Projektas HOME – lietuvių ir latvių bendrystės pavyzdys, stiprinsiantis šeimas ir bendruomenes (0)

Publikuota: 2020-07-30 Kategorija: Kultūra
Projektas HOME – lietuvių ir latvių bendrystės pavyzdys, stiprinsiantis šeimas ir bendruomenes
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos nuotr. / Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė pasirašė projekto dokumentus.

Biblioteka – tai ne tik knygų erdvė. Inovatyviu požiūriu į naujausias technologijas, aktyviu bendruomenės telkimu įvairioms veikloms garsėjanti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio biblioteka pradėjo įgyvendinti unikalų tarptautinį 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos projektą „Šeimų stiprinimas bendradarbiaujant bibliotekoms kaip indėlis į socialinį ir ekonominį augimą Ludzos savivaldybėje, Rokiškio rajone ir Jēkabpilio mieste“, LLI-422 (HOME). Jo dėka biblioteka veiklomis prisidės prie vietos gyventojų socialinio ir ekonominio aktyvumo, stiprins šeimas. Taip pat tikime, kad projekto dėka padidės  įvairiuose renginiuose dalyvaujančių žmonių skaičius.

„Šeimų stiprinimas bendradarbiaujant bibliotekoms kaip indėlis į socialinį ir ekonominį augimą Ludzos savivaldybėje, Rokiškio rajone ir Jēkabpilio mieste“ projekto trukmė 24 mėn.
Projekto partneriai: Ludzos rajono savivaldybė – vadovaujantis projekto partneris (LV) www.ludza.lv, Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (LT) www.rokiskis.rvb.lt ir Jekabpilio miesto savivaldybė (LV) www.jekabpils.lv
Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriančios šeimos. Projekte gali dalyvauti ne tik šeimos, kurias sudaro abu tėvai ir vaikai, bet ir, pavyzdžiui,vienas tėvas arba viena mama, auginanti vieną ar kelis vaikus, anūkus auginanti močiutė, vienišos mamos, bevaikės šeimos, besilaukiančios kūdikio mamos ir pan.
Šis projektas yra labai aktualus toli nuo didmiesčių esančioms savivaldybėms, kuriose ryškiai juntamos socialinės atskirties bei demografinės problemos.
Partneriai planuoja į įvairias veiklas įtraukti ne mažiau kaip 400 vietos gyventojų. Trijų Lietuvos ir Latvijos savivaldybių bibliotekos intensyvins darbą su šeimomis kaip maža „bendruomene“, plės lankytojų amžių ir sudarys šeimai palankias sąlygas savo patalpose, pristatys patrauklias, pramogų ir edukacijų kupinas veiklas šeimoms, kuriose jų nariai plės akiratį, bendravimo ratą. Projekto metu bibliotekos planuoja suorganizuoti organizuoti 114 šeimoms skirtų užiėmimų ir tęsti juos po projekto.
Į bibliotekas bus kviečiami ir patys mažiausieji: kūdikiai taps nuolatiniais bibliotekų lankytojais:jose bus įrengtos specialios patalpos, kuriose jaunos motinos galės praleisti laiką su savo mažais vaikais ir bendrauti tarpusavyje. Dvi didelės tarptautinės šeimų šventės bus organizuojamos Ludzoje ir Rokiškyje. Norėdami sužinoti daugiau apie darbą su skirtingomis kartomis, partnerių bibliotekininkai dalyvaus 3 bendruose seminaruose ir pažintinėje kelionėje į Helsinkio bibliotekas.
Vienodos galimybės naudotis viešąja informacija vaidina svarbų vaidmenį kuriant integracinę visuomenę, nes šeimos taps visuomenės informuotais nariais. Tam visos trys bibiotekos kurs skatmeninę žaidimų platformą HOME, kuri visiems suteiks galimybę susipažinti su informacija apie partnerių savivaldybes žaidimo forma. Žaidimas bus sukurtas kartu su visais projekto partneriais ir prieinamas visose partnerių bibliotekose, informuojant lankytojus apie vietines ir valstybines organizacijas, švietimo, kultūros ir sporto institucijas, įmones, gatves, gamtos objektus ir kultūrinį bei istorinį paveldą. Platforma bus sukurta trimis kalbomis - latvių, lietuvių ir anglų kalbomis.


Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.
Visas projekto biudžetas – 229 448,01 Eur.
Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 195 030,79 Eur.
Projekto trukmė: 2020.07.01–2022.06.30
Daugiau informacijos apie projektą:
www.latlit.eu, www.europa.eu, www.rokiskis.rvb.lt,
www.facebook.com/rokiskioviesojibiblioteka
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą.
Už šio straipsnio turinį atsako Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Užs. 1078

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video