Policija primena taisykles, kurių turėtų laikytis dronų valdytojai (0)

Publikuota: 2021-03-22 Kategorija: Aktualijos
Policija primena taisykles, kurių turėtų laikytis dronų valdytojai
Rokiškio Sirena nuotr. / Dronas

Policija informuoja - taisyklės, kurias ne visada prisimena dronų valdytojai - skristi galima ne visur, filmuoti ne bet ką.
 
Bepiločių orlaivių rinka kasmet smarkiai auga, kadangi šias transporto priemones daugelis labai pamėgo. Šiandien jomis filmuojama, fotografuojama, gabenami siuntiniai, stebimos teritorijos ar tiesiog skraidinama išbandant naujausias technologijas. Tačiau kuo daugiau bepiločių orlaivių kyla į dangų, tuo labiau didėja sumaištis dėl saugumo.
 
Pastaruoju metu Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) dažnai informuojama apie bepiločius orlaivius, kertančius draudžiamas skraidyti vietas, skrendančius aukščiau, nei yra leidžiama, pažeidžiančius asmeninę erdvę privačiose teritorijose ar keliančius pavojų žmonėms, pastatams ar gyvūnams, kai prie jų per daug priartėja.
 
Todėl LTSA primena, jog bepilotis orlaivis yra toks pat kaip kitos dangų raižančios transporto priemonės. Jam galioja bendrieji skrydžių saugos reikalavimai ir taisyklės, kurių laikydamasis savininkas, skraidinantis bepilotį orlaivį, nesukels avarinių, pavojingų situacijų.
 
Prieš kildami į dangų turite:
 
* Pasitikrinti draudžiamąsias ir ribojamąsias zonas, kuriose negalima skraidyti;
* Susipažinti su bepiločių orlaivių naudojimo taisyklėmis;
* Nepaleisti skrendančio bepiločio orlaivio iš akių, o jei pastarasis išskrenda iš bepiločio orlaivio nuotolinio piloto tiesioginio matymo zonos ribų, nedelsiant telefonu apie tai informuoti artimiausią skrydžių valdymo centrą;
* Išlaikyti saugų atstumą nuo žmonių, pastatų ir gyvūnų;
* Iškart informuoti kontroliuojančią instituciją, jei jūsų bepilotis orlaivis sužeidė žmogų ar įskrido į draudžiamąją zoną.
 
Visais be išimties atvejais pilotuojant bepilotį orlaivį draudžiama:
 
* Skristi virš žmonių minios;
* Skristi aukščiau kaip 120 m nuo žemės paviršiaus;
* Fotografuoti, filmuoti žmones ar įrašinėti jų pokalbius be leidimo;
* Skraidinti pavojingus daiktus;
* Išmesti daiktus arba purkšti įvairius skysčius, medžiagas;
* Skristi šalia oro uostų, oro uostų prieigų, šalia sraigtasparnių kilimo ir tūpimo aikštelių;
* Vykdyti skrydžius bepiločiu orlaiviu Lietuvos Respublikos oro erdvėje draudžiama: draudžiamojoje, ribojamojoje (kai jos aktyvuotos) ir pasienio zonos (nuolat) oro erdvėje, aerodromų oro eismo zonose (vertikaliose ir horizontaliose plokštumose), pavojingojoje, laikinai išskirtojoje, specialiojoje sklandymo zonose, rezervuotoje oro erdvėje, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos kariuomenės nustatytose bepiločių orlaivių neskraidymo zonose.
 
Visas draudžiamąsias zonas galite rasti ir prieš skrydį būtinai pasitikrin
 
Jeigu būtina skristi draudžiamojoje zonoje, privalote gauti leidimą:
 
* Jeigu zona pažymėta pavadinimu EYP... (pvz., EYP5), reikia pildyti paraišką čia „Paraiška dėl leidimo skirsti draudžiamosiose arba ribojamosiose zonose suteikimo“;
* Jei zona pažymėta EYURM... (pvz., EYURM010), reikia pildyti paraišką;
* Jei norima skristi valdomojoje oro erdvėje aukščiau, nei nurodytas maksimalus kilimo aukštis, reikia pildyti paraišką „Pranešimas apie planuojamą bepiločių orlaivių specialiąją veiklą valdomojoje oro erdvėje“.
* Jeigu norite skristi virš tankiai apgyvendintų teritorijų ir arčiau nei 50 m nuo pastatų, žmonių ir transporto priemonių, turite išlaikyti valdytojų gebėjimų testą ir gauti techninės apžiūros taloną bepiločiam orlaiviui.
 
Pasikeitė skraidymo dronais taisyklės: privaloma registracija ir egzaminai
Viena iš naujovių, kurias reikia žinoti tiek naujiems, tiek jau patyrusiems bepiločių orlaivių pilotams – nuo 2020 m. gruodžio 31 d. visi skrydžiai skirstomi į tris kategorijas – atvirąją, specialiąją ir sertifikuotąją.
 
Kaip teigia ekspertai, 95 proc. visų bepiločių orlaivių skrydžių Lietuvoje patenka į atvirąją kategoriją, kuri skirstoma į dar tris smulkesnes pakategores – A1, A2 ir A3.
Skrydžiams atvirojoje kategorijoje galioja kelios paprastos taisyklės – maksimalus skrydžio aukštis negali viršyti 120 metrų, privaloma laikytis saugaus atstumo nuo žmonių ir pastatų, draudžiama skristi virš žmonių susibūrimų. Taip pat svarbu tai, kad nuotolinis pilotas viso skrydžio metu turi vizualiai matyti savo orlaivį.
 
Aukščių ar teritoriniai apribojimai bepiločių orlaivių mėgėjams nėra didelė staigmena – iki šiol jiems buvo draudžiama skraidyti oro uostų ir aerodromų oro eismo zonose, virš strateginės reikšmės objektų, pasienio zonoje ar kitose ribojamose bei draudžiamose zonose. Šis draudimas lieka galioti ir toliau. Tačiau dabar atsirado ir kitų įsipareigojimų, kurie Lietuvos dronų entuziastams bus visiškai nauji.
 
Pagrindinė naujiena – bepiločių orlaivių savininkams, turintiems sunkesnį negu 250 gramų arba bet kokio svorio bepilotį su kamera, reikia registruotis specialioje sistemoje TKA interneto puslapyje. Ji sugeneruoja unikalų asmens registracijos numerį, kuriuo reikia pažymėti savo droną. Svarbu tai, kad sistemoje registruojamas ne konkretus įrenginys, o asmuo, kuriam jis priklauso, tad jeigu žmogus turi kelis bepiločius orlaivius – tą patį registracijos numerį jis turi pavaizduoti ant jų visų.
 
Taip pat nuo šiol sunkesnius negu 250 gramų bepiločius orlaivius bus galima skraidinti tik turint nuotolinio piloto pažymėjimą – tam reikės toje pačioje TKA sistemoje baigti teorinių žinių kursą ir išlaikyti internetinį egzaminą.
 
Skrydžiai, kurių metu nesilaikoma atvirosios kategorijos reikalavimų-pvz., kylama aukščiau negu 120 m nuo žemės paviršiaus arba nuotolinis pilotas nebemato savo orlaivio-patenka į specialiąją kategoriją. Prieš kiekvieną skrydį joje privaloma TKA pateikti prašymą leisti skristi ir skrydžio rizikos vertinimą. Šios kategorijos nuotoliniams pilotams taip pat reikės išlaikyti papildomą egzaminą.
 
Sertifikuotoje kategorijoje vykdomi skrydžiai ypač sudėtingomis sąlygomis arba juos atlieka sertifikuoti orlaiviai, kuriems taikomos tinkamumo skraidyti taisyklės – tokios pačios kaip ir visiems civiliniams orlaiviams.
 
Nuo 2023 m. visi Europos Sąjungoje parduodami bepiločiai orlaiviai bus skirstomi į klases, tad įsigyjant tokį įrenginį reikės atkreipti dėmesį į jo klasę bei CE žymėjimą, nes tai gali nulemti skraidymo kategorijos pasirinkimą bei papildomus reikalavimus skrydžiams vykdyti.
 
Naująsias dronų valdymo taisykles įtvirtino Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2019/947. Jis priimtas siekiant užtikrinti bepiločių orlaivių skrydžių saugą šioje sparčiai besivystančioje aviacijos srityje. Jis taip pat suvienodino tokių orlaivių naudojimo taisykles ir tvarką visoje Europos Sąjungoje. Reglamentas įsigaliojo 2020 m. gruodžio 31 d.
 
 
Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video