Skelbiamas kalėdinio atviruko konkursas (0)

Publikuota: 2020-10-21 Kategorija: Kultūra
Skelbiamas kalėdinio atviruko konkursas
Rokiškio krašto muziejaus nuotr. / Skelbiamas kalėdinio atviruko konkursas

Nors dar tik spalis, dar šalna nepakando gėlių žiedų, bet muziejininkai jau galvoja apie Kalėdas. Žinome, kad jos jau labai greitai atskubės, todėl skelbiame Kalėdų laukimo pradžią ir tradicinį „Kalėdų atviruko“ konkursą.

2021 m. švęsime Rokiškio dvaro pastatymo 220 metų jubiliejų, todėl nusprendėme atvirukų konkursą susieti su šia istorine data. Tai bus proga prisiminti arba sužinoti apie Rokiškio dvaro statytojų Tyzenhauzų giminę, atėjus dvaro pamatuose atrasti skaičius 1801 bei raides IT ir sužinoti, ką jos reiškia.

Taigi, nelaukite paskutinės darbų pristatymo dienos – lapkričio 22-osios, o jau dabar čiupkite akvarelę, guašą, flomasterius ar pieštukus ir pieškite šventę Rokiškio dvare! 

Iliustracijoje – 2018 m. „Kalėdų atviruko” vienos iš nugalėtojų Astos Maračinskaitės atvirukas „Rokiškio Kalėdų rezidencija”.

VAIKŲ IR JAUNIMO MENINĖS KŪRYBOS KONKURSO „KALĖDŲ ATVIRUKAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato tikslus, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2.Konkurso organizatoriai – Rokiškio krašto muziejus.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3.Konkurso tikslas – skatinti mokinių kūrybiškumą ir savarankiško darbo įgūdžius, įprasminti 2021-uosius – Rokiškio dvaro pastatymo 220-uosius metus.

4.Konkurso uždaviniai:

4.1. suteikti mokiniams galimybę įprasminti žiemos, Kalėdų džiaugsmą;

4.2. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai;

4.3. skatinti mokinių kūrybinius eksperimentus, gebėjimą savarankiškai dirbti.

4.4. skatinti domėtis krašto tautodailės tradicijomis. 

III. DALYVIAI

5. Konkurse gali dalyvauti bet kokio tipo, pavaldumo Rokiškio rajono mokyklų mokiniai.

6. Konkurso darbai vertinami trijose amžiaus grupėse:

I amžiaus grupė – 6–10 metų;

II amžiaus grupė – 11–14 metų;

III amžiaus grupė – 15–18 metų.

IV. ORGANIZAVIMAS

7. Darbai siunčiami arba atnešami iki lapkričio 22 d. adresu:

Rokiškio krašto muziejus

Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, LT-42115

Vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursui Kalėdų atvirukas“ .

 1. Iš kiekvienos amžiaus grupės darbų vertinimo komisija atrinks po 5 geriausius (iš viso 15 darbų). Šie darbai bus eksponuojami Rokiškio krašto muziejaus Kalėdų pašto namelyje 2020 12 05 – 2020 12 23 bei Faceboook profilyje Kalėdos Rokiškio dvare.
 2. Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti laureatų diplomais, rėmėjų ir Rokiškio krašto muziejaus atminimo dovanomis. Kviečiami į konkurso laimėtojų pagerbimo šventę dalyviai bus papildomai informuoti dėl renginio vietos ir laiko.

V. REIKALAVIMAI DARBAMS 

 1. Darbų matmenys 10 x 15 cm (A6 formatas).
 2. Darbe turi atsispindėti šventinė nuotaika Rokiškio dvare.
 3. Konkursui dalyviai pateikia darbus, atliktus akvarele, guašu, flomasteriais, grafinės raiškos priemonėmis ir mišria technika.
 4. Piešti neleidžiama angliniais pieštukais arba kitomis panašiomis priemonėmis.
 5. Nepriimami kompiuteriu sukurti piešiniai.
 6. Kiekvieno darbo kitoje pusėje (apačioje dešinėje) turi būti priklijuota darbo metrika, kurioje nurodoma: darbo autoriaus vardas, pavardė, amžius, klasė, darbo pavadinimas, atlikimo technika, atstovaujama ugdymo įstaiga, darbo sukūrimo metai, mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė, el. p. adresas, tel. nr.

VI. DARBŲ VERTINIMAS 

 1. Darbus vertins Rokiškio krašto muziejaus direktoriaus įsakymu sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija.
 2. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas bus skelbiami Rokiškio krašto muziejaus tinklalapyje www.muziejusrokiskyje.lt bei Rokiškio krašto muziejaus Facebook profilyje. Nugalėtojų mokytojams bus išsiųsti pranešimai konkursinio darbo kitoje pusėje nurodytais el. paštais.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18 .Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus darbus fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti konkurso viešinimui (plakatai,  periodinė spauda ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje.

 1. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai.
 2. Konkursui atsiųsti (pateikti) darbai autoriams negrąžinami.
 3. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video