygardos rinkimų komisijos pirmininkės pavaduotoja

 

Pagal reglamentą, pirmąjė rajono tarybos posėdį sušaukė Rokiškio rajono savivaldybės rinkimų komisijos Nr.40 pirmininkės pavaduotoja Aldona Burdinavičiūtė. Ji ir priėmė rajono tarybos narių priesaiką. Ji perskaitė visų išrinktų rajono tarybos narių sąrašą abėcėlės tvarka. Kiekvienas tarybos narys turėjo teisę pasirinkti vieną iš dviejų priesaikos tekstų: viename įrašyta „Tepadeda man Dievas“, o kitame – šios frazės nėra. Dauguma tarybos narių rinkosi pirmąjį variantą. Kiekvienas tarybos narys prisiekė tribūnoje, padėjęs ranką ant Konstitucijos. Priesaiką patvirtino savo parašu, o tada A. Burdinavičiūtė įteikė rajono tarybos nario ženklelį.

Paskutinysis prisiekė rajono meras Ramūnas Godeliauskas. Po priesaikos laikoma, kad jis įgijo nario įgaliojimus, todėl savivaldybės rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja jam užleido posėdžio vadovo vietą.

Kai kurie tarybos nariai šnibždėjosi: kodėl rajono tarybos narių priesaiką priėmė rajono rinkiminės komisijos, o ne Vyriausiosios rinkimų komisijos deleguotas asmuo.

Atsakymas paprastas: Vyriausioji rinkimų komisija savo atstovą deleguoja tuomet, kai rajono tarybos narys prisiekia ne pirmajame posėdyje.

Meras R. Godeliauskas padėkojo rajono rinkiminės komisijos nariams už didžiulį darbą organizuojant savivaldybių tarybų rinkimus ir linkėjo sėkmės bei stiprybės laukiančiame naujame išbandyme: Prezidento bei Europos parlamento rinkimuose.

 

Programinėje kalboje – svarbiausios ketverių metų veiklos gairės

 

„Šiandien, priimdamas Rokiškio krašto žmonių, Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei įstatymų man suteiktus Mero įgaliojimus, po savo priesaikos pirmiausia norėčiau padėkoti Rokiškio krašto žmonėms, rinkėjams, atėjusiems į rinkimus ir patikėjusiems manimi. Taip pat dėkoju savo komandai už didžiulį darbą ir, žinoma, savo šeimai, draugams už palaikymą ir atramą sunkiomis akimirkomis. Esu čia ir dabar, nes tokia yra Jūsų, Rokiškio krašto žmonės, valia, kurią išreiškėte laisvuose demokratiniuose ir nepriklausomuose savivaldos tarybos narių ir mero rinkimuose.Esu čia ir dabar – nes tokia yra ir mano valia, atvedusi mane į šią dieną kartu su jums, gerbiami tarybos nariai, kad kartu su jumis atlikčiau savo pareigą Rokiškio kraštui ir Lietuvai“, – savo kalbą pradėjo meras R. Godeliauskas.

Kalbos leitmotyvu tapo santarvės, sutelktumo ir bendro darbo rajono darbui idėja. „Pastaruoju metu mūsų rajonas ir savivaldybės taryba išgyveno daug pokyčių, blaškydamasi iš vieno kraštutinumo į kitą, dažniausiai susipriešindama ar net menkindama vieną ar kitą tarybos narį,valstybės tarnautoją ar įstaigos vadovą. Taip buvo, tačiau daugiau taip neturi būti. Į šią kadenciją turime žengti pakilę oriam, garbingam darbui dėl visaverčio mūsų rajono žmonių gyvenimo. Tam tėra vienintelis kelias – santarvė ir bendros, į vieną tikslą nukreiptos pastangos. Tokia santarvė– tai politiniai ir žmogiški susitarimai, kurių pagrindinis tikslas – demokratija ir mūsų žmonių gerovės kilimas“, – teigė meras.

Jis akcentavo ir tai, kad būtina kelti rajono žmonių pasitikėjimą ir savivalda apskritai, ir jos institucijomis.„ Manau, kad taryba, administracija ir meras dės visas pastangas, kad galėtume būti tikresni dėl rytdienos, kad būtų kuo mažiau socialinių sienų, kad mūsų kraštas būtų patogesnis gyventi tiek jauniems žmonėms, tiek mamoms su vaikais, tiek sportuojantiems, tiek pagyvenusiems tiek žmonėms su negaliomis. Bendrą darbą su taryba ir vykdomąja valdžia-administracija laikau svarbiausia mero pareiga. Savo asmeniniu pavyzdžiu, reiklumu, įstatymų reikalavimų ir visuomenės nuomonės suderinamumo iniciatyva sieksiu būti savivaldybės ir jos žmonių tarpininkas. Turime didinti kiekvieno mūsų žmogaus galias darant įtaką vietos valdžiai stiprindami bendruomenes. Turime padėti joms vystytis ir augti. Nes bendruomeniškumas išlaikys mūsų kaimus, miestelius ir miestą gyvybingais“, – įsitikinęs meras.

Jis taip pat kalboje minėjo ir vieną svarbiausių savo rinkiminių idėjų: Rokiškio rajonas turi būti patogus gyventi kiekvienam, čia turi nelikti socialinių ribų ir sienų.

Nepalikta be dėmesio ir aštri, ne visuomet korektiška rinkiminė kampanija. „ Menkindamas kitą, niekada savo vertės nepadidinsi. Kviečiu atsisakyti asmeninių ambicijų, asmeniškumųm ir šią kadenciją dirbti taip, kad paskutiniajame jos posėdyje nebūtų gėda žiūrėti vienas kitam į akis, nebūtų gėda kartu išgerti kavos puodelį“, – kvietė meras R. Godeliauskas.

 

Sveikinimuose – santarvės linkėjimai

 

Pasveikinti naujosios rajono tarybos į posėdį atvyko Rokiškio dekanato dekanas kunigas Eimantas Novikas. Jis jautriu pavyzdžiu iš Bruno Ferero kūrybos iliustravo, koks svarbus vienas kito palaikymas ir meilė aplinkiniams.

Perskaitęs Panevėžio krašte išrinktų Seimo narių sveikinimą, Seimo narys Raimundas Martinėlis taip pat ragino tarybą vieningam, sutelktam darbui rajono žmonių gerovei.

 

Merui pravertė teisiniko žinios

 

Kokie svarbūs šie palinkėjimai, buvo galima įsitikinti jau po kelių minučių. Nors rajono tarybos posėdžiuose jų darbotvarkė patvirtinama vienbalsiai, pirmojo posėdžio darbotvarkė sulaukė kritikos. Kai kuriems rajono tarybos nariams užkliuvo tai, kad Valstybės saugumo departamentas turėtų pateikti išvadas apie kandidatus į savivaldybės administracijos direktorius. Todėl, kol tokių išvadų nėra, ar verta atleisti iš pareigų dabartinę administracijos direktorę Natašą Aleksiejevą. Mat, kol bus gauta išvada apie naująjį administracijos direktorių, ji vis tiek laikinai eis šias pareigas. Juolab, kaip sakė tarybos narys G. Girštautas, apie jos galimybes toliau eiti šias pareigas, nebuvo kalbėta su N. Aleksiejevą delegavusia koalicija „Už laisvę augtiׅ“.

Meras Ramūnas Godeliauskas paaiškino, kad netekus įgaliojimų N. Aleksiejevą paskyrusiam kolegialiam valdymo organui (rajono tarybai), direktorė turi būti atleista. Kol pareigas vykdyti pradės naujasis direktorius, ji bus laikinai einanti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Kitas klausimas, kuris „užkliuvo“ rajono tarybos nariams, buvo išmokų skyrimas kadenciją baigusiam merui Antanui Vagoniui bei jo pavaduotojui Stanislovui Dambrauskui. Kadenciją baigusiam merui skirta trijų atlyginimų dydžio išmoka, o jo pavaduotojui – tik vieno. Rajono tarybos nariai čia įžvelgė diskriminaciją.

Dar daugiau nepasitenkinimo kilo sužinojus, kad savivaldybės administracijos direktorė Nataša Aleksiejeva pareigas paliks apskritai be išmokos. Savivaldybės Juridinio skyriaus viršininkė Regina Strumskienė detaliai paaiškino, kam ir kaip mokamos tokios išmokos. O kadangi N. Aleksiejeva šias pareigas ėjo mažiau nei metus, todėl ir išmoka jai neskiriama.

 

Netikėtumų nebuvo

 

Kitas svarbus rajono tarybos uždavinys: slaptu balsavimu išrinkti rajono vicemerą ir savivaldybės administracijos direktorių. Kaip jau rašė „Rokiškio Sirena“, rajono meras Ramūnas Godeliauskas subūrė politines jėgas valdančiajai koalicijai. Ją sudaro: rajono socialdemokratai, konservatoriai, visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningi su Ramūnu Godeliauskuׅ“ nariai bei Darbo partijos atstovai. Viso ši koalicija turi 14 iš 25 rajono tarybos balsų.

Pirmasis koalicijos tvirtybės išbandymas buvo balsavimas dėl rajono vicemero ir savivaldybės administracijos direktoriaus. Kaip jau rašyta, koalicija vicemero poste norėjo matyti socialdemokratą Tadą Barauską, o administracijos direktoriaus – konservatorių Andrių Burnicką.

Kadangi alternatyvią valdančiąją koaliciją bandė burti ir Valiaus Kazlausko koalicija „Už laisvę augti“, slaptame balsavime buvo galima tikėtis intrigos.

Tačiau jau po rajono mero priesaikos buvo akivaizdu, kad staigmenų neturėtų būti. Mat sveikinti jo išsirikiavo visi koalicijos partneriai tarybos nariai. O Darbo partijos atstovai merui įteikė ir įrėmintą raštą su sveikinimais ir palinkėjimais.

Taip ir įvyko. Slapti balsavimai netikėtumų neatnešė. Nors koalicija turi tik 14-ka balsų, Tado Barausko kandidatūrą į rajono vicemero postą palaikė 16-ka rajono tarybos narių. O Andriaus Burnicko kandidatūrai pritarė net 23 tarybos nariai.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą