Pas Viešpatį išėjo kunigas kanauninkas Edmundas Rinkevičius (0)

Publikuota: 2019-08-08 Kategorija: Žmonės
Pas Viešpatį išėjo kunigas kanauninkas Edmundas Rinkevičius
„Rokiškio Sirena“ archyvo / Kunigas kanauninkas Edmundas Rinkevičius

Rugpjūčio 6 d. po ilgos ligos Biržų ligoninėje mirė g. kunigas kanauninkas Edmundas Rinkevičius. Mūsų krašto tikintiesiems šis dvasininkas buvo gerai žinomas Kaip Kriaunų, Ragelių ir Jūžintų klebonas, talentingas menininkas

E. Rinkevičius gimė 1950 m. sausio 20 d. Traineliškio vienkiemyje (Skiemonių parapija), Anykščių r. Baigęs Ukmergės vakarinę-vidurinę mokyklą dirbo Vilniuje, vėliau Ukmergėje autošaltkalviu. Atlikęs sovietinę privalomąją tarnybą toliau dirbo Ukmergėje.

1974 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir baigęs mokslus 1979 m. gegužės 27 d. buvo pašventintas kunigu.

Nuo 1979 m. vikaro pareigas ėjo Panevėžyje Katedros parapijoje, po metų Pasvalyje, nuo 1981 m. Biržuose. 1984 m. tarnavo Kriaunų parapijos tikintiesiems iš kur po dviejų metų iškeltas į Jūžintų ir Ragelių parapijas. 1991 m. paskirtas į Pabiržės parapiją, po metų iškeltas į Užpalių parapiją, kurioje klebonavo iki 2003 m. Tais metais paskirtas Ramygalos parapijos klebonu. 2017 m. perkeltas klebono tarnystei į Vabalninko parapiją.

Nuo 2003 m. nepertraukiamai ėjo Panevėžio vyskupijos egzorcisto tarnystę, buvo Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. 2007 m. vyskupas Jonas Kauneckas įvertindamas kun. Edmundo Rinkevičiaus sielovadinę veiklą suteikė Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninko titulą. 2016 m. Panevėžio rajono taryba kun. E. Rinkevičių išrinko Panevėžio rajono garbės piliečiu.

Rokiškėnams jis žinomas ne tik kaip dvasininkas, talentingas poetas, bet ir drožėjas, dalyvavęs respublikiniuose Liongino Šepkos konkursuose. Kunigo E. Rinkevičiaus kūriniai pasižymėjo labai lakoniškomis, išbaigtomis formomis, sakraliu paprastumu.

Kun. Edmundas Rinkevičius buvo ištikimas bei atsidavęs Dievui ir žmonėms kunigas.

Tesiilsi ramybėje!

Velionis pašarvotas Vabalninko Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios rugpjūčio 9 d. 11 val. Kunigas bus palaidotas Vabalninko bažnyčios šventoriuje.

Panevėžio vyskupijos kurijos ir „Rokiškio Sirenos“ inform.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą