Masažo paslaugų teikimui – nauji reikalavimai (0)

Publikuota: 2019-11-26 Kategorija: Aktualijos
Masažo paslaugų teikimui – nauji reikalavimai
Masažo kabinetas

Į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Rokiškio skyrių kreipiasi  asmenys, norintys atidaryti masažo kabinetus ne tik Rokiškio mieste, bet ir toliau nuo rajono centro esančiuose  miesteliuose.

Rokiškio rajone veikia 19 įvairaus tipo masažo kabinetų:

12 kabinetų dirba ir teikia masažo paslaugas pagal Lietuvos higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, kuri buvo leidžiama kirpyklų ir kitų grožio salonų veiklai, turi išduotus leidimus-higienos pasus;

7 kabinetai teikia masažo paslaugas  kaip ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuriai išduodama veiklos Licencija Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka ir  veiklos rūšims (EVRK 86.90),  kurioms taip pat būtinas leidimas-higienos pasas. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos laikantis Lietuvos higienos normoje HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos reikalavimai“,  Lietuvos higienos normoje HN 47 – 1: 2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ nustatytų įstaigos įrengimo, priežiūros, infekcijų kontrolės, sveikatos saugos ir kitų asmens sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Kas yra masažas?

Masažas – moksliškai pagrįsta terapinė priemonė, kurią taikant dozuotai mechaniškai ar

refleksiškai veikiami (fizinis kontaktas rankomis, specialiais įrankiais ar aparatais) kūno audiniai. Gydomasis masažas taikomas gydant pacientus, sergančius nervų sistemos, širdies – kraujagyslių ligomis, esant kvėpavimo organų, atramos – judėjimo, virškinimo sistemos funkcijų sutrikimams ir kitais  atvejais.

Specialieji teisės aktai neskirsto masažo į kosmetinį ir (arba) gydomąjį. Lietuvos medicinos normoje  MN 165:2019 „Masažuotojas“ ir kuri įsigalios nuo 2020 m. lapkričio 1d. nurodoma, kad teisę verstis masažuotojo praktika turi asmuo, įgijęs masažuotojo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją verstis masažuotojo praktika. Masažuotojas gali verstis masažuotojo praktika įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti masažo paslaugas.

Reikalavimai patalpų įrengimui

Lietuvos higienos norma HN 47:2011 draudžia įrengti masažo kabinetus rūsiuose ir pusrūsiuose, kai patalpų natūralios apšvietos koeficientas yra mažesnis nei 1,5 proc. Kabinete turi būti procedūrų arba pacientų priėmimo patalpa, laukiamasis, tualetas. Statinio (jo patalpų) naudojimo paskirtis turi būti medicininė. Tiesa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011m. spalio 12 d. nutarime Nr.1178  „Dėl Statinio ( jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodoma, kad viešbučių paskirties pastatuose ar gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatuose ar patalpose, nepakeitus jų paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, galima ši nedaranti žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) bendrosios praktikos gydytojų veikla (EVRK Q86.23), kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (EVRK Q86.90), kuriai ir priskiriama masažo veikla.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą