Panevėžio apskrityje aplankyti visi globojami (rūpinami) vaikai (1)

Publikuota: 2020-01-17 Kategorija: Gyvenimas
Panevėžio apskrityje aplankyti visi globojami (rūpinami) vaikai
Rokiškio Sirena nuotr. / Panevėžio apskrityje aplankyti visi globojami (rūpinami) vaikai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) specialistai praėjusiais metais aplankė visus globojamus (rūpinamus) vaikus. Tokių nepilnamečių asmenų apskrityje buvo 690. Viena tarnybos funkcijų – organizuoti laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) peržiūras, kurių metu lankomi vaikai, globojami šeimose, šeimynose, globos centruose, vaikų globos institucijose ir jų metu išklausoma vaiko nuomonė. „Šie apsilankymai labai svarbūs, siekiant užtikrinti kiekvieno globojamo vaiko teises ir teisėtus interesus: saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Aplankydami vaikus domimės ne tik vaikų gyvenimo, auklėjimo sąlygomis, bet ir jų santykiais su globėjais, poreikiais bei emocine sveikata“, – sakė Panevėžio apskrities VTAS vedėja Žaneta Ginaitė.

Kiekvieno vaiko globos (rūpybos) atvejis yra skirtingas, todėl kiekvienu atveju globos (rūpybos) peržiūrai skiriamas individualus dėmesys, siekiant išklausyti vaiko nuomonę, įvertinti, ar globėjas (rūpintojas) tinkamai vykdo įstatymo jam pavestas pareigas.

Praėjusiais metais Panevėžio mieste buvo globojami 189 vaikai. 131 nustatyta nuolatinė globa.

50 vaikų – kuriems nustatyta nuolatinė globa – globojami institucijose, 81 vaikas – globojamas šeimoje. Laikinoji globa nustatyta 58 vaikams. Iš jų 27 vaikams globa nustatyta tėvų prašymu, dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos, jie globojami šeimose. 11 vaikų globojami Panevėžio socialinių paslaugų centro Globos centro budinčių globotojų.

Panevėžio rajone 2019 m. gruodžio 31 dienai buvo globojamas (rūpinamas) 141vaikas. Iš jų nuolatinė globa nustatyta 121 vaikui: šeimoje globojamas 81, šeimynoje globojama 10,   institucijoje – 30 vaikų. Panevėžio rajone laikinoji globa nustatyta 20 vaikų.

Rokiškio rajone praėjusių metų paskutinę dieną buvo 90 globojamų (rūpinamų) vaikų. 17 nustatyta laikinoji  globa, 73 – nuolatinė. Šeimose gyveno 62 vaikai, 9 – šeimynoje, 19 – institucijoje.

Pasvalio rajone praėjusiais metais buvo 91 globojamas (rūpinamas) vaikas. Nuolatinė globa nustatyta 82, laikinoji – 9 vaikams. 53 vaikai auga šeimose,  11 – šeimynose, Pasvalio rajono savivaldybės Globos centro budintys globotojai globoja 8 vaikus, globos institucijose auga 19 Pasvalio rajono vaikų.

Kupiškio rajono savivaldybėje, praėjusių metų paskutinės dienos duomenimis, buvo 85 globojami (rūpinami) vaikai. Iš jų 14 vaikų nustatyta laikinoji globa, 71 vaikui – nuolatinė globa. 44 vaikai gyvena globėjų šeimose, 36 vaikai auga globos institucijose, likę vaikai globojami šeimynoje.

Biržų rajone pernai buvo 94 globojami (rūpinami) vaikai, 16 jų nustatyta laikinoji globa, 78 – nuolatinė. Šeimose globojami 57 vaikai, Biržų rajono socialinių paslaugų centro budintys globotojai rūpinasi 14,  savivaldybės vaikų globos namuose  auga 13 vaikų, 10 globojama šeimynoje. 

Pasak VTAS vedėjos, nustačius vaiko laikinąją globą (rūpybą), Tarnybos teritorinis skyrius pirmą kartą aplanko globojamą (rūpinamą) vaiką, ne vėliau kaip po mėnesio nuo laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, kitus kartus – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus nuo vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo.

Nuolatinės globos (rūpybos) atvejais, globojamas (rūpinamas) vaikas pirmą kartą aplankomas ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, kitus kartus – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per pirmus nuolatinės globos (rūpybos) metus, o antrais ir paskesniais vaiko nuolatinės globos (rūpybos) metais – ne rečiau kaip kartą per metus.

„Lankydami vaikus bendraujame su abiem pusėmis: ir su vaikais, ir su globėjais. Vertiname ir aiškinamės, kaip vykdomos globėjo pareigos, kokie vaiko santykiai ne tik su globėju, bet ir jo šeimos nariais ar užtikrinama galimybė vaikui bendrauti su biologiniais tėvais ir kitais emociniais ryšiais susijusiais giminaičiais. Tikros, biologinės šeimos vaikui niekas neatstos, tačiau kai situacija susiklosto kitaip, mūsų pareiga – užtikrinti, kad vaikas būtų saugus ir juo tinkamai pasirūpinta“, – sakė Panevėžio apskrities VTAS vedėja Žaneta Ginaitė.

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyrius

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video