In memoriam Vytautui Šlikui (1929 08 28 – 2021 01 26)
Su giliu liūdesiu pranešame, kad sausio 26 d, eidamas 92-uosius metus, mirė ūkininkas, Lietuvos ir Rokiškio rajono politinis bei visuomenės veikėjas Vytautas Šlikas. Velionis gimė 1929 m. rugpjūčio 28 d. Geruogių k., Šiaulių r., 1946 m. baigė Kuršėnų gimnaziją, 194
2021-01-27
Pro memoria
  Atsisveikiname su vienu iš rūpestingiausių ir labiausiai žemę mylėjusiu mūsų kraštiečiu Vytautu Šliku, visą savo gyvenimą paskyrusiam kaimui ir jo žmonėms, įkūnijusiu nuoširdžią ir atsidavusią tarnystę savo kraštui, patirtimi ir žiniomis susiejusį k
2021-01-27
Pro memoria
Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad esame kartu liūdesio valandą, mirus Reginai Šaltienei. Nuoširdžiai užjaučiame vyrą, sūnų ir artimuosius.   Taikos g. 1A namo, 6-os laiptinės kaimynai.
2021-01-21
Pro memoria
Dėl Anfisos Fitingovos mirties nuoširdžiai užjaučiame artimuosius.   Laisvės g. 5b namo, 2-os laiptinės kaimynai
2021-01-21
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę Laimutę Jankauskienę dėl tėvelio mirties.   Rokiškio rajono savivaldybės administracija
2021-01-13