Tarp covid-19 aukų – ir šv. Cecilijos šventė (4)

Publikuota: 2020-11-16 Kategorija: Kultūra
Tarp covid-19 aukų – ir šv. Cecilijos šventė
Lina Dūdaitė-Kralikienė / Džiugi įvairių parapijų chorų giedotojų nuotaika Juodupės bažnyčioje 2018-aisiais.

Nuo 2017-ųjų besiklosčiusiai gražiai tradicijai šv. Cecilijos dieną suburti draugėn Rokiškio dekanato bažnyčių giedotojus covid-19 epidemija skelbia priverstinę pertrauką. Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė šią šventę šiemet turėjusios priimti Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonas, Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas, giesmėmis šlovinti Viešpatį galima tik namuose ar pavieniui bažnyčiose.

Šventė keliavo po rajono šventoves
Šv. Cecilijos šventės idėja gimė 2017-aisiais Kamajų parapijoje. Kaip „Rokiškio Sirenai“ prisipažino tuometinis Kamajų, Duokiškio ir Salų parapijų klebonas Andrius Šukys, „geras idėjas reikia vogti“. Ši idėja buvo „pasiskolinta“ iš Utenos Dievo apvaizdos parapijos. Pastarosios tikintieji nė kiek neužpyko dėl tokios „vagystės“, atvirkščiai, pasveikino Rokiškio dekanato žmones prisijungus prie tokios iniciatyvos.
Šventės formatas susidėliojo iš pat pirmojo karto ir nekito. Rengtis šventei pradedama gerokai iki lapkričio 22-osios, šv. Cecilijos dienos. Norinčiųjų joje dalyvauti parapijų chorų vadovams išsiuntinėjamas giesmių repertuaras. Jame įvairaus sunkumo, įvairių stilių: ir tradicinės, ir naujos giesmės. Chorai ruošdavosi šventei po kelis mėnesius.
Šv. Cecilijos dieną choristai būdavo kviečiami į vieną iš rajono bažnyčių. Pirmoji šventė 2017-aisiais vyko Kamajuose, 2018-aisiais – Juodupėje, 2019-aisiais – Pandėlyje, o šiemet turėjo būti Rokiškyje. Nors bažnytinių chorų gretos dekanato bažnyčiose retėja, mat, kaip dvasininkai juokauja, retas giedotojas beišlaiko vadinamąjį „laiptų testą“: nebeužkopia ant viškų, visgi šventėje choristų gretos būdavo gausios: apie šimtą giedotojų.
Jie šventės dieną giedodavo ne ant viškų, kaip įprasta, bet pačioje bažnyčioje. Šalia klauptuose sėdėdavo skirtingų parapijų tikintieji, tad repeticijos metu būdavo proga susipažinti, pabendrauti. Po repeticijos – šv. Mišios, kuriose giedodavo jungtinis visų šventės dalyvių choras, o šv. Mišias aukojo parapijų, atsiuntusių chorus, dvasininkai. Po šv. Mišių būdavo pagerbiami nusipelnę choristai, chorų vadovai. Ir, žinoma, paskelbiama, kur bus rengiama kita šv.Cecilijos iškilmė. Po to būdavo tradicinė šventės dalyvių vakarienė, kurioje netrūko smagaus bendravimo. Įdomu tai, kad šventė savotiškai jungdavo kartas: nuo vyresniųjų giedotojų, iki jaunimo.

Šiemet giedoti tenka namuose
Šiemetinė situacija, pasak Rokiškio dekanato dekano E. Noviko, yra tokia, kad netgi saviems, vienos bažnyčios chorams nebegalima burtis draugėn. Paprastai šv. Mišiose dabar ant viškų gieda tik vargonininkas. O visi kiti gali jam pritarti arba būdami bažnyčios erdvėse, arba prie išmaniųjų įrenginių namuose. Apie tai, kad būtų galima burtis draugėn tokiai šventei – nė minčių nėra. Kaip sakė dekanas, bažnyčiose apskritai labai griežtai paisoma higienos reikalavimų. Todėl šv. Cecilijos dieną šiemet choristai minės asmeniškai, maldose. O pačios tradicijos neatsisakoma: jei epideminė situacija leis, kitąmet lapkritį rajono dekanato choristai bus laukiami Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video