Pro memoria
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli, Kad sielvartą sušildytų, paguostų, Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų. Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Blažienę ir Audrių Blažį dėl mylimo vyro ir tėvo Povilo Blažio m
2021-03-05
Pro memoria
Išėjus žmogui lieka tuštuma. Tegul ją bent akimirkai užpildo ir didelę širdies gėlą sušvelnina. Nuoširdi užuojauta Daliai Saulienei ir jos šeimai dėl mylimos mamytės mirties.   A. P. Gorovniovai
2021-03-04
Pro memoria
Nuoširdžiai užjaučiame choro seniūnę Leonorą Turonienę dėl mylimos sesers mirties.   Vėtrungės choro vadovė ir choristai
2021-03-03
Pro memoria
Nuoširdi užuojauta Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos matematikos mokytojai Virgilijai Navikienei dėl tėvelio mirties.   Progimnazijos bendruomenė
2021-03-03
Pro memoria
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė sunkią netekties valandą. Nuoširdi užuojauta Monikai Giminiauskienei ir Povilui Rageliui dėl mylimos mamytės mirties.   Nastia Gorovniova
2021-02-23