Seimas ketina įteisinti 1990–1991 metų laisvės gynėjo statusą (0)

Publikuota: 2021-06-10 Kategorija: Lietuva
Seimas ketina įteisinti 1990–1991 metų laisvės gynėjo statusą
Rokiškio Sirena nuotr. / Vėliavos

Parlamentarai ketvirtadienį planuoja įteisinti naują laisvės gynėjų statusą – jį ketinama suteikti asmenims, gynusiems nepriklausomybę iškart po jos atkūrimo.

Seimas numato balsuoti dėl specialaus įstatymo priėmimo šiuo klausimu.

Įstatymu siūloma laisvės gynėjų statusą suteikti asmenims, kurie nuo 1990-ųjų ko­vo 11-osios iki 1991-ųjų rug­pjū­čio 21-osios „Sovietų Sąjungos karinės agresijos metu aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos valstybingumą ar šalinant grėsmę Lietuvos valstybingumui ir vientisumui, įvairiomis nesmurtinio pasipriešinimo formomis priešinosi agresyviems SSRS ekonominiams ar kariniams veiksmams“.

Projekte išskirtos šešios skirtingos gynėjų kategorijos: karys savanoris, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus pareigūnas, Valstybės saugumo departamento pareigūnas, Muitinės departamento pareigūnas, policijos pareigūnas ir Šaulių sąjungos narys.

„Pa­grin­di­nis ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus, ku­ris jun­gia šias še­šias as­me­nų gru­pes (...) – įsta­ty­mo pro­jek­te yra aiš­kiai api­brėž­tas lai­ko­tar­piu nuo 1990 metų ko­vo 11 dienos iki 1991 metų rug­pjū­čio 21 dienos ir api­brėž­tas duo­ta prie­sai­ka Lie­tu­vos vals­ty­bei iki 1991 metų rug­pjū­čio 21 dienos“, – yra sakęs vienas iš projekto autorių Seimo narys  Arvydas Pocius.

Anot projekto, laisvės gynėjo statusą asmeniui pripažintų ir atitinkamą pažymėjimą išduotų speciali komisija. Ją sudarytų Krašto apsaugos, Vidaus reikalų ministerijų, Valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento, Vadovybės apsaugos tarnybos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Lietuvos šaulių sąjungos atstovai.

Pasak A. Pociaus, gynėjo statuso suteikimu asmeniui būtų pareiškiama pagarba ir įvertinami jo nuopelnai. Parlamentaras tvirtino, kad statusas nenumato jokių papildomų lengvatų jo turėtojams.

Jis neatmetė, kad ateityje specialus statusas galėtų būti suteikiamas ir civiliams, gynusiems nepriklausomybę.

Praėjusios kadencijos Seime taip pat mėginta įteisinti po 1990-ųjų kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybę gynusių asmenų statusą. Tuomet buvo parengti du projektai, kuriais norėta įsteigti Lietuvos nepriklausomybės gynėjo ir laisvės gynėjo-kario statusus, tačiau projektą sukritikavo teisininkai bei suinteresuotos institucijos. Jame pasigesta konkrečių aiškių kriterijų, kam ir kokiu pagrindu gali būti suteikti minėti statusai.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, Lietuvos nepriklausomybės gynėjais pripažįstami asmenys, žuvę arba sužaloti 1991 metų sausio 11–13 dienomis ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei turintys Generalinės prokuratūros pažymas, patvirtinančias sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos laisvę 1991 metais, faktą.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video