Rokiškio rajone kuriasi jaunos šeimos (1)

Publikuota: 2021-02-23 Kategorija: Aktualijos
Rokiškio rajone kuriasi jaunos šeimos
Rokiškio Sirena nuotr. / Šeima

Rokiškio rajono savivaldybėje 2020 metais buvo gauta 30 prašymų dėl finansinės paskatos gavimo pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimos. Išnagrinėjus prašymus, finansinė paskata buvo suteikta 11 jaunų šeimų, 3 jaunoms šeimoms, pateikusioms prašymus 2020 metais, finansinė paskata buvo suteikta 2021 metų pradžioje.

Jaunos šeimos, tai yra abu sutuoktiniai, kurie yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) augina vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų amžiaus, gali kreiptis į savivaldybes dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Finansinė paskata taip gali būti suteikta, jei šeima turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.

Finansinė paskata suteikiama nuo 15 iki 30 procentų būsto kredito sumos, tačiau negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų.

Jaunos šeimos, norinčios gauti subsidiją, turi:

1) būti deklaravusios gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą (subsidija galima ne tik Lietuvos piliečiams ir jų šeimos nariams, bet ir Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalių piliečiams bei kitiems užsieniečiams, kurie turi ilgalaikį leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba jiems Lietuvoje yra suteiktas prieglobstis);

2) susirasti būstą pirkimui arba būstą pirkimui ir statybai, arba sklypą būsto statybai atsižvelgdami į regionus, kuriuose finansinė paskata yra suteikiama ((https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/NEKILNOJAMOJO%20TURTO%20NORMATYVIN%C4%96S%20VERT%C4%96S%202021%20M.pdf);

3) deklaruoti šeimos turtą už praėjusius kalendorinius metus (pateikti deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai) ir užpildyti prašymą www.spis.lt arba tiesiogiai savivaldybėje.

Pažymėtina, kad prašymas turi būti pateiktas tos savivaldybės, kurioje ketinama įsigyti būstą, administracijai.

Savivaldybės administracija per 10 darbo dienų suformuoja pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma nesuformuojama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Šeimos per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos suformavimo privalo kreiptis į kredito įstaigą ir aktyvuoti pažymą.

Daugiau informacijos apie finansinės paskatos pirmajam būstui įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavimo galima rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/finansine-paskata-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-seimoms .

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video