11 priežasčių, kodėl verslas turėtų diegti Agile (0)

Publikuota: 2021-05-24 Kategorija: Verslas
11 priežasčių, kodėl verslas turėtų diegti Agile
Asociatyvi nuotr.

Paskutiniu metu vis daugiau įmonių taiko ar bent jau svarsto apie galimybę Agile taikyti savo projektų valdymo arba produktų kūrimo veiklose. Kodėl Agile metodologija pasidarė tokia aktuali ir populiari?

Įmonės nori kiek įmanoma geriau patenkinti klientų poreikius, bet tuo pačiu ir sutaupyti pinigų. Deja, verslai dažnai pamiršta, kad paprasčiausias būdas gauti vartotojo grįžtamąjį ryšį - tiesiog apie tai paklausti. Agile pagrindinis dėmesys nukreipiamas į didesnę sąveiką su vartotoju ir galimybę lengvai keisti funkcionalumus atsižvelgiant į vartotojo atsiliepimus. Naudojant Agile, procesai tampa empiriniai ir suteikia komandai galimybę produktą tobulinti stebint ir tiriant vartotojo elgseną kiekvieno sprinto metu, o ne grįsti sprendimus tik teorija ir prielaidomis.

Pastebima, kad Agile metodikos ir gerųjų praktikų taikymas padeda efektyviau, kokybiškiau ir nešvaistant išteklių kurti vartotojams patrauklius produktus, kurie kuria vertę. Aptarkime kelis Agile privalumus, kurie padės pasiekti geresnių rezultatų Jūsų verslui.

1. Greitesnis paleidimas į rinką

Agile metodai pabrėžia minimalaus veikiančio produkto (MVP - minimum viable product) ir minimalaus parduodamo produkto (MMP - minimal marketable product) sąvokas. Tai yra dvi Lean koncepcijos, leidžiančios procesus planuotis taip, kad būtų galima greitai sukurti naujus produktus  ir  ištestuoti rinkoje su sąlyginai nedidelėmis investicijomis.

Agile projektų valdymo metodika remiasi ankstyvos programinės įrangos ar produkto paleidimu į rinką, kur vartotojas gali bandyti ir vertinti minimalų funkcijų rinkinį. Užuot praleidę daug laiko ruošdami galutinę produkto versiją su visomis smulkmenomis, kūrėjai pristato produktą ir palaipsniui jį tobulina pagal tikro vartotojo poreikius, o ne pagal savo įsivaizdavimą. Tai daryti padeda darbas iteracijomis sprintų sistema. Kaip naudojami Agile sprintai IT projektų valdyme trumpai paskaityti galite čia.

2. Dėmesys vartotojui ir vertės kūrimas verslui

Agile metodikoje pabrėžiama orientacija į vertės kūrimą vartotojui.   Kadangi Agile produkto kūrimas vyksta iteracijomis, klientas bet kuriuo metu gali įvertinti pažangą ir suteikti grįžtamąjį ryšį. Tai reiškia, kad produkto kūrimo komanda viso kūrimo proceso metu gali sutelkti dėmesį į tikruosius vartotojo poreikius, įsijausti į jo elgseną, atlikti reikalingus pakeitimus ir produktą sukurti būtent vartotojui. Toks klientų poreikius atitinkantis, mielai naudojamas ir rekomenduojamas produktas sukuria vertę ir reiškia sėkmingą  verslą.

3. Galimi sprendimų ir funkcijų pokyčiai projekto eigoje

Agile metodika leidžia viso projekto metu diegti naujas funkcijas ar sprendimus, kas būtų itin sudėtinga taikant tradicinius projektų valdymo metodus. Vadovaujantis Agile principais - svarbiausia nusistatyti prioritetus, pagal kuriuos turėtų dirbti komanda. Jei naujas funkcionalumas yra tikrai svarbus ir jį reikia įdiegti kuo greičiau, komandos nariai, planuodami artimiausią sprintą į kuriuos skirstomas visas projektas naudojant Agile, įtrauks ir naujos funkcijos kūrimo bei diegimo darbus.

4. Greitas klaidų identifikavimas

Nepaisant to, kad pradedant kiekvieną projektą yra tikimasi sėkmės, vis dėlto realybė dažnai pasirodo kiek kitokia. Vargu ar įmanoma tik pradedant visiškai naują projektą iš anksto numatyti visas įmanomas rizikas, klaidas ir užkirsti tam kelią. Todėl, naudojant Agile, yra vadovaujamasi “Greitai klysti ir mokytis iš savo klaidų” požiūriu. Darbas iteracijomis, glaudus ir kasdienis komandos bendravimas ir bendradarbiavimas, taikomi kokybės užtikrinimo metodai padeda greitai pastebėti netinkamus sprendimus, klaidas ir juos ištaisyti. Agile metodai nesifokusuoja į itin didelius išankstinės analizės darbus, yra mokomasi dirbant ir iš realybėje kylančių iššūkių bei prisitaikoma prie reikalingų pokyčių. Tai ypač svarbu programinės įrangos kūrėjams, nes šioje srityje problemas dažnai sunkiau išspręsti, jei jos pastebimos vėliau, jau pabaigus projektus.

5. Greitesnis sprendimų priėmimas

Agile metodas turi dar vieną privalumą susijusį su kasdieniais komandos susitikimais, skaidrumo kultūra, tarpfunkcinių komandų privalumu ir orientacija į bendrą tikslą. Kadangi komandos nariai turi skirtingų kompetencijų, žino kas ką veikia ir už ką yra atsakingas, gali atvirai bendrauti, pasitarus tarpusavyje daug lengviau ir greičiau priimti sprendimus dėl kylančių iššūkių, tolimesnių užduočių ir įsipareigojimų, kurių vienas darbuotojas priimti tiesiog negali. Tokiu būdu Agile ne tik nuolat aptaria poblemines sritis ir kiekvieno projekto realią eigą,  bet sukuria atviro bendravimo kultūrą ir padeda įmonėms produktyviau dirbti.

6. Geresnė kokybė

Agile metodika yra orientuota į verslo vertės dinamiką, o ne tik į pirminį planą, todėl produktas, kuriamas pagal Agile projektų valdymo metodą yra nuolatos tobulinamas pagal naujausias tendencijas. Kasdieniai komandos narių susitikimai ir pokalbiai apie nuveiktus ir planuojamus atlikti darbus, dalinimasis vartotojo / kliento grįžtamuoju ryšiu, nuolatinis mokymasis, padeda pašalinti klaidas, įvesti naujus sprendimus, užtikrinti, kad kiekvienas produkto elementas bus reikalingas, patikrintas ir aukštos kokybės, atitiks aukščiausius standartus. Nuolatinis testavimas ir mokymasis iš klaidų, dalijimasis žiniomis bei klaidomis padeda gerinti kokybę nešvaistant daug laiko.

7. Komandos veiklos aiškumas

Dar vienas svarbus aspektas, kuris gerina ir greitina darbo procesą, tai komandos veiklos aiškumas. Kasdieniai susitikimai, padarytų darbų aptarimai, grįžtamasis ryšys ir prioritetizuotas planuojamų darbų sąrašas leidžia visiems komandos nariams žinoti, kaip vyksta projektas, ar nėra jokių kliūčių, kurias galbūt reikėtų kuo greičiau spręsti. Tai leidžia bendradarbiauti ir efektyviai vystyti projektą.

8.  Taupomi pinigai ir didesnis nuspėjamumas

Dirbant pagal Agile principus yra lengviau valdoma rizika, priimami pokyčiai ir pritaikomi nauji sprendimai, taip pat į kūrimą įtraukiami vartotojai ir suinteresuotosios šalys, o  produktas greičiau patenka į rinką.  Kadangi naudojama sprintų sistema, kurių kiekvienas turi aiškiai apibrėžtą trukmę su iš anksto suplanuotais rezultatais ir sąnaudomis, projekto vadovui lengviau apskaičiuoti reikalingus išteklius, o komanda yra labai produktyvi ir jaučiasi visiškai įsitraukusi į procesą. Išlaidos yra mažesnės, nes akcentuojama būtent tai, ko reikia, o ne kūrimas funkcijų, kurios galbūt niekada nebus naudojamos.

9. Suinteresuotųjų šalių pasitenkinimas

Suinteresuotosios šalys - vartotojai, klientai bei visi kiti, kurie yra suinteresuoti kuriamu produktu. Taikant Agile modelį, suinteresuotieji asmenys intensyviai įsitraukia į kūrimo procesą, nuolatos prašoma jų atsiliepimų. Siekiant užtikrinti didesnę pridėtinę vertę, kiekviename projekto etape prašoma suinteresuotųjų šalių pateikti savo nuomonę. Taip klientai ir vartotojai jaučiasi svarbia proceso dalimi ir labiau pasitiki komanda. Tuo tarpu komanda gali realiu laiku tikrinti funkcionalumų ir sprendimų tinkamumą realiam vartotojui.

10. Didesnis darbuotojų pasitenkinimas ir greitas tobulėjimas

Agile metodas paremtas bendravimu ir bendradarbiavimu. Tai formuoja lygiateisiškumą, geresnę atmosferą, didesnį susitelkimą į bendrą tikslą komandoje. Kūrėjai gali tiesiogiai klausti svarbių klausimų kliento, nes čia akcentuojamas pokalbis, o ne išsami dokumentacija. Dėl puikių savirealizacijos ir mokymosi vienas iš kito galimybių, visi komandos nariai itin įsitraukia į procesą ir našiai dirba.

11. Didesnis nuspėjamumas

Daugelis vystymo komandų sunkiai geba prognozuoti verslo žmonėms, kada bus įgyvendintas projektas / sukurtas naujas produktas ir ką verslas gaus už savo pinigus. Įmonių verslo padaliniai dažnai atsiduria padėtyje, kai jie mažai vertina kaip greitai kažkas bus sukurta. Jiems svarbiausiu aspektu tampa nuspėjamumas. Versle reikia, kad kūrimo komandos mokėtų atsakingai  prisiimti ir vykdyti įsipareigojimus bei stabilizuoti savo greitį bėgant laikui. Jei neįmanoma prognozuoti ir aiškiai įvardinti klientui, kada bus išleistas naujas produktas, jo dalis ar funkcionalumas, tuomet greitis netenka prasmės. Jei nėra nuspėjamumo, neįmanoma veiklų derinti su kitais verslo padaliniais, kas gerokai apsunkina visų įmonės padalinių veiklą. Darbas sprintais, nuolatinis rezultatų, iškilusių problemų įvertinimas, sprendimų ieškojimas ir diegimas, pastovus mokymasis komandoms leidžia suprasti jos galimybes, išmokti prognozuoti ir įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. 

Šiandieninė verslo aplinka keičiasi itin greitai, o įmonės, norėdamos likti pranašesnės aršioje konkurencinėje kovoje privalo padaryti daugiau nei vakar ir užtikrinti kokybišką klientų poreikių patenkinimą.  Dabar Agile tapo įrankiu, galinčiu padidinti produkto pateikimo rinkai / projekto įgyvendinimo greitį, efektyviau organizuoti įmonės procesus ir sukurti sėkmę vis daugiau įmonių.

 

Užs. nr. 1342.

Dalintis naujiena

Sponsored Video