Savivaldybės vadovų viešnagė pas karius: apie bendradarbiavimo tolimesnes gaires (1)

Publikuota: 2019-07-17 Kategorija: Aktualijos
Savivaldybės vadovų viešnagė pas karius: apie bendradarbiavimo tolimesnes gaires
L. Dūdaitė-Kralikienė / Susitikimo dalyvių bendra nuotrauka prie Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos kuopavietės.

Antradienį į Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-ąją kuopą susitikti su šios rinktinės vadu pulkininku leitenantu Vidu Zabiela bei 506-osios kuopos vadu kapitonu Sergejumi Afanasjevu bei kuopos intendantu Mantu Griškevičiumi atvyko savivaldybės vadovai. Po smagios ekskursijos po kuopavietę, prie kavos puodelio buvo aptartos svarbiausios bendradarbiavimo gairės. Pašnekovai neslėpė: ankstesnių poros metų praktika rodo, kad šioje srityje buvo kur tobulėti...

Apie gyvą veiklą

506-ąją kuopą aplankė rajono meras Ramūnas Godeliauskas, vicemeras Tadas Barauskas, mero patarėja Justina Daščioraitė, savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas ir jo pavaduotojas Valerijus Rancevas. Vos šį sausį įkurtuves erdviame pastate atšventę kariai jau turi ką parodyti svečiams. Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas V. Zabiela neslėpė: ir taip aktyvi Rokiškio kuopa po įkurtuvių dar labiau pagyvino savo veiklą. Kiekvieną mėnesį čia ateina nauji kandidatai į karius savanorius, norintys tapti savojo rajono žmonių gynėjais.

Žodžiai, kad kuopa tampa vienu svarbesnių rajono jaunimo traukos centrų, nėra tik skambi frazė. Persikrausčius į ervias patalpas pasikeitė veiklos galimybės. Antai, iki pat vakaro kuopoje verda gyvenimas: kariai čia gali lankyti jaukią salę su įranga sportuoti, gerinti fizinį pasirengimą. Ir tokios galimybės tik augs: kuopa jau turi planų, kaip įveiklinti ne tik pastato erdves, bet ir kuopavietės teritoriją. Tiesa, kuopavietė svečius pasitiko dar ne visai paradinės būklės: šiuo metu vyksta pastato pritaikymui karių poreikiams skirti remonto darbai.

Kuopos vado kapitono S. Afanasjevo kabinete kabantis kariuomenės vado generolo leitenanto Vytauto Jono Žuko portretas paskatino pokalbį apie šių dienų aktualiją. Kariuomenės vadas baigia kadenciją. Ir kaip tik antradienį Seime buvo pristatyta jo įpėdinio, dabartinio Sausumos pajėgų (kurioms priklauso ir Krašto apsaugos savanorių pajėgos) vado brigados generolo Valdemaro Rupšio kandidatūra. Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė Seimo narys Raimundas Martinėlis, dėl pritarimo kandidatą skirti kariuomenės vadu Seimas turėtų balsuoti turėtų jau šį ketvirtadienį, ir netikėtumų neturėtų būti: Seimo nariams padarė įspūdį V. Rupšio karjera nuo kario savanorio iki brigados generolo, jo požiūris į kariuomenės vystymo perspektyvas. Taigi tikėtina, kad kuopos vado kabinetą netrukus jau puoš naujo kariuomenės vado portretas.

Mokymams skirtoje salėje – ir knygų bibliotekėlė. Joje – ne tik karinė literatūra, bet ir istorijos knygos, leidiniai, skirti akiračiui plėsti.

Mokymų klasėje svečių akį traukia įspūdingas paveikslas: po didžiuliu medžiu karių siluetai. Šį paveikslą nutapė kuopos karys savanoris Giedrius Mikalkevičius, kurį svečiai geriau pažįsta kaip rajono savivaldybės Turto valdymo ir ūkio skyriaus vadovą. Kuopos vadas kapitonas S. Afanasjevas paaiškino, kad paveikslas dar nebaigtas. Kiekvienas į kuopą atėjęs naujokas medžio lapijoje nupieš savąjį lapą.

Šis pastatas svarbus ir tuo, kad savo namus jame turi ir rajono šauliai. Be to, apčiuopiamą naudą pajuto kiekvienas rajono jaunuolis, kuris yra pakviestas į privalomąją tarnybą. Dabar jam jau nebereikia vykti tvarkyti dokumentų į Uteną ar Panevėžį.

Noras bendrauti

Šis susitikimas svarbus ne tik kaip karių pažintis su jau suformuota savivaldybės vadovų komanda. Ir pažintis – ne proginis rankų paspaudimas. Nors, kaip neslėpė Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas, porą pastarųjų metų trūko glaudesnio bendradarbiavimo su rajono savivaldybe.

O juk kariams ir savivaldybės administracijai teks dirbti ranka rankon kiekvienos sudėtingesnės rajono situacijos metu. Tai nereiškia, kad kariai savo rajono žmones gintų tik karinio konflikto metu. Jie yra vieni svarbiausių pagalbininkų  ir stichinių nelaimių ir kitų problemų metu. Apie tai kalbėjo ir rinktinės vadas pulkininkas leitenantas V. Zabiela. Jis paaiškino, kad anksčiau šalyje būta atvejų, kai karių pagalba buvo piktnaudžiaujama. Todėl dabar karių pagalbos tvarka yra ganėtinai griežtai reglamentuota. Tačiau jei pagalbos reikia, kariai niekada nenusisuks. Antai ir Rokiškio rajone prieš dvejus metus bendrų su Latvijos kariais savanoriais pratybų metu buvo paskelbta senyvo žmogaus paieška. Į ją įsijungė visi pratybose dalyvavę kariai: ir mūsiškiai, ir latviai. Laimė, žmogus buvo rastas. Savivaldybės atstovai domėjosi, ar, pavyzdžiui, prireikus evakuacijos, kariai galėtų talkinti rajono ligoninei, parapijos senelių namams? Atsakymas, žinoma, buvo teigiamas.

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas yra ir Ekstremaliųjų situacijų komisijos vadovas. Dabar keičiami šalies įstatymai, mat po karo Ukrainoje pamokų, šalies rajonuose įvedama nauja pareigybė – karo komendantas. Taigi, susitikime buvo aptarta, kaip ekstremaliųjų situacijų metu pasidalintų pareigas kariai ir civilinė rajono valdžia. „Niekas neatima iš civilinės valdžios teisės ir pareigos ginti savo šalį“, – pabrėžė pulkininkas leitanantas V. Zabiela.

Apie karių pasiekimus ir rūpesčius

Savivaldybės atstovai domėjosi ir Vyčio apygardos 5-osios rinktinės veikla. Pulkininkas leitenantas V. Zabiela pasakojo, kad rinktinėje yra devynios kuopos. Jos yra kiekviename rinktinei priskirtos teritorijos rajono centre, ir tuo Vyčio apygardos 5-oji rinktinė yra unikali. Rinktinėje savo šaliai ir jos žmonėms tarnauja 800 karių, iš jų 80 – profesionaliosios tarnybos kariai. 506-ojoje lengvojoje pėstininkų kuopoje dabar yra apie šimtą karių, kurie savo civilinį gyvenimą derina su kario tarnyba. Kiekvienas karys per metus tarnyboje praleidžia apie 30 dienų, daugiausia savaitgalių. Per keletą metų pratybų, mokymų, kursų metu jie įgyja kariams reikalingus įgūdžius ir žinias. Be to, mūsų rajono karių atsakomybės rajonas – mūsų rajonas. Kuopos vadas S. Afanasjevas, pristatydamas kuopos veiklą, pabrėžė, kad dauguma pratybų vyksta mūsų rajone, kai kurios – užsienyje, nes mūsų kuopa bendradarbiauja su Latvijos kariais savanoriais. Taip pat rokiškėnai kariai sėkmingai dalyvauja tarptautinėse misijose. Savivaldybės atstovai buvo supažindinti su kuopos veikla įvairių situacijų metu, paaiškinta, kokią pagalbą kariai gali suteikti visuomenei, kokios pagalbos gynėjai prašytų iš jos.

Buvo paliestos ir su kario tarnyba susijusios problemos. Viena jų – nors ir turėtų, kai kurios įmonės nenoriai išleidžia savo darbuotojus karius savanorius į mokymus, pratybas. Rinktinės vadas pateikė gerų pavyzdžių: antai vienos lentpjūvės vadovas yra karys savanoris, skyriaus vadas. O nemažai jo darbuotojų taip pat yra kariai. Todėl pratybų metu darbo drabužiai tiesiog pakeičiami uniformomis ir ant lentpjūvės vartų pakabinama spyna.

Apie visuomeninę veiklą

Nors kariai savanoriai ir aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime: be jų neapsieinama vėliavos kėlimo ceremonijose, svarbiuose renginiuose aidi salvės, rengiamos ginklų parodos, kitokie pažintiniai renginiai, visgi kariai nėra vien tik švenčių dalyviai.

Rinktinės vadas pulkininkas leitenantas V. Zabiela paaiškino, kokių taisyklių laikosi kariai, spręsdami dalyvauti ar ne, kokiame nors renginyje. Pirmiausia, nors kariai yra aktyvūs ir pilietiški žmonės, jiems nedraudžiama turėti savo asmeninius įsitikinimus, jokiuose partijų organizuojamuose renginiuose: žygiuose, sąskrydžiuose jie nedalyvauja. Taip pat karių dalyvavimo nederėtų tikėtis tuose renginiuose, kurie yra mokami. Nesvarbu, kad bilieto kaina simbolinė.

Pokalbyje buvo paliesta ir šaulių tema. Pastaruoju metu jų veikla rajone slopsta, išskyrus Pandėlio kuopą. Kariai pabrėžė, kad šaulių darbas – ne tik renginiuose prie paminklų stovėti, bet ir ugdyti žinias, įgūdžius, reikalingus ginti savąją šalį. Pulkininkas leitenantas V. Zabiela papasakojo apie šiuo metu Panevėžyje veikiančią didžiulę stovyklą jauniesiems šauliams. „Tai unikali galimybė tėvams suorganizuoti turiningą vaikų vasaros poilsį beveik nemokamai, kai kitur stovyklos kainuoja iki 800 Eur. Kodėl nepasinaudoti tokiomis galimybėmis?“ – sakė jis.

Rajono meras R. Godeliauskas pabrėžė, kad kariai visada yra laukiami ir svarbūs rajono visuomeniniame gyvenime.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą