Obeliečių bėdos: apie vandentiekį, „Žaliąją“ ir reikalavimai parodyti visuomenei jos „didvyrius“ (12)

Publikuota: 2019-08-13 Kategorija: Politika
Obeliečių bėdos: apie vandentiekį, „Žaliąją“ ir reikalavimai parodyti visuomenei jos „didvyrius“
L. Dūdaitė-Kralikienė / Į susitikimą su rajono vadovais atėjo per 90 obeliečių.

Rugpjūčio 8-ąją Obelių seniūnijoje vyko gyventojų susitikimas su rajono vadovais: meru Ramūnu Godeliausku, savivaldybės administracijos direktoriumi Andriumi Burnicku. Pabendrauti su šio krašto žmonėmis atvyko ir Seimo narys Raimundas Martinėlis. Obeliečių dėmesys buvo didžiulis – kliokiant liūčiai vien tik ankštoje seniūnijos salėje sėdėjo per 90 žmonių, o dar gera dešimtis klausėsi koridoriuje prie durų.  Susitikimas buvo dalykinis, nors ir kunkuliavo emocijomis. Skaudžiausios jo temos: vandentiekis ir iš mirties taško po kuoliuką kasdien tepajudančios „Žaliosios“ statybos.

Buvo nespėta į traukinį

Įdomu tai, kad Obeliai yra vienas iš trijų mūsų rajono miestų. Kiti du – Rokiškis ir Pandėlys. Tačiau Obelių centre nėra nei vandentiekio, nei nuotekų sistemų, nors jomis džiaugiasi ir kai kurios mažesnės gyvenvietės. Tačiau ir obeliečiai nori bilieto į XXI a. Su vandentiekiu namie, su galimybe praustis ne „burnaprausiame bliūde“, o duše ar vonioje, ir skalbinius skalbti ne antikvarine „Ryga“, o normalia automatine skalbykle. Juolab, kad daugelis miestelio žmonių – jau nebe jaunuoliai. Ir partempti kibirą vandens slidžiu takeliu žiemą jiems jau sudėtingas iššūkis.

Tačiau prisijungti prie civilizacijos išradimo – vandentiekio ir nuotekų sistemos – jiems dabar nėra galimybių. Tą „nevyniodamas į vatą“ aiškino rajono meras Ramūnas Godeliauskas. Mat vandentiekio ir nuotekų trąsas tiesti europinių fondų lėšomis dabar neįmanoma. Mat Lietuva iki 2022 m. turi įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvą, kurioje numatyta, kad daugiau kaip 2 tūkst. gyventojų turinčiose gyvenvietėse privalomai turi veikti centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistema, o Lietuva turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip 98 proc. gyventojų naudotųsi šia infrastruktūra. Kadangi mūsų valstybė vėluoja įgyvendinti šią direktyvą ir už tai gresia milijoninės baudos, tad ji forsuoja tinklų plėtrą pirmiausia ten, kur būtina įvesti vandentiekio ir nuotekų sistemas pagal ES direktyvą. Todėl dabar projektų rengimo sąlygose įrašyti reikalavimai, kad gyvenvietėje, kuriai vedami centralizuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai, turi būti ne mažiau kaip 2 tūkst. gyventojų. Pasak rajono mero, vienintelė gyvenvietė, atitinkanti tokius reikalavimus, mūsų rajone yra tik… Rokiškis. O Obeliuose gyventojų tik šiek tiek daugiau nei tūkstantis. „Mes, Seimo nariai, dedame daug pastangų, kad būtų sumažinti reikalavimai gyvenvietėms“, – sakė Seimo narys R. Martinėlis. Seimo narys R. Martinėlis teigė, kad reikia veikti tam, kad būtų pakeisti projektų aprašai. Tuos 2 tūkst. skaičių nustatė pati Aplinkos ministerija, tad įmanoma tą skaičių pakeisti.

Į pokalbį emocingai įsiterpęs rajono tarybos narys Valius Kazlauskas klausė, kodėl į pokalbį nepakviestas kitas Seimo narys, Jonas Jarutis, kuris žino, kaip buvo įvestas vandentiekis Adomynėje (Kupiškio r.) ir galėtų pasidalinti patirtimi. Rajono meras R. Godeliauskas atsakė, kad Adomynės vandentiekio projektas buvo įgyvendintas gerokai anksčiau, kai galiojo kiti, daug mažesni reikalavimai. O dabar, deja, traukinys jau seniai nuvažiavęs…

Meras pasakojo, kad buvo svarstomos galimybės obeliečius jungti prie centralizuoto vandentiekio ir savivaldybės lėšomis. Deja, tiek išteklių, kiek reiktų vandentiekio ir nuotekų tinklams nutiesti, rajono savivaldybė neturi. O skolintis negali – skolinimosi limitas 9 mln Eur yra išnaudotas. Obeliečiai piktinosi, kad ankstesnės valdžios išnaudojo šį limitą ir dabartinė valdžia nebegalės visą kadenciją skolintis.  A. Burnickas teigė, kad ši problema jau gana sena, o rajono vadovai sakė ieškosiantys įvairių galimybių rasti lėšų vandentiekiui.

Į emocingus obeliečių reikalavimus tiesti vandentiekį meras atsakė paprastai: „Mes nesakome, kad nereikia. Reikia. Ir ieškome tam galimybių“. Emocijas ramino ir žinomas obelietis verslininkas. Jo teigimu, nauja rajono valdžia dirba vos kelis mėnesius, ir ji negali atsakyti už 10-15 metų ankstesnių politikų neveiklumą.  Jam antrino ir Obelių bendruomenės pirmininkas Vitalijus Jocys. Esą jau tiesiant garsųjį Obelių kelią ir žiedą buvo kalbama ir apie vandentiekį. Ir proga tam buvusi palanki: iškasiota pusė miesto. Ir net apie pinigus kalbėta. Bet vandentiekio nėra ir dabar. Kaip visuomet, kliuvo ir seniūnijai. Kuri ir pati to vandentiekio neturi. Pasipiktinusiems obeliečiams, kurie teigė, kad jei seniūnija tiek metų nesirūpino vandeniu, tai lai ją prijungia paskutinę,  meras juokais pažadėjo, kad taip ir padarys.

Obeliečiai užsiminė, kad tiesiant vandentiekį ir nuotekų sistemas, vertėtų pagalvoti, kad ta pačia proga ir elektros laidų sistemą reiktų paslėpti po žeme. „Yra Europos programa“ – teigė parašus atnešęs asmuo. A. Burnickas teigė, kad tokie projektai nėra savivaldybės jėgoms. Daromo papildomo finasavimo lėšomis. Ir reikia dėl to padirbėti.  

Stasiūniškiai geria rūdis, pakriauniškai nori skaitiklių

Stasiūnų gyvenvietės vardu merui buvo įteiktas prašymas su 70-čia parašų įrengti vandens nugeležinimo įrenginius. Mat stasiūniškiams buvo įvestas vandentiekis, bet juo bėgantis vanduo… kavos spalvos.

Pakriaunių bendruomenės vardu seniūnaitė prašė, kad „Rokiškio vandenys“ perimtų ir organizacinę vandentiekio tiekimo dalį. Mat dabar gedimus tvarko „Rokiškio vandenys“, o pinigus renka pakriauniškiai. Kadangi mokama „nuo galvos“, tai kyla daug pykčių. Daugiausia moka daugiavaikės šeimos, nors sunaudoja nedaug. Ir pikta, kai mažesnės šeimos už tą pačią kainą dar ir daržus laisto, gyvuliams vandenį leidžia, tas mašiną nuplovė. „O aš turiu šituos ginčus spręsti. Laukiame, kad kuo greičiau pastatytų skaitiklius ir mokėtume už sunaudotą vandenį“, – sakė seniūnaitė. Ir šito laukia pakriauniškiai jau ketverius metus. Meras R. Godeliauskas sakė, kad tokias gyvenvietes „Rokiškio vandenys“ gali perimti po dvi per metus. Nes ten didžiulės investicijos.

Antanašės bendruomenė taip pat savo pastate neturi vandens. Trąsa eina. Bibliotekininkė Ritė Gernienė nešasi vandenį iš namų. Nors trąsa eina tik už ūkinio pastato, keli metrai, tik bėda ta, kad pasikasti reiktų po keliu.

Prašė atvesdinti „nusipelniusius“

Kitas labai skaudus klausimas – Obelių „Žaliosios“ statybos. Ir piknikas rengtas, ir rajono vadovų susitikimai su rangovais UAB „Virtualūs namai“. Savivaldybės administracijos direktorius A. Burnickas teigė, kad kasdieninis savivaldybės darbų planavimas prasideda klausimu „Tai kaip ta „Žalioji“?“ O jos darbai nejuda, nors pasiusk. Kiek rangovus beniūkintų, statybos darbai, obeliečių teigimu, stumiasi į priekį… dviem pagaliais per dieną. Nors rangovai įsipareigojo, kad iki spalio „Žalioji“ stovės. Kad ir be apdailos. Jau šią savaitę esą bus gręžiami pamatai.

Obeliečiai atviri: gal metas su tokiais rangovais traukti sutartį? Juolab, kol darbai buvo vilkinami, pabrango statybinės medžiagos. Gal geriau skelbti naują konkursą. A. Burnickas teigė: jei būtų savi, savivaldybės pinigai, toks variantas būtų svarstomas.  Rajono meras atviras: tokiu atveju neliktų nei „Žaliosios“, nei rangovams nežinia už kokius nuopelnus sumokėto 100 tūkst. Eur avanso. „Pasižiūrėjom. Įmonėje penki darbuotojai registruoti. Per penkis pastaruosius metus pakeitę keturias buveines ir tris direktorius. Ką tai sako?“, – retoriškai klausė meras. Ir obeliečiams piktinantis, kas tokią sutartį pasirašė, meras paaiškinti paprašė rajono tarybos narį Valių Kazlauską, kadangi tos pačios koalicijos „Už laisvę augti“ atstovė ir pasirašė tą sutartį. „Spalio mėnesį ir buvo parašyta, kad, kaip sakoma, žiūrėjom ir internete, buvo vienas vadovas. Kontroliuojanti organizacija iš Panevėžio, penkerius metus nebuvo atnaujinusi savo puslapio. Nežinau, kaip jinai pasirašė“, – aiškino V. Kazlauskas.

 „O kas rekomendavo?“, – pasigirdo klausimas iš salės. „Aš irgi lygiai taip pat paklausinėjau, kas rekomendavo“, – sakė tarybos narys. Obeliečiai spaudė toliau: „Negi va taip be rekomendacijų? Bedėm pirštu į pirmą pasitaikiusią?“ Meras aiškino, kad problema yra prastai paruošti konkursų reikalavimai, kad juose galėjo dalyvauti, kas tik panorėjęs. Į klausimus, kas pasirašė tą sutartį, meras atsakė – ankstesnė savivaldybės administracijos direktorė.

 Ginčuose kantrybė trūko Obelių bendruomenės vadovui V. Jociui: „Būkim biedni, bet teisingi. Dabar nutraukiam sutartis su jais, kito rangovo už tokią sumą nebegausim. Teisybė ar ne?“ „Taip, teisybė. Jūs prarandat šimtą tūkstančių. Iš jų išsieškoti tą šimtą tūkstančių, patys suprantat“, – aiškino meras. V. Jocys tęsė: „Vadinasi, dabar jiems nuolaidžiaujam ir žaidžiam todėl, kad nėra kito varianto?“ Obeliečiai akylai stebi statybas ir aiškina: „vienas kala kuoliuką, du stovi. Ir taip dirba jau antrą mėnesį“. Kiti aiškino: turi būti terminai, turi būti nevykdymo baudos.

„Kalbate apie delspingius. Jie sutartyje numatyti 0,2 proc. Aš paskaičiavau, kad tai būtų 400 Eur nuo visos sumos. Tai būtų juokingi delspinigiai“. Į klausimus, kodėl negalima traukti sutarties ir prisiteisti išmokėtą avansą, meras atsakė atvirai: teistis, žinoma, galima, ir teismas be abejo priteistų tą avansą grąžinti. Tik rangovas paprasčiausiai paskelbtų bankrotą. „Jei mes nutraukiame sutartį ir duodame išieškojimui, jie automatiškai paskelbia bankrotą. Jie net turto jokio neturi“, – sakė meras.

V. Jocys prašė bent seniūnijai atsiųsti darbų grafiką. „Jau pusantro mėnesio jie ten kažkokius kuoliukus įkala. Stovi, vaikšto“, – apie darbų eigą pasakojo Obelių seniūno pavaduotoja Aldona Žėkienė. A. Burnickas paaiškino, kad pastarąsias tris savaites darbai strigo dėl nesutarimų tarp techninio prižiūrėtojo ir rangovų. Ir tie nesutarimai buvo principiniai… dėl smulkmenų.

„Aš pažiūrėjau tą sutarį. Esu teisininkas. Man buvo šokas.  Delspinigiai numatyt vaikiški, realiai jiems tie delspinigiai nieko nereiškia. Avansu 100 tūkstančių duota. Būtent sutartyje buvo numatyta“, – reziumavo meras. Obeliečiai pažėrė klausimų: kas tą sutartė ruošė, yra gi tie žmonės, lai rajono vadovai reikalauja jų atsakomybės. Nes gal tokių projektų bus ir daugiau

R. Godeliauskas teigė, kad šis projektas visgi yra išskirtinis. Nes jokio kito projekto, kuriame būtų išmokėtas avansas, nėra. Ir tokios tradicijos – mokėti avansus – savivaldybėje nėra. „Ar dar gyvi tie žmonės, kurie tas sutartis sudarė? Ar jau amžinąatilsį?“ – piktinosi garbaus amžiaus obelietė. „Buvo administracijos direktorė. Ji pasirašė tą sutartį, buvo atsakinga už jos priežiūrą. Jos dabar pareigose nėra. Bet žmogus yra. Yra tarybos narys, kuris atstovas tos politinės jėgos, kurios yra direktorė“, – sakė meras. Į tai kai kurie obeliečiai bandė aiškinti, kad yra viena politika – Obeliai. „Va kaip greitai jūs nebenorite kalbėti apie atsakomybę“, – nusišypsojo meras. Obelietės sakė: „Po savaitės mes susirenkam. Atvežkit tą moterį čia“. Meras paaiškino, kad to padaryti negali, nes ji nebedirba. „Jūs geriau rimtai rangovą imkit“, – siūlė R. Godeliauskas.

Ką reiškia obeliečiams „Žalioji“, „Rokiškio Sirenai“ pasakojo Obelių kultūros namų administratorė Violeta Kazlauskienė. Ji diskusiją stebėjo su ašaromis akyse. „Skauda. Kiekvienam obeliečiui skauda. Obeliečiai dabar net susirinkti neturi kur. „Patys matote, salėje netelpa“, – kalbėjo ji.  „Mažytėje patalpoje suskaičiavau per devyniasdešimt žmonių. Čia net oro trūksta“, – sakė Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės klebonas Laimonas Nedveckas.

V. Kazlauskienė su ašaromis pasakojo apie tai, kaip projekte mačiusi iškupiūruotas nuotraukas iš bendruomenės renginių, kuriose nebelikę renginius organizavusių, bendruomenę telkusių žmonių. „Nubraukėm nuoskaudą. Nes tikėjom, kad taip reikia. Kad vardan Obelių, vardan žmonių. Ir ką dabar matome?“, – klausė ji.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video