Kriaunų muziejaus bendruomenė ieško naujo komandos nario (0)

Publikuota: 2021-06-06 Kategorija: Gyvenimas
Kriaunų muziejaus bendruomenė ieško naujo komandos nario
Rokiškio Sirena nuotr. / Kriaunų muziejus

Tik baigei Istorijos arba Etnologijos studijas, o gal jau esi įgudęs(-usi) specialistas(-ė)? Nori savo žiniomis ir gebėjimais dalintis su kitais bei savo hobį paversti darbu? Esi drąsus(-i), atsakingas(-a), bendraujantis(-i), kupinas(-a) naujų idėjų ir noro jas įgyvendinti?

Rokiškio krašto muziejus laukia tavęs ir kviečia prisijungti prie komandos!

Siūlo įdomų muziejininko darbą nuostabiame Sartų krašte įsikūrusiame Kriaunų muziejuje.

Pareigybė – muziejininkas (0,75 etato)

Pareigybės lygis – A2

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,6

Darbo vieta – Kriaunų muziejus, Sartų g. 12, Kriaunų k., Rokiškio r.

Jei turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

Esi susipažinęs(-usi)  su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija bei kitais su muziejų administravimu ir veikla susijusiais teisės aktais ir gebi juos pritaikyti praktikoje;

esi susipažinęs(-usi) su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksu ir žinai pagrindines profesines etikos normas;

moki kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, taikyti ją įgyvendinant strateginius muziejaus planus, savarankiškai atlikti paskirtas užduotis, kurioms būtini specialūs įgūdžiai ir žinios, priimti optimalius sprendimus;

moki vertinti, analizuoti ir rengti muziejinės veiklos programas – projektus;

moki bent vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;

išmanai raštvedybos taisykles, gebi taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turi kompiuterinio raštingumo įgūdžius ir moki naudotis informacinėmis technologijomis (Bazinė kompiuterinio raštingumo kvalifikacija);

gebi dirbti komandoje, ir esi nešališkas(-a);

Susisiek iki birželio 18 d. atsiųsdamas(-a) savo gyvenimo aprašymą el. paštu: muziejus@rokiskyje.lt arba tiesiog užsuk pasikalbėti į Rokiškio krašto muziejų, Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis!

Tapęs mūsų komandos nariu:

planuosi veiklos užduotis, dalyvausi rengiant ir įgyvendinant skyriaus perspektyvinius, metinius veiklos planus;

vykdysi muziejaus kraštotyrinę-tiriamąją veiklą; publikuosi bei viešinsi tyrinėjimų rezultatus; sukauptą, susistemintą kraštotyrinę medžiagą perduosi saugoti muziejaus archyvui;
kaupsi, sisteminsi, tyrinėsi muziejines vertybes (pagal tiesioginio vadovo nurodytą istorinį laikotarpį), jas inventorinsi, skaitmeninsi, vykdysi rinkinių viešinimą ir sklaidą; populiarinsi naudojant interaktyvias komunikacines ir informacines technologijas;

vesi ekskursijas po muziejų, rengsi ir vesi ekskursijas teminiais maršrutais;
rengsi ir vesi edukacines programas;

rengsi programas, projektus įvairiems fondams Lietuvoje ir užsienyje finansinei paramai gauti, juos įgyvendinsi;

rengsi ekspozicijų, parodų teminius planus, juos įgyvendinsi; sudarinėsi ir leisi muziejaus rinkinių katalogus, kitus leidinius;

inicijuosi, dalyvausi rengiant ir vykdant teminius muziejaus (pagal skyriaus veiklos uždavinius) renginius;

konsultuosi interesantus įvairiais su muziejaus veikla susijusiais klausimais, suteiksi jiems informaciją;

vykdysi kitas tiesioginio vadovo – skyriaus vedėjo – nurodytas funkcijas, kurios susijusios su pareigybės aprašyme išvardintomis funkcijomis.

Nuobodžiauti tikrai neteks!

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video