Pašventinta Kalvių koplyčia: į šventę susirinko per 300 tikinčiųjų (foto) (2)

Publikuota: 2020-07-07 Kategorija: Kultūra
Pašventinta Kalvių koplyčia: į šventę susirinko per 300 tikinčiųjų (foto)
Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr. / Kalvių koplyčią pašventino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Dvejus metus trukusios statybos baigtos. Kalvių gyvenvietėje kalnelyje šalia kapinių iškilusi koplyčia buvo iškilmingai pašventinta. Šios šventės liudininkais tapo per 300 kalviškių bei kraštiečių. Apie iškilmę jiems liudys šventinimo aktas, kurio viena kopija liks Kamajų šv. Kazimiero parapijos archyve.

Įspūdingai papuošta aplinka
Pirmasis įspūdis atvykusiems į Kalvių Švč. Mergelės Marijos šeimų karalienės koplyčios šventinimo iškilmę: įspūdingai ir išradingai papuošta aplinka. Dešimtys šieno spudulų buvo daugiafunkciai: ir šio krašto, garsėjančio žemdirbystės tradicijomis, simbolis, ir patogūs prisėsti ir priklaupti. Jie dailiai ir neįkyriai įkomponuoti į koplyčios aplinką, buvo labai reikalingi, nes tarp gausybės susirinkusiųjų nemažai vyresnio amžiaus žmonių. Ne visi drįso prisėsti: didžioji šventės dalyvių dalis liko stovėti per visas iškilmingas šv. Mišias.
Koplyčią ir jos aplinką puošė skoningos lauko ir darželio gėlių bei žolynų puokštės. Kamajiškiai pažino: šventei į Kalvius atkeliavo jų bažnyčios altorius. Šalia jo – gėlėmis išpuoštos dekoracijos, simboliškai primenančios statybines plytas: ką tik pabaigtų statybų ženklą.
Pati koplyčia nėra didelė, joje netilptų nė menka dalis susirinkusiųjų į šventę, todėl ne vienas kalviškis meldė, kad permainingi šio savaitgalio orai nesugadintų šventės.

Dėkojo už iniciatyvą
Iškilmingas šv. Mišias prie naujosios koplyčios aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, taip pat vyskupijos generalvikaras Eugenijus Styra, Kamajų šv. Kazimiero parapijos, kuriai priklauso Kalvių kaimas, klebonas Andrius Šukys bei svečiai kunigai: Pandėlio, Panemunio ir Skapiškio klebonas Albertas Kasperavičius bei Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos vikaras Dainius Matiukas.
Vyskupas L. Vodopjanovas savo pamoksle bendruomenei linkėjo tapti pamaldumo židiniu, priminė seną šio krašto tradiciją: rinktis į gegužines pamaldas. Jis dėkojo žmonėms, kurie ėmėsi iniciatyvos statyti šią koplyčią.
Šv. Mišiose giedojo Kamajų šv. Kazimiero parapijos giedotojų ansamblis.

Šventinimo aktą pasirašė ir parapijiečiai
Pagal tradiciją koplyčios šventinimas užfiksuojamas specialiame akte. Jį pasirašė Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas, Kamajų šv. Kazimiero parapijos klebonas A. Šukys, statybų iniciatorius, koplyčiai skyręs savo žemę bei dėjęs daug pastangų, kad ji taip sparčiai iškiltų – Kalvių seniūnaitis G. Kepalas bei Kalvių bendruomenės vadovė Stasė Gruoblienė. Vienas šį įvykį liudijančio dokumento egzempliorius bus saugomas Kamajų šv. Kazimiero parapijos archyve, o kitas – Panevėžio vyskupijos kurijos archyve. Po šios iškilmingos akimirkos padėkos žodį tarė statybų iniciatorius G. Kepalas. Jis dėkojo vyskupui už palaikymą, parapijos klebonui A. Šukiui už pagalbą ir patarimus, taip pat ir aukotojams, rėmėjams.
Po šv. Mišių dauguma šventės dalyvių rinkosi Kalvių kultūros namų kieme. Ten, belaukdami koncerto, vaišinosi koše ir gaiviaisiais gėrimais, bendravo su Panevėžio vyskupu bei dvasininkais. Buvo proga prisiminti ir koplyčios statybos istoriją nuo pirmosios plytos 2018 m. iki pabaigtuvių.
Taip pat koncerto metu padėkota ir aukotojams, kurių palaikymu bei pastangomis iškilo ši koplyčia. Prie jos statybų prisidėjo daugiau nei šimtas šeimų bei privačių asmenų.
Kalvių koplyčia, kaip teigė jos statytojai, bus atvira visiems, norintiems pasimelsti, pabūti vienumoje.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video