Pasieniečiams – medaliai už reikšmingą indėlį atkuriant Lietuvos kariuomenę (foto) (2)

Publikuota: 2019-11-18 Kategorija: Aktualijos
Pasieniečiams – medaliai už reikšmingą indėlį atkuriant Lietuvos kariuomenę (foto)
L. Dūdaitė-Kralikienė / Rokiškio užkardos buvę pasieniečiai džiaugėsi susitikimu, bendravimu ir garbingais apdovanojimais.

Lapkričio 16-ąją į Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos salę rinkosi rokiškėnai, tarnavę ir tebetarnaujantys Valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT). Progų susirinkti buvo keletas: pirmiausia, daugelio jų laukė garbingi apdovanojimai.  Antra svarbi proga – šiomis dienomis sukanka 29-eri metai nuo Šiaulių rinktinės Rokiškio užkardos įkūrimo.

Pas karius
Kodėl pasieniečiai rinkosi kariuomenės patalpose ir jiems buvo įteikti medaliai už indėlį atkuriant Lietuvos kariuomenę? Atsakymas paprastas: pirmuosius ketverius metus nuo atkūrimo, Valstybės sienos apsaugos tarnyba buvo Lietuvos kariuomenės žinioje. Ir tik vėliau perėjo į Vidaus reikalų ministerijos jurisdikciją. Todėl, tęsiant garbingas tradicijas, ir aplinka tradiciniam susibūrimui parinkta būtent 506-osios kuopos kuopavietėje. Ji pasieniečiams nesvetima ir todėl, kad kai kurie jų yra ir kariai savanoriai.
Į susitikimą atvyko dvi dešimtys esamų ir buvusių pasieniečių. Jiems pirmasis Šiaulių rinktinės Rokiškio užkardos vadas Eugenijus Šepetys perskaitė 2019 m. gegužės 31-osios tuometinio Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Jono Vytauto Žuko įsakymą, kuriuo rokiškėnai pasieniečiai apdovanojami Lietuvos kariuomenės medaliu kariams ir civiliams „100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“ už reikšmingą indėlį atkuriant Lietuvos kariuomenę, puoselėjant jos vertybes ir tradicijas. Kai kurie rokiškėnai pasieniečiai šį garbingą apdovanojimą atsiėmė anksčiau, respublikinių VSAT renginių metu.
Vienas po kito buvo kviečiami vyrai atsiimti savųjų apdovanojimų. Į sveikinimus atsakydami trumpu „Tėvynės labui!“.

Garbinga ir pavojinga tarnyba
Užkardos pirmasis vadas E. Šepetys prisiminė jos kūrimo pradžią. Valstybinė siena – vienas svarbiausių valstybingumo ženklų. Todėl nenuostabu, kad jaunos valstybės viena pirmųjų užduočių tolimais 1990-aisiais ir buvo suformuoti instituciją, saugančią valstybines sienas. Pasieniečio tarnyba tuomet nebuvo nei paprasta, nei lengva, nei saugi. Prisiminkime, kad 1991 m. liepos 31-ąją sovietinio OMON įvykdytas Medininkų žudynes. Ir tragiškųjų 1991 m. Sausio įvykių metu rokiškėnai pasieniečiai buvo vieni iš tų, kurie pareigą valstybei atliko priešakinėse pozicijose. Svetainėje pasienis.lt apie juos rašoma: „Sausio 10 d. V. Česnulevičius gavo A. Butkevičiaus nurodymą nusiųsti po būrį gynėjų į Vyriausybės rūmus, Spaudos rūmus, televizijos bokštą. Į Vyriausybės rūmus buvo perkelti su savo ginkluote 52 Šalčininkų užkardos pasieniečiai, vadovaujami Gedimino Kastanausko ir Algimanto Sauliaus, į Spaudos rūmus ir TV bokštą – po 15 Rokiškio užkardos pasieniečių, persirengusių civiliniais drabužiais ir be ginklų. Pasieniečiams, pasiųstiems į TV bokštą, vadovavo Eugenijus Šepetys“. Taip pat rokiškėnai pasieniečiai tomis dienomis saugojo ir Aukščiausiąją tarybą.
Pirmosiomis tuometinės Pasienio apsaugos tarnybos dienomis trūko visko: vyrų, įrangos ir ekipiruotės, žinių. Jis prisiminė, kad pirmieji Rokiškio užkardos pasieniečiai 1990-aisiais Lietuvos-Latvijos sieną saugojo civiliais drabužiais, stovėdami ant griovio krašto. Tačiau labiausiai stigo žinių apie šį darbą. Vienintelis, turėjęs šiokios tokios patirties, buvo Suvainiškio posto vadas Ignas Vaitoška. Tad kiti rokiškėnai pasieniečiai mokėsi iš jo. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir tapus Šengeno zonos nare, Lietuvos-Latvijos siena tapo vidine ES siena ir poreikio ją saugoti nebeliko. Nebeliko ir Suvainiškio, Juodupės bei Obelių pasienio postų. Tačiau pasieniečių indėlis nebuvo pamirštas. E. Šepečio teigimu, svarbiausia, kad pirmieji rokiškėnai pasieniečiai vis dar prisimenami.
Garbingi apdovanojimai buvo įteikti atsargos kapitonui Vilmantui Raupiui, atsargos leitenantui Nerijui Balčiūnui, atsargos vyresniajam puskarininkiui Ričardui Lašui, atsargos vyresniajam puskarininkiui Audriui Guzui, atsargos puskarininkiui Antanui Mikėnui, atsargos viršilai Edvardui Jakuliui, atsargos vyresniajam puskarininkiui Valdui Misevičiui, atsargos vyresniajam puskarininkiui Jurijui Lapanui, atsargos leitenantui Ignui Vaitoškai, bei antrajam užkardos vadui Gintautui Jurgučiui.

Prisiminimai apie įdomią profesinę ir visuomeninę veiklą
Po iškilmingų apdovanojimų, metas prisiminimams. Pasienietis Gintautas Marganavičius pasakojo ne tik apie tarnybą, bet ir apie tai, kokį indėlį į rajono visuomeninę ir sportinę veiklą nešė tuometiniai pasieniečiai. Jų suburtos futbolo, krepšinio komandos ne vienerius metus džiugino pergalėmis apskrities ir respublikinėse varžybose. Antai rokiškėnų pasieniečių komanda buvo tapusi net Regionų krepšinio lygos prizininke.
Esami ir buvę pasieniečiai kviečiami burtis draugėn, į klubą. Jame Rokiškio-Pasvalio užkardų pasieniečiams vadovauja rokiškėnas Vygantas Pauliukas. Kuris ir sukvietė pasieniečius į šį smagų susitikimą.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą