Obelių „Žalioji“ tampa... auksine (44)

Publikuota: 2020-02-13 Kategorija: Politika
Obelių „Žalioji“ tampa... auksine
„Rokiškio Sirena“ nuotr. / Antanas Vagonis, Nataša Aleksiejeva, Ramūnas Godeliauskas.

Peripetijos dėl Obelių bendruomenės namų, vadinamosios „Žaliosios“ tebesitęsia. Rajono savivaldybę „pradžiugino“ Centrinės projektų valdymo agentūros sprendimas: 100 tūkst. Eur avansas, kurį rangovams sumokėjo ankstesni rajono vadovai, pripažintas netinkamomis finansuoti lėšomis. Ir tą sumą savivaldybei reiks grąžinti. Ir kad mažai nepasirodytų, dar ir bauda išrašyta: beveik ketvirtadalis avanso sumos – 24 tūkst. Eur. Situaciją pakomentuoti paprašytas rajono meras Ramūnas Godeliauskas griebiasi už galvos: kokie dar ankstesnių valdžių „nuotykiai“ išlįs į dienos šviesą? Ir kiek jie kainuos mokesčių mokėtojams?

Sena istorija naujomis spalvomis
„Rokiškio Sirena“ primena, kad nesklandumai dėl Obelių bendruomenės pastato kilo lygiai prieš metus. Pirmasis skambutis buvo tuomet,  kai 2019 m. vasario 6  d. kandidatai į rajono merus turėjo dalyvauti televizijos debatuose. Ir tuometinis rajono meras Antanas Vagonis ten važiavo „valdišku“ automobiliu. Konkurentai netruko reaguoti: ar tuometinis rajono vadovas nepasinaudojo tarnybine padėtimi? A. Vagonis aiškino, kad jis važiuoja susitikti su UAB „Virtualūs namai“ atstovais dėl Obelių „Žaliosios“.
2019 m. vasarą „Žaliosios“ statybos tapo keiksmažodžiu ne tik obeliečiams, bet ir rajono valdžiai. Kadangi pastato statybos darbai nevyko, liepos 6-ąją, Valstybės dieną, obeliečiai surengė pikniką statybvietėje.
„Žaliosios“ klausimas buvo svarstomas ir 2019 m. rugpjūčio 8-ąją vykusiame rajono vadovų susitikime su Obelių visuomene. Ten rajono vadovai sulaukė klausimo, kodėl negalima nutraukti sutarties su rangovu, kuris tuo metu realiai nevykdė darbų. Atsakymas buvo paprastas: savivaldybė išmokėjo 100 tūkst. Eur avansą rangovams. Ir naujoji rajono valdžia pripažino, kad nutraukus sutartį, liktų tik teorinė galimybė susigrąžinti tą avansą. „Pasižiūrėjom. Įmonėje penki darbuotojai registruoti. Per penkis pastaruosius metus pakeitę keturias buveines ir tris direktorius. Ką tai sako?“, – tame susirinkime retoriškai klausė meras Ramūnas Godeliauskas. Įdomu tai, kad iki šio atvejo avansų rangovams rajono savivaldybė nemokėdavo.
Kadangi savivaldybė buvo įsprausta į kampą: meras ir kiti vadovai aiškiai sakė, kad jei bus nutraukta sutartis, rangovai tiesiog paskelbs bankrotą, buvo priimtas sprendimas atidžiai stebėti rangovus ir niūkinti juos atlikti įsipareigotus darbus. Realūs statybos darbai buvo pradėti pernai rugpjūčio pabaigoje.
Po aštraus pozicijos ir opozicijos apsižodžiavimo minėto susirinkimo Obeliuose metu, asmuo, pasirašęs sutartį su minėtaisiais rangovais – buvusi savivaldybės administracijos direktorė Nataša Aleksiejeva, kreipėsi į Panevėžio apygardos prokuratūrą, prašydama ištirti, kaip sutartyje atsirado įsipareigojimas išmokėti avansą. Netiesiogiai kreipimosi tekste ji prisipažino, kad galutinės sutarties, kurią pasirašė, paprasčiausiai neskaitė: „Man, tuo metu, tik atėjus į direktorės pareigas, nebuvo kilusi net abejonė, kad preliminari sutartis, kuri buvo pasirašyta iki manęs, gali skirtis nuo pagrindinės sutarties, ir man net nežinant papildyta tokiais punktais kaip avansinio mokėjimo įrašymas“ bei „Straipsnyje kalbama apie tai, kad aš tuo metu, kai buvau administracijos direktore, pasirašiau sutartį, buvau atsakinga už jos priežiūrą. Savo atsakomybės nesiginu, turėjau atidžiau peržiūrinėti sutartis, tačiau, kaip ir minėjau sutartis iki atkeliaudama patvirtinimui pereina per kitų specialistų rankas ir esant dideliam dokumentų strautui fiziškai neįmanoma dar kartą pertikrinti visus dokumentus“. Ant buvusios administracijos direktorės kreipimosi į Panevėžio apygardos prokuratūrą savo parašus padėjo ir dabartinės opozijos, koalicijos „Už laisvę augti“, keturi nariai: Irmantas Tarvydis, Gintaras Girštautas, Stasys Meliūnas ir Valius Kazlauskas.
Į teisėsaugą kreipėsi ir rajono savivaldybės vadovai.
2019 m. rugsėjo pabaigoje buvo kitas beprecedentis atvejis: rajono vadovai surengė spaudos konferenciją, skirtą nagrinėti opiausioms rajono problemoms, ten buvo svarstomas ir „Žaliosios“ klausimas.

Kol kas žinių apie tyrimus nėra
Kurį laiką „Žaliosios“ klausimas buvo šiek tiek nurimęs ir nustumtas į antrą planą. Tačiau teisėsauga vykdė savo tyrimą, prasidėjo apklausos. „Kaip sekasi teisėsaugai dėl N. Aleksiejevos prašymo, negaliu pasakyti. Tačiau dėl mūsų kreipimosi teisėsauga tyrimą atlieka. Buvo apklausti savivaldybės administracijos darbuotojai“, – „Rokiškio Sirenai“ komentavo rajono meras Ramūnas Godeliauskas. Jis patvirtino, kad po šių apklausų darbą rajono savivaldybėje paliko tiesioginė šio projekto kuratorė Dovilė Pučinskienė. Kol kas daugiau žinių apie tai, kaip klostosi teisėsaugos tyrimas, rajono savivaldybė neturi.

Centrinei projektų valdymo agentūrai
kilo įtarimas
Šaršalas dėl avanso „Žaliosios“ rangovams ir pradėtas teisėsaugos tyrimas nepraslydo pro Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) akis. Ši priėmė sprendimą dėl pažeidimo, susijusio su projektu „Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas“.  Buvo pažeistos tiek ES teisės aktų, tiek Lietuvos Respublikos teisės aktų, o konkrečiai – Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio I dalyje įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai. CPVA konstatavo: „kad sudaryta Preliminari sutartis atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytą sutarties projektą (Pirkimo dokumentų priedas Nr. 4), bet pagrindinė Sutartis neatitinka Pirkimo dokumentų rangos darbų darbų sutarties projekto ir Preliminariosios sutarties sąlygų, nes Preliminariosios sutarties 3.4 p. išankstinio mokėjimo suma nėra numatyta, o Perkančioji organizacija, sudarydama pagrindinę Sutartį, pakeitė sutarties 3.4 p. sąlygą, nurodydama grafoje (8.3 p.) išankstinio mokėjimo suma 100 000 Eur. CPVA kilo įtarimas, kad Perkančioji organizacija, vykdydama Pirkimą, galimai pažeidė Pirkimo vykdymo metu galiojusio VPĮ 17 str. 1 d. nustatytus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei VPĮ 86 str. 3 d. nuostatas, todėl CPVA 2019 m. rugsėjo 2 d. buvo užregistruotas įtarimas apie pažeidimą ir pažeidimo tyrimas“.

Nustatė, kad keitė sutarties sąlygas
CPVA nustatė, kad projekto vykdytojas, pasirašydamas Sutartį, faktiškai pakeitė pagrindinės sutarties sąlygas, t.y. į pagrindinę Sutartį įrašė naujas sąlygas, kurių nebuvo Preliminarioje sutartyje, šiuo nagrinėtinu atveju įrašė konkrečią išankstinio mokėjimo sumą (100 000 Eur) ir išankstinio mokėjimo terminą 15 dienų bei kitų mokėjimų terminą – 30 dienų, pakeitė esmines pagrindinės sutarties nuostatas, ir tokiu būdu pasikeitė ekonominė pagrindinės Sutarties šalių pusiausvyra rangovo naudai, taip, kaip nebuvo numatyta Preliminarioje sutartyje.  Ir CPVA manymu, šis pakeitimas buvo esminis.
Lietuvos aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad perkančioji organizacija po konkurso vokų atplėšimo negali keisti konkurso sąlygų, ir tokių sąlygų keitimas pažeidžia lygiateisiškumo bei skaidrumo principus.
CPVA nustatė ir daugiau „įdomybių“: „Be pagrindinės sutarties 8.7 1 p. nustatyta, kad Perkančioji organizacija privalo mokėti rangovui „Išankstinio mokėjimo sumą per 3.4 p. papunktyje nurodytų dienų skaičių po išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas“. Tačiau, CPVA įvertinus Projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, nustatė, kad Perkančioji organizacija 2018 m. birželio 15 d. iš rangovo UAB „Virtualūs namai“ gavusi išankstinio mokėjimo sąskaitą 100 000  Eur sumai, 2018 m. birželio 27 d. atliko lėšų pavedimą į minėto rangovo sąskaitą. Pažymėtina, kad rangovas UAB „Virtualūs namai“ privalėjo pateikti išankstino mokėjimo užtikrinimo dokumentą, kaip tai numatyta pagrindinės Sutarties 8.7.1 punkte, tačiau jo nepateikė, o tik žadėjo pateikti po 2019 m. lapkričio 11 d. bei nurodė, kad turi daug objektų, todėl limitai išnaudoti. Tai tik dar sykį patvirtina, kad Perkančioji organizacija sudarė išskirtines sąlygas vienam rangovui UAB „Virtualūs namai“ bei pakeitė Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas, todėl Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 86 str. 3 d.“
Išvertus į žmonių kalbą, rajono savivaldybė net pagal pakeistą sutartį neturėjo pervesti avanso UAB „Virtualūs namai“, nes neturėjo jokios garantijos, kad pastarasis, reikalui esant, būtų sugrąžintas. Kadangi UAB „Virtualūs namai“ nepateikė išankstinio mokėjimo užtikrinimo dokumento, savivaldybė turėjo jai paprasčiausiai nepervesti avanso. Kodėl savivaldybė rizikavo 100 tūkst. Eur neturėdama jokios jų susigrąžinimo garantijos, klausimas lieka atviras. Ir jau išankstinio mokėjimo užtikrinimo dokumento nepateikimas turėtų būti rimtas signalas, kad su rangovu „nėra viskas gerai“, bet savivaldybė į tai nereagavo ir pervedė 100 tūkst. Eur.
Tai iš dalies paaiškina ir tai, kodėl „Virtualūs namai“ neskubėjo statyti Obelių „Žaliosios“. Jie puikiai žinojo, kad savivaldybė neturi jokių svertų įpareigoti juos atlikti darbus. Apie tą ir susitikime su obeliečiais kalbėjo rajono meras R. Godeliauskas: jei sutartis būtų nutraukta, tuomet įmonė galimai skelbtų bankrotą ir pinigai tiesiog dingtų. Todėl ir realios pastato statybos prasidėjo tik 2019 m. rugpjūčio pabaigoje.

Korekcija – 124 tūkst. Eur
iš savivaldybės kišenės
Įvertinusi visas aplinkybes, CPVA priėmė sprendimą, kad Projekto vykdytojas pažeidė VPĮ 17 str. Įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, VPĮ 86 str. 3 d. nuostatas. Ir CPVA pritaikė projekto 25 proc. finansinę korekciją: nuo 496 482 Eur netinkamomis finansuoti išlaidomis pripažino 124 120 Eur. Kitaip sakant, nepamatuotas ankstesnės rajono valdžios dosnumas gali tiek kainuoti rajono savivaldybei. Rajono meras R. Godeliauskas „Rokiškio Sirenai“ teigė, kad rajono savivaldybė šį CPVA sprendimą skųs, tikėdamasi sumažinti netinkamų finansuoti išlaidų sumą. „124 tūkst. Eur rajono biudžetui yra labai didelė suma“, – sakė jis. Kokios atsakomybės sulauks tie, kurių „dosnumo“ dėka dabar rizikuojama patirti tokias išlaidas? „Kaltieji kol kas neįvardyti, pagal savivaldybės pareiškimą vyksta tyrimas“, – sakė rajono meras.
Vasario 12-ąją „Rokiškio Sirenos“ žurnalistė apsilankė „Žaliosios“ statybvietėje. Ten, nepaisant blogo oro, darbavosi statybininkų brigada. Pamažu kyla pastato sienos. „Rokiškio Sirenos“ duomenimis, pastatas turi būti baigtas iki birželio.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą