Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje karantino metu telpa 50 tikinčiųjų (0)

Publikuota: 2020-05-04 Kategorija: Kultūra
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje karantino metu telpa 50 tikinčiųjų
L. Dūdaitė-Kralikienė / Vietas, kur galima tikintiesiems atsisėsti, žymi lapeliai su maldomis.

Palengvinus karantino režimą, šalies bažnyčios plačiau atveria tikintiesiems duris. Štai pirmadieniais-šeštadieniais šv. Mišios yra prieinamos tikintiesiems. Nustatytu laiku jie gali dalyvauti pamaldose. Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje šv. Mišios pirmadieniais-šeštadieniais aukojamos 9 ir 18 val. Tačiau pagal karantino reikalavimus, vienu metu jose melstis gali gerokai mažiau tikinčiųjų, nei iki tol: vienam asmeniui turi būti skiriama ne mažiau nei 10 kv. m. erdvės. O štai sekmadieniais dar teks melstis nuotoliniu būdu: tikintieji į sekmadienio šv. Mišias neįleidžiami, jos bus transliuojamos 9 val. „Rokiškio Sirenos“ bei Rokiškio Caritas paskyrose socialiniame tinkle facebook bei Rokiškio parapijos interneto svetainėje. Šv. Mišių vaizdo įrašą galėsite peržiūrėti ir „Rokiškio Sirenos“ tinklalapyje www.rokiskiosirena.lt
 
Vietas pažymėjo lapeliais su maldomis
Dekanas Eimantas Novikas „Rokiškio Sirenai“ pasakojo, kad įprastai Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje telpa apie 500 tikinčiųjų. Laikantis karantino reikalavimų, dabar bažnyčioje vienu metu gali melstis dešimt kartų mažiau, tik 50 tikinčiųjų: tiek jiems paruošta ir pažymėta vietų. Atėjus į šiuos maldos namus galima sėstis ne į kiekvieną, kaip anksčiau, o tik į kas antrą klauptą. Vietos, kuriose tikintieji kviečiami melstis, pažymėtos specialiais lapeliais su maldomis. Ar tikintieji jose telpa? Dekanas atsakė, kad kol kas ir rytinėse, ir vakarinėse šv. Mišiose šiokiadieniais bei šeštadienį laisvų vietų užtektinai. Žmonės dar tik pratinasi grįžti į maldos namus.
 
Dekanas priminė, kad ir toliau tikintiesiems reikia save saugoti: rizikos amžiaus grupei priklausantys žmonės kviečiami melstis namuose, naudotis interneto transliacijomis. Jos yra populiarios: „Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje Motinos dienai skirtas šv. Mišias iki pirmadienio ryto pažiūrėjo per 5 tūkst. paskyros lankytojų.
 
Gegužinės pamaldos – tik šeimos rate
Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbinimui. Iki šiol šalies bažnyčiose šį mėnesį buvo kalbama Švč. Mergelės Marijos litanija, giedama garsioji giesmė „Sveika, Marija“. Kai kur mūsų rajone privačiuose namuose gegužinių pamaldų rinkdavosi kaimų, miestelių žmonės, buvo lankomi kryžiai, koplytstulpiai. Šiuo metu vadinamosios pridėtinės pamaldos bažnyčiose nevyksta. Tikintiesiems kalbėti litaniją ir kitaip melstis Švč. Mergelei Marijai dekanas E. Novikas pataria tik šeimos rate.
 
Gausėja aukojančiųjų
Kiek atlaisvinus karantino varžtus, pamažu aktyvėja ir parapijų gyvenimas. Dekanas E. Novikas pajuokavo, prisiminęs vienos žiniasklaidos priemonės įžvalgą, esą karantino metu dvasininkai atranda, kad parapijos turi ir bankų sąskaitas. Iš tiesų, pasak dekano, tai dvasininkams seniai žinoma. Tačiau prie bendravimo su kunigais nuotoliniu būdu pratinasi pirmiausia parapijiečiai: nebe asmeniškai, o telefonu, elektroniniu paštu prašo paaukoti šv. Mišias, tariasi dėl kitų dvasinių patarnavimų. Aukos taip pat pervedamos į banko sąskaitas. Nors šiuo metu bažnyčiose leidus lankytis tikintiesiems, padėtos ir aukų dėžutės. Visgi tikintieji pildo pareigą išlaikyti Bažnyčią ir jos tarnus. Dekanas pasidžiaugė, kad balandžio mėnesį parapijos sąskaitos banko išklotinė buvo 11-os lapų ilgio, paaukota per 3 tūkst. Eur. 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video