Didžioji savaitė – išbandymų laikas ir dvasininkams, ir tikintiesiems (2)

Publikuota: 2020-04-06 Kategorija: Kultūra
Didžioji savaitė – išbandymų laikas ir dvasininkams, ir tikintiesiems
Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr. / Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas aukojo Verbų sekmadienio šv. Mišias. Nebuvo nei tradicinės procesijos, nei žolynų šventinimo: karantinas koreguoja ir bažnytinę liturgiją. Permainų bus ir Velyknakčio liturgijoje, ir Velykų šv. Mišiose.

Vakarų apeigų krikščionys pradėjo Didžiąją savaitę – Kristaus kančios apmąstymo metą. Ji sutinkama ne šventovėse, o prie kompiuterių, mobiliųjų telefonų, televizijos ekranų. Rokiško dekanato dekanas Eimantas Novikas kartu su vikaru Dainiumi Matiuku aukojęs Verbų sekmadienio šv. Mišias tikinčiuosius ragina sekti ne tik savo parapijos pamaldas, bet ir įsijungti popiežiaus Pranciškaus, Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo aukojamas šv. Mišias.


Šv. Mišios labai svarbios
Penktadienį „Rokiškio Sirena“ sulaukė savo skaitytojos, 70-metės močiutės skambučio. Ji pasakojo, kokios svarbios jai yra žinios iš Rokiškio dekanato bažnyčių. „Esu vieniša: vaikai ir anūkai gyvena toli, kasdien neprivažinės. O dabar jie vengia mane lankyti, kad neužkrėstų tuo virusu. Mano kaimynai – tokie pat senukai, kaip ir aš. Nė vienas neturime galimybių pažiūrėti šv. Mišias facebooke, kaip reklamuojate. Neturime kompiuterių, o jei ir turėtume, nemokėtume jais naudotis. Mūsų telefonai ir tie paprasti, mygtukiniai. Tai va, žiūrime televizijos šv. Mišių transliacijas. Bet, žinokit, norisi mums žinių ir iš savo parapijos bažnyčios. Bent kunigo nuotrauką pamatyt, paskaityt, ką jis tikintiesiems sakė, ir tai jau mums didelė atgaiva. Ačiū Jums už tai, kad rodote ir parašote apie mūsų bažnyčias“, – sakė „Rokiškio Sirenos“ skaitytoja.
Apie tai, kad šv. Mišių transliacijos labai svarbios rajono žmonėms, rodo ir jų peržiūrų skaičius: per parą „Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje pamaldas žiūrėjo per 5 tūkst. žiūrovų. „Rokiškio Sirena“ tikinčiųjų nepaliks be šv. Mišių transliacijų ir Didžiąją savaitę: savo facebook paskyroje tiesiogiai iš Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios transliuosime Didžiojo Ketvirtadieno (balandžio 9 d.) šv. Mišias 17 val., Didžiojo Penktadienio (balandžio 10 d.) pamaldas taip pat 17 val.  Velyknakčio liturgijos transliacija numatoma šeštadienį, balandžio 11 d. 19 val. O šv. Velykų Prisikėlimo šv. Mišios bus rodomos sekmadienį, balandžio 12 d. 8 val.

Ragina domėtis ir popiežiaus bei vyskupo laikomų pamaldų
transliacijomis
Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas džiaugėsi tikinčiųjų aktyvumu, noru stebėti šv. Mišių transliacijas. Tačiau vien tik savo parapijos pamaldomis apsiriboti nereikėtų. „Tikintieji pirmiausia turėtų žiūrėti popiežiaus Pranciškaus aukojamas šv. Mišias, tada – Lietuvos vyskupų, taip pat ir mūsų Panevėžio vyskupo aukojamas šv. Mišias, ir tik tada – savosios parapijos“, – sakė dekanas.
Didžiosios savaitės išvakarėse bažnyčios turėjo būti apgultos tikinčiųjų, skubančių atlikti Velykinę išpažintį. Dvasininkams paprastai tai būdavo didžiulio darbymečio laikas: klausyti išpažinčių, lankyti su šv. Sakramentais ligonius. Dabar: tyla ir susikaupimas tuščiose bažnyčiose.
Velykinę išpažintį tikintieji galės atlikti ir po karantino, iki birželio 29-osios, šv. apaštalų Petro ir Pauliaus dienos. Dvasininkai ir šiuo metu lanko ypatingai sunkius ligonius, laidoja, esant ypatingoms aplinkybėms teikia Krikšto Sakramentą, palydi mirusiuosius į amžinojo poilsio vietą.
Pasikeitė ir kai kurių Didžiosios savaitės pamaldų tvarka. Naujovės buvo jau Verbų sekmadienį: nebebuvo Kristaus žengimui į Jeruzalę atminti skirtos procesijos, nebuvo šventinamos žalumynų puokštelės.
Velyknakčio liturgija taip pat keisis: nebus tradicinio laužo šventoriuje, nuo kurio žarijų uždegama Velykin žvakė. Šį šeštadienį šv. Mišios prasidės žvakės uždegimu prie altoriaus ir Žodžio liturgija. Velykų ryto šv. Mišiose nebus procesijos, tačiau skelbdami Kristaus prisikėlimą, skambės bažnyčių varpai.

Ragina nepamiršti pareigos išlaikyti bažnyčią
ir jos tarnus
Kiekvieno tikinčiojo pareiga – išlaikyti bažnyčią ir jos tarnus. Šiuo metu bažnyčiose nėra tradicinių rinkliavų, sumažėjo dvasininkų patarnavimų. Kaip išgyventi šį sunkų metą parapijoms, ypač mažesniosioms. Kaip sakė Rokiškio dekanato dekanas E. Novikas, metas yra nelengvas, tačiau dar katastrofos nejuntama. Atsiranda ir geros valios žmonių, kurie aukoja bažnyčiai lėšas tiesiog pervesdami į banko sąskaitas.
Norintieji padėti bažnyčiai išgyventi šį nelengvą metą, kviečiami paaukoti tiesiog pervesdami lėšų į parapijų sąskaitas, pavedimo paskirtyje nurodydami, kam skiriama auka: ar bažnyčiai išlaikyti, ar šv. Mišioms aukotojų intencija.
„Rokiškio Sirena“ primena, kad Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje šv. Mišios aukotojų intencijomis yra aukojamos pagal išankstinį susitarimą, tą dieną ir valandą, kaip prašė aukotojai. Jei dėl kokių nors priežasčių tas laikas netinka, tikintieji turi galimybę jį pakeisti, to paprašę telefonu ar el. paštu. Tokiu pat būdu galima ir paprašyti dvasininkų paaukoti šv. Mišias aukotojų intencijomis. Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos dvasininkų telefonai nurodyti tinklalapyje www.rokiskioparapija.lt
Kitų Rokiškio dekanato parapijų dvasininkų telefonus rasite Panevėžio vyskupijos svetainėje
https://www.paneveziovyskupija.lt/kaip-galetume-prisideti-palaikydami-savo-parapijas/
Kaip pasiruošti stebėti šv. Mišių transliaciją?
Ne vienas, žiūrėdamas šv. Mišių transliaciją skundžiasi, kad stebėti ją kasdienėje aplinkoje visiškai ne tas pats, kaip bažnyčioje. Žinoma, namų aplinkos ir išpuoselėtos, kruopščiai apgalvotos sakralinės erdvės neverta lyginti. Tačiau yra keletas niuansų, kurie padės geriau įsitraukti į šv. Mišių šventimą.
Pirmiausia, joms stebėti reikia susirasti ramią, tvarkingą aplinką, kurioje neblaškytų triukšmas. Ant stalo galima padėti kryželį, uždegti šventintą žvakę. Meldžiantis, jei yra galimybė, reiktų atsistoti, priklaupti, atsakyti į kreipinius taip, kaip tą darytumėte dalyvaudami įprastinėse šv. Mišiose.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video