Tituliniai atlaidai šv. Mato atlaidai: apie dėmesį žmogui (video +foto) (0)

Publikuota: 2021-09-20 Kategorija: Kultūra
Tituliniai atlaidai šv. Mato atlaidai: apie dėmesį žmogui (video +foto)
Lina Dūdaitė-Kralikienė / Dekanas Eimantas Novikas pamokslą skyrė lyderystės, pirmumo ir nuolankumo klausimams apmąstyti.

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje sekmadienį – tituliniai šv. Mato atlaidai. Nors jo dieną minėsime tik antradienį, rugsėjo 21-ąją, tradiciškai atlaidai keliami į artimiausią sekmadienį. Šiemet jie buvo kitokie: be svečio kunigo. Šv. Mišias už savąjį miestą, parapiją ir jos žmones aukojo dekanas, Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas kunigas Eimantas Novikas.

Sveikindamas gausiai susirinkusius tikinčiuosius, dekanas E. Novikas kalbėjo apie svarbiausias šių dienų aktualijas. Akcentuodamas ne tik garbingą miesto istoriją, jį kūrusius žmones, bet ir pagarbą skirtingų įsitikinimų žmonėms, būtinybę išlaikyti santarvę ir bendrystę. Tikintieji turėjo progą pasimelsti ir prie miesto globėjo šv. Mato statulos, kuri pastatyta specialioje instaliacijoje, kurią sukūrė vikaras kun. Ernestas Želvys su talkininkais.

Nors pastaruoju metu tikintieji iš tam tikrų įtakotukų susilaukia nemažai kritikos, tačiau susirinkusieji į bažnyčią – puikus pavyzdys, kaip dera elgtis šiuo sudėtingu pandemijos laikotarpiu: ir skiepyti, ir neskiepyti sąžiningai dėvėjo kaukes, dezinfekavo rankas.

Pamokslas buvo šiuo metu itin svarbia tikrosios lyderystės, pagarbos ir nusižeminimo tema. Evangelijos pagal šv. Morkų tema buvo itin aktuali šioms dienoms: apaštalai, keliaudami be Jėzaus, ėmė tarpusavyje varžytis, kuris iš jų pirmesnis, svarbesnis. To varžymosi galia, valdžia pastruoju metu itin daug viešajame gyvenime. Dekanas E. Novikas ragino tikinčiuosius pažinti ir nuolankumo stebuklą.

Šv. Mišių metu tikintieji nekantriai dairėsi pro atviras bažnyčios duris: lis ar nelis. Nuo to priklausė, ar bus iškilminga procesija. Nors dangų ir gaubė sunkūs lietaus debesys, procesijos vėliavas plaikstė itin žvarbus vėjas, vis tik lietus nesugadino atlaidų šventės.

Šiemet, skirtingai nuo praėjusių metų, vengiant didesnių susibūrimų, po šv. Mišių šventoriuje nebebuvo vaišinama šv. Mato arbata. Tačiau šiemetinė arbata, kaip juokavo dekanas, bažnyčios ir parapijos „brandas“ palaiminta šv. Mišių metu ir kiekvienas norintysis ją galėjo įsigyti už auką „Carito“ veiklai. Taip pat caritietės siūlė tikintiesiems ir itin gražių, kvepiančių žvakių.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video