Dėl civilinės būklės aktų registravimo organizavimo karantino laikotarpiu (0)

Publikuota: 2020-03-17 Kategorija: Aktualijos
Dėl civilinės būklės aktų registravimo organizavimo karantino laikotarpiu
Rokiškio Sirena nuotr. / Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Rekomendacijos karantino laikotarpiu:

Civilinės metrikacijos įstaigų teikiamų paslaugų teikimas organizuojamas nuotoliniu būdu. Informacija ir konsultacijos teikiamos gyventojams tel. paštu arba telefonu, o prašymus įregistruoti civilinės būklės aktus, kiek tai įmanoma ir kaip nurodyta šiose rekomendacijose žemiau, bus priimamos per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (toliau – MEPIS).

Pasiimti dokumento originalą civilinės metrikacijos įstaigoje galės pasibaigus karantinui.

Prašymai tuoktis bus priimti per MEPIS – tokiais atvejais pageidautina, kad analogiško turinio prašymus užpildytų abu ketinantys susituokti asmenys. Ketinantys susituokti asmenys į santuokos registravimo ceremoniją turėtų atvykti anksčiau nurodyto ceremonijos laiko tam, kad galėtų įvykti nuodugni santuokos sudarymo sąlygų patikra ir kiti susiję formalumai.

Registruojant santuoką, BUS RIBOJAMA dalyvaujančiųjų santuokos registravimo ceremonijoje asmenų skaičių. Maksimalus skaičius – 5 asmenys, neįskaičiuojant civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojo. kiti asmenys, norintys dalyvauti ceremonijoje ir (ar) pasveikinti atėję svečiai į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas nebus įleidžiami.

Ketinantiems tuoktis asmenims, kurie pastaruoju metu atvyko iš užsienio, bus pasiūlyta vėlesnė santuokos registravimo data, kadangi jiems yra privaloma 14 dienų izoliacija pagal Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ Nr. 207 3.1.5 punktą.

Atsižvelgiant į Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 69 punktą, ATSISAKOMA registruoti santuokas ne civilinės metrikacijos įstaigos patalpose, nes tai gali kelti pavojų darbuotojų sveikatai.

Neatidėliotinais atvejais asmenų prašymai apskaityti užsienyje sudarytus civilinės būklės aktus bus priimti per MEPIS.

Dėl mirties, santuokos nutraukimo (kai santuoka nutraukta Lietuvoje teismo sprendimu), bažnytinės santuokos įtraukimo į apskaitą asmenims apskritai NEREIKIA kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą – šie veiksmai atliekami civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, gavus šiuos civilinės būklės aktus patvirtinančius dokumentus iš atitinkamų įstaigų.

Raginame susilaikyti nuo prašymų, kurie gali būti pateikti pasibaigus karantinui.

Taip pat raginame laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų dėl aplinkos valymo, vėdinimo ir dezinfekcijos, dėl rankų higienos ir kt. ir sekti aktualią informaciją, skelbiamą sam.lrv.lt

 

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą