Aleksandravėlės bendruomenė ragina dalyvauti kovo 11-osios viktorinoje (0)

Publikuota: 2021-03-03 Kategorija: Kultūra
Aleksandravėlės bendruomenė ragina dalyvauti kovo 11-osios viktorinoje
Rokiškio Sirena nuotr. / Lietuvos vėliava

 

KVIEČIAME DALYVAUTI VIKTORINOJE, SKIRTOJE KOVO 11 D.
 
Nuo 1815 m. visos Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei priklausiusios lietuvių žemės atsidūrė Rusijos imperijos sudėtyje. Pasitikrinkim ar žinome, kas vyko toliau.
 
1. Po kokio svarbaus įvykio 1863-1864m. buvo įvestas spaudos draudimas – uždraustas raštas lotyniškais rašmenimis, juos bandant pakeisti kirilica?
 
2. Nors buvo uždrausta, bet knygos ir spauda lotyniškais rašmenimis pasiekdavo Lietuvą. Kur jos buvo spausdinamos?
 
3. Kokie žymūs žmonės steigė spaustuves Prūsijoje ir Mažojoje Lietuvoje?
 
4. Kaip spaudiniai (knygos, žurnalai, laikraščiai) patekdavo į Lietuvą?
 
5. Su kokiu J. Basanavičiaus leistu laikraščiu (1883–1886 m.). išryškėjo Tautinis judėjimas?
 
6. Tautines idėjas pratęsė kiti, kaip ir „Aušra“ dėl spaudos draudimo nelegaliai Lietuvoje platinti ir Prūsijoje spausdinti periodiniai leidiniai, ypač Vinco Kudirkos redaguotas liberalusis laikraštis. Kaip jis vadinosi?
 
7. Kuri valstybė prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, iki 1915 m. pabaigos užėmė visą dabartinę Lietuvos teritoriją?
 
8. Kuriais metais Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvos Valstybės Nepriklausomybę?
 
9. Vyko pirmasis pasaulinis karas. Kas 1918 m. gruodžio mėnesį į įsiveržė Lietuvą ?
 
10. Kada puolimas buvo sustabdytas ir bolševikai buvo išstumti iš Lietuvos?
 
11. Kas buvo pirmasis Lietuvos Prezidentas?
 
12. Kada prasidėjo Antrasis Pasaulinis karas?
 
13. Ribentropui atskridus į Maskvą, 1939 m. rugsėjo mėn. 28 d., SSRS ir Vokietija pasirašė naują susitarimą. Kam, pagal jį, atiteko Lietuva?
 
14. Sovietų sąjunga pradėjo derybas su Lietuva. Pasirinkimas Lietuvos vyriausybei buvo toks: 1) arba ji pasirašo Sovietų Sąjungos reikalaujamą savitarpio pagalbos sutartį, duodančią Sovietų Sąjungai teisę laikyti tam tikrose Lietuvos teritorijos vietovėse sutarto kiekio įgulas ir atgauna Vilnių su Vilniaus krašto teritorijos dalimi, 2) arba tos sutarties nepasirašo ir tada neatgauna Vilniaus, ir sueina į pražūtingą konfliktą su Sovietų Sąjunga. Kurį variantą 1939 m. spalio 10 d. pasirašė Lietuvos vyriausybė?
 
15. Kokį dokumentą 1940m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos atstovai įteikė Maskvoje sovietų Aukščiausiajai tarybai?
 
16. Kuo tampa Lietuva patenkinus 1940 m. rugpjūčio 3 d. pateiktą prašymą?
17. Kas prasidėjo 1941 m. birželio 14 d. 3 val. ryto?
 
18. Ar buvo Lietuvoje organizacijų, siekiančių atgauti nepriklausomybę?
 
19. Kieno valdžioje liko Lietuva pasibaigus karui 1945m.?
 
20. Kuri didelė valstybė nepripažino Lietuvos prijungimo prie TSRS, ką Lietuva suprato kaip galimą pagalbą atgaunant nepriklausomybę?
 
21. Kaip vadinosi organizacija, kuri 1944 m. liepos 1 d. išleido įsakymą dislokuoti savo padalinius miškuose ir ruoštis partizaniniam karui už Lietuvos nepriklausomybę?
 
22. Kas organizavo žydų tautybės gyventojų Lietuvoje naikinimą?
 
23. Ar buvo Tautiška giesmė Lietuvos TSR himnu?
 
24. Ar buvo uždrausti tautiškumo simboliai – tautinė vėliava bei Tautiška Giesmė ir kiti, ar už jų naudojimą žmonės buvo persekiojami?
 
25. Kaip vadinosi 1988 m. birželio 3 d. susikūrusi grupė?
 
26. Kada ir kas pasirašė Kovo 11-osios aktą?
 
Viktorinos atsakymus galite siųsti į bendruomenės el. p. aleksandravelesbendruomene@gmail.com
 
Atsiuntusieji atsakymus aleksandravėliečiai savo pašto dėžutėse ras mažas dovanėles. Kitur gyvenantys – virtualias padėkas.
 
Jei nenorite siųsti – pasitikrinkite save, ar žinote svarbius LIETUVOS istorijos faktus iki 1990 m. kovo 11d.
Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video