Karantino švelninimas bažnyčiose: tikintieji pasiilgo sekmadienio pamaldų (0)

Publikuota: 2020-05-11 Kategorija: Kultūra
Karantino švelninimas bažnyčiose: tikintieji pasiilgo sekmadienio pamaldų
Lina Dūdaitė-Kralikienė / Sekmadienį į Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią kvietė plačiai atvertos durys.

Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į tai, kad Vyriausybė švelnina karantino sąlygas, pakeitė nuostatas dėl pamaldų. Anksčiau buvo leista tikintiesiems dalyvauti pamaldose tik šiokiadieniais, o sekmadieniais – jungtis prie interneto ir televizijos transliacijų. Šis sekmadienis buvo pirmasis nuo karantino pradžios, kai tikintiesiems leista melstis bažnyčiose ir sekmadienį. Tačiau karantinas neatšauktas, ir rizikos amžiaus asmenims vis dar nerekomenduojama eiti į bažnyčią. Todėl „Rokiškio Sirena“ sekmadieniais ir toliau tęs tiesiogines transliacijas iš Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios. Tikinčiųjų dėmesiui – pasikeitė šv. Mišių, o tuo pačiu ir transliacijos laikas: nuo šiol šv. Mišios aukojamos 10 val.
 
Pasitiko atviromis durimis
Šiokiadieniais Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia jau porą savaičių atvira tikintiesiems. Tačiau Vyskupų konferencija melstis parapijiečiams sekmadienio pamaldose leido tik nuo praėjusio sekmadienio. Pasak Rokiškio dekanato dekano Eimanto Noviko, Rokiškio parapija – viena paskutiniųjų „mohikanų“, kur sekmadienio šv. Mišios aukojamos keturis kartus: 8, 10, 12 ir 18 val. Pasak dvasininko, šiuo metu toks pamaldų gausumas yra labai patogus: tikintieji gali ateiti jiems patogiu laiku ir nėra rizikos, kad bažnyčia, kurioje karantino metu telpa 50 žmonių, bus perpildyta.
 
„Rokiškio Sirenos“ duomenims sekmadienio 8 val. šv. Mišiose dalyvavo dvi dešimtys tikinčiųjų, o 10 val. – apie trisdešimt. Nors vietos pakako, dauguma sėdėjo dešiniojoje bažnyčios navoje. „Rokiškio Sirenos“ žiniomis, maždaug po tiek tikinčiųjų atėjo ir į kitas dekanato bažnyčias.
 
Rokiškio bažnyčia plačiai atvertomis durimis skelbė – esate laukiami. Kalbintos moterys neslėpė: jos pasiilgo sekmadienio pamaldų. Jos ir po šv. Mišių pasiliko bažnyčioje sukalbėti Rožinį.
 
Karantino reikalavimai vis dar galioja
Nors karantinas yra laisvesnis, jis visiškai neatšauktas. Visi, išskyrus šv. Mišias aukojančius kunigus, turi dėvėti kaukes. Tikintieji vietoj dvasinės, jau gali priimti tikrąją Šv. Komuniją, kuri dalinama tikintiesiems į rankas. Taip mažinama galima užsikrėtimo rizika. Dekanas E. Novikas tikintiesiems priminė, kad šv. Komuniją reiktų priimti čia pat prie altoriaus, komunikanto nederėtų nusinešti kur tolėliau.
 
Priimdami šv. Komuniją, tikintieji ir be atskiro perspėjimo laikėsi saugaus atstumo, mandagiai užleisdami vietas vieni kitiems.
 
Dekanas priminė, kad įeidami ir išeidami iš maldos namų tikintieji nesivaržydami rankas dezinfekuotų specialiu dezinfekciniu skysčiu, padėtu prie įėjimo į bažnyčią, aiškiai matomoje vietoje.
Dvasininkai taip pat klauso tikinčiųjų Velykinės išpažinties. Ji klausoma prieš šv. Mišias, arba dėl išpažinties patogesnio laiko galima susitarti asmeniškai su kunigu telefonu ar elektroniniu paštu.
 
Kiti Lietuvos vyskupų konferencijos nutarimo aspektai: Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių; dėl giedojimo šv. Mišių metu bei šv. Mišių jungimo su pridėtinėmis pamaldomis sprendžia parapijų klebonai.
 
Kita svarbi žinia, kurią skelbia Lietuvos vyskupai: pandemijos ištiktas pasaulis paliudijo, jog žmonija yra viena šeima. Popiežius Pranciškus kviečia gegužės 14 d. skirti maldai už visą žmoniją, palydint ją pasninku ir gerais darbais. Lietuvos vyskupai kreipėsi į visus Lietuvos žmones, kviesdami įsijungti į šią pasaulinę iniciatyvą ir gegužės 14 dieną melstis už visą žmoniją, maldą palydint pasninku ir gerais darbais
 
Džiaugsmingesnės šv. Mišios
Šios sekmadienio šv. Mišios buvo kitokios ir dėl to, kad pirmą kartą nuo karantino pradžios suskambėjo „Pulkim ant kelių“. Taip pat į kreipinius atsakinėjo nebe patys dvasininkai, o tikintieji. Po šv. Mišių dekanas E. Novikas giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją, tikintieji, kad ir pro kaukes, nuoširdžiai giedojo tradicinę gegužinių pamaldų giesmę „Sveika, Marija“. Jai pasibaigus, neskubėjo skirstytis: klausėsi vargonininko Justino Šapolos atliekamo vargonų muzikos kūrinio.
 
Iš pažiūros rokiškėnai buvo dosnesni ir bažnyčios rinkliavoje: ne vienas nepagailėjo ir dešimties eurų kupiūros. Tiems, kurie karantino metu pildė pareigą išlaikyti bažnyčią ir jos tarnus, dekanas E. Novikas dėkojo asmeniškai ir kartu su bendruomene meldėsi už šiuos geradarius.
 
„Rokiškio Sirenos“tiesioginės transliacijos
 tęsis viso karantino metu
Tačiau bažnyčia duris svetingai atveria ne visiems. Silpnesnės sveikatos, rizikos grupei priklausantiems asmenims vis dar rekomenduojama melstis namuose. Taip pat ir sergantiesiems nederėtų rizikuoti savo sveikata ir eiti į maldos namus.
Šie žmonės kviečiami melstis namuose, žiūrėdami tiesioginę transliaciją „Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje. Negalintieji jos stebėti tuo laiku, kai aukojamos šv. Mišios, vaizdo įrašą netrukus po pamaldų ras „Rokiškio Sirenos“ interneto svetainėje www.rokiskiosirena.lt.
Šios transliacijos sulaukia didelio tikinčiųjų dėmesio.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą