Kad vaikų žaidimų aikštelės būtų saugios (1)

Publikuota: 2019-11-12 Kategorija: Aktualijos
Kad vaikų žaidimų aikštelės būtų saugios
Rokiškio Sirena nuotr. / Vaikų žaidimų aikštelė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus specialistai (toliau – Specialistai) primena apie svarbą kurti ir palaikyti saugią aplinką vaikų žaidimų aikštelėse, kad šios vietos būtų ne tik kaip patrauklių pramogų vieta, bet jose būtų sudarytos saugios ir palankios sąlygos vaikams žaisti, ilsėtis, ugdytis.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖMS

Vaikų žaidimų aikštelių bendruosius sveikatos saugos reikalavimus reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – HN 131:2015). Šie reikalavimai yra privalomi vaikų žaidimų aikštelėms, įrengtoms arba numatomoms įrengti viešose vietose - aikštėse, parkuose, skveruose, paplūdimiuose, daugiabučių namų kiemuose, prekybos, viešojo maitinimo, apgyvendinimo įstaigose ar jų teritorijose, kuriuose asmenys gali laisvai lankytis.

Įrengiant naujas vaikų žaidimų aikšteles būtina laikytis reikalavimų, kad aikštelės būtų ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore.

Sveikatos saugos reikalavimus atitinkanti vaikų žaidimų aikštelė – tai aikštelė, kurioje esantis dirvožemis ir gruntas yra neužterštas, triukšmas neviršija  Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nustatytų triukšmo ribinių verčių, elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės neviršija nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų verčių.

Siekiant, kad vaikų žaidimų aikštelė būtų saugi vaikams, ypač svarbus dėmesys yra skiriamas vaikų žaidimų aikštelės įrangai. Vaikų žaidimų aikštelės įrangos ir dangos atitikties sertifikatai ar gamintojo deklaracijos turi liudyti atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų reikalavimams. Pažymėtina, kad vaikų žaidimų aikštelės gali būti naudojamos tik tada, kai jų atitiktį Lietuvos standartams patikrina kontrolės įstaiga, akredituota šiai veiklai atlikti ir išduoda kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, kurioje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija. Tinkamai įrengtoje žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė.

Svarbu žinoti, kad  HN  131:2015 reikalavimų privaloma laikytis ne tik vaikų žaidimų aikštelės įrengimo metu, bet ir visą aikštelės eksploatacijos laiką. Žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos. Žolė turi būti nušienauta. Žiemą takeliai turi būti neslidūs. Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlyje neturi būti helmintų kiaušinių. Smėlio dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo jas uždengiant. Smėlio dėžės uždangalas turi būti neslidaus paviršiaus.

 

KAS TURĖTŲ RŪPINTIS VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ SAUGUMU?

Specialistai nori atkreipti seniūnijų, daugiabučių namų bendrijų ir gyventojų dėmesį į naujai įrengiamas vaikų žaidimų aikšteles viešose vietose, daugiabučių namų kiemuose ir kitur, ar jos įrengtos pagal aukščiau minėtų teisės aktų reikalavimus ir ar yra tinkamai eksploatuojamos.  Atsakomybė prižiūrėti vaikų žaidimų aikštelės įrangą ir palaikyti saugią ir palankią aplinką numatyta juos eksploatuojantiems juridiniams ar fiziniams asmenims, nepaskyrus žaidimų aikštelių eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.  

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą