Rokiškio krašto muziejus jau ruošiasi žiemos turizmo sezonui (0)

Publikuota: 2020-10-06 Kategorija: Kultūra
Rokiškio krašto muziejus jau ruošiasi žiemos turizmo sezonui
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio krašto muziejus

Šiemet išsipildė muziejininkų svajonė – kuriama dviejų metrų dydžio prakartėlė, kuri ne tik papildys muziejuje sukauptą prakartėlių kolekciją, bet ją bus galima eksponuoti viešose miesto erdvėse, bažnyčiose, kituose miestuose, reprezentuoti Lietuvos dailę kitose šalyse. Spalio 6–9 d. Rokiškio krašto muziejuje vykstančio plenero metu iš ąžuolo skulptūras kurs Lietuvoje gerai žinomi drožėjai, pelnę įvairius tautodailės apdovanojimus, parodų laureatai ir prizininkai: Saulius Lampickas, Adolfas Teresius, Rimantas Zinkevičius, Artūras Janickas, Gintaras Varnas, Eduardas Titas ir plenero kuratorius Kęstutis Krasauskas. Pleneras skirtas etninių tradicijų tęstinumui, muziejaus savitumui bei patrauklumo didinimui.

Rokiškio krašto muziejuje prakartėlių parodos rengiamos nuo 1998 metų. Yra meistrų, kurie dalyvavo beveik visose Rokiškio krašto muziejaus rengtose prakartėlių parodose. Kiekvienais metais jie nustebina ieškojimais ir bandymais kitaip pažvelgti į Kristaus gimimą. Šiuo metu sukaupta per 130 prakartėlių kolekcija, kuri eksponuojama muziejaus kluone ir ji lankoma ištisus metus. Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungos nare, o šią prakartėlių parodą 2002 m. lankė Europos parlamento vicepirmininkas Gvido Podesta. Pačios įdomiausios ir vertingiausios prakartėlės 2009 m. buvo eksponuotos Europos kultūros sostinėje Lince (Austrija). 

Šiemet gruodžio mėnesį vyks tradicinė XVII prakartėlių paroda. Muziejus jau laukia prakartėlių kūrėjų, kurie visada nustebina savo išmone. Kalėdiniu laikotarpiu bus organizuojami ir kiti renginiai: edukacinės programos ne tik vaikams, bet ir visai šeimai, veiks Kalėdų paštas. Modernėjantis Rokiškio dvaras su atnaujintomis ekspozicijomis tapo mėgiama rokiškėnų ir svečių vieta, tinkama poilsiui su vaikais. Čia smagu pasivaikščioti po didelį parką, stebėti besiganančius danielius, apžiūrėti prakartėles, dalyvauti įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose. Ir pleneras, ir prakartėlių paroda bei kalėdiniai renginiai 2020 m. organizuojami pasinaudojant Europos Sąjungos parama.

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą (ENI-LLB-1-108) „Nematerialios kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje“: „Atraskime regionų šaknis iš naujo!“ įgyvendina šeši partneriai: Rokiškio krašto muziejus (LT), Žiemgalos planavimo regionas (LV), Polocko apygardos vykdomojo komiteto švietimo, sporto ir turizmo departamentas (BY), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (LT), Neretos savivaldybė (LV), Jėkabpilio miesto savivaldybė (LV). 

Šio projekto tikslai: skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje bei Baltarusijoje; saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius, stiprinant esančius istorinius ryšius tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ribų; vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą; skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui. 

Projektą finansuoja Europos Sąjunga.  Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 Eur, iš jų – Europos Sąjungos lėšos – 928431,87 EUR (90 %), 10 % – savivaldybių biudžeto lėšos. Rokiškio krašto muziejui tenkanti biudžeto dalis – 137 254,97 EUR. Projekto pradžia – 2019 m. gegužės 14 diena. Projekto pabaiga – 2021 m. gegužės 13 diena. 

Šio pranešimo spaudai parengimą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Rokiškio krašto muziejus ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad tekstas atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video