Kviečia teikti paraiškas paramai „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ (0)

Publikuota: 2020-02-20 Kategorija: Aktualijos
Kviečia teikti paraiškas paramai „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas paramai „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“

Kviečiame teikti paraiškas paramai „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“

Paramos tikslas – įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, išsaugant biologinę ir ekosistemų subalansuotą funkcionavimą ir siekiant sumažinti vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Iš viso skirta 1 mln. Eur.

Remiama veikla – priemonių, kurios skirtos gyvuliams apsaugoti nuo vilkų, įsigijimas:

1)vielinio elektrinio aptvaro ir jo dalių;

2) juostinio elektrinio aptvaro ir jo dalių;

3) tinklinio elektrinio aptvaro ir jo dalių;

4) elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir jo (-ų) dalių.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 5000 (penki tūkstančiai) Eur. Finansuojama 100 proc. visų tinkamų išlaidų be PVM.

Pareiškėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla (deklaruojantys pasėlius ir žemės ūkio naudmenas ir turintys Ūkinių gyvūnų registre užregistruotų ūkinių gyvūnų) ir teisėtais pagrindais valdantys žemės sklypus, kuriuose numatoma įrengti apsaugos priemones. Pareiškėjas privalo laikyti ne mažiau kaip 1 sąlyginį gyvulį. Skirtingų rūšių gyvūnų vieneto atitiktis sutartiniam gyvuliui: galvijai nuo 6 mėn. iki 2 metų - 0,6 SG, galvijai, jaunesni nei 6 mėn. – 0,4 SG, avys ir ožkos – 0,15 SG.

Paraiškos forma ir priemonės įgyvendinimo taisyklės  skelbiamos savivaldybės tinklapyje www.rokiskis.lt

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą