Aplinkos ministerija keičia Miško kirtimų taisykles (0)

Publikuota: 2020-08-25 Kategorija: Politika
Aplinkos ministerija keičia Miško kirtimų taisykles
Rokiškio Sirena nuotr. / Miško kirtimo darbai

Aplinkos ministerija parengė ir pateikė derinimui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 ,,Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. 20-11442 (toliau – Projektas). 

Blogai tai, kad NMA nuo liepos mėn. vidurio jau renka paraiškas jaunuolynų ugdymui (iki rugsėjo 14 d. ), o AM nori jau nuo rugsėjo 1 d. pakeisti galiojančią tvarką ir nustatyti minkštiesiems lapuočiams, kad jaunuolynų ugdymas galimas būtų ne nuo 6-jų metų (esamas reguliavimas), o tik nuo 8 metų. Neaišku, kiek pareiškėjų bus kreipęsi dėl minkštųjų lapuočių jaunuolynų ugdymo.

Projekto rengėjų įvardinamas tikslas– suderinti aplinkos ministro tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų ir Miško kirtimo taisyklių reikalavimus.

Nuoroda į projektą - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/36e3c024e20911ea85df91a432b58c48

Projektas parengtas dėl to, kad Aplinkos ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-381 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 ,,Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ pakeitimo“, kuris įsigalios š. m. rugsėjo 1 d., pakeista želdinių ir žėlinių amžiaus riba, iki kurios atliekami jų priežiūros darbai. Ją pasiekus atliekami jaunuolynų ugdymo darbai.

Nustatyta, kad želdinių ir žėlinių priežiūra atliekama iki septynerių metų (Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų 20 punktas), suvienodinant priežiūros darbų atlikimo terminus tiek spygliuočiams ir kietiesiems lapuočiams, tiek minkštiesiems lapuočiams. Kaip aiškina projekto rengėjai, ši nuostata priimta dėl to, kad ilgametė praktika parodė, kad želdinių arba žėlinių kokybės rodiklius, nepriklausomai nuo medžių rūšies, galima pasiekti ir per septynerius metus.

Dažniausiai veisiant ar atkuriant mišrius spygliuočių, kietųjų lapuočių ar minkštųjų lapuočių želdinius ar žėlinius, jų kokybė pagal aplinkos ministro tvirtinamų Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus vertinama vienu metu – septintaisiais metais po miško atkūrimo ar įveisimo. Kai jie septintaisiais metais pasiekia kokybės rodiklius, priskiriami jaunuolynams ir atliekami jau ne želdinių ar žėlinių priežiūros, bet jaunuolynų ugdymo darbai. 

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą