Savivaldybės tinkamai nenaudoja daugiau kaip pusės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto (0)

Publikuota: 2020-07-15 Kategorija: Savivalda
Savivaldybės tinkamai nenaudoja daugiau kaip pusės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto
Rokiškio Sirena nuotr. / Apleistas pastatas

Daugiau kaip pusę valstybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto (NT) savivaldybės naudojo ne toms funkcijoms, kurioms jis buvo skirtas, atlikti arba visai nenaudojo. Apie patikėjimo teise valdomą valstybės NT tikslios informacijos neturi trečdalis jį valdančių savivaldybių, rodo Valstybės kontrolės atlikto audito išvados.

2019 metų pirmąjį pusmetį 49 iš 56 audituotų savivaldybių patikėjimo teise valdė 426 valstybės NT objektus – apie 3 proc. viso valstybės NT. Daugiausia tai negyvenamosios paskirties pastatai: gamybos, sandėliavimo ir pagalbinio ūkio, gaisrinės paskirties pastatai, garažai, teigiama Valstybės kontrolės pranešime.

„Auditas parodė, kad analizuotais atvejais savivaldybės netinkamai įvertino turto reikalingumą, o Vyriausybė, perduodama turtą savivaldybėms, taip pat neįsitikino, kad jis reikalingas valstybinėms funkcijoms įgyvendinti. Valstybės NT naudojimo stebėsenos ir kontrolės sistemos nebuvimas sudaro prielaidas valstybės turtą naudoti kitoms veikloms ar jo apskritai nenaudoti“, – pranešime sakė Valstybės kontrolės Valdymo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė Alma Bulkevičienė.

14 savivaldybių apie 39 proc. iš 155 patikėjimo teise valdomų valstybės NT objektų, kurie pagal įstatymą priskirti, bet dar neperduoti savivaldybių nuosavybei, iki audito pradžios nežinojo, jų neįtraukė į apskaitą ir neinventorizavo. 10,9 tūkst. kv. metrų (iš 50,6 tūkst. kv. metrų) valstybės NT savivaldybės naudojo ne toms funkcijoms, kurioms jis buvo skirtas, atlikti, o 9 tūkst. kv. metrų naudojo savivaldybių funkcijų nevykdantys fiziniai ir juridiniai asmenys kaip gyvenamąsias, garažų, automobilių remonto patalpas.

Pasak Valstybės kontrolės, dešimtyje savivaldybių 7 tūkst. kv. metrų patikėjimo teise valdomo valstybės NT yra apleista ir sunykę. Ne visos savivaldybės ėmėsi veiksmų dėl apgriuvusio ar fiziškai sunykusio turto nurašymo, likvidavimo ar nereikalingo valstybės NT grąžinimo valstybei, todėl nebuvo užtikrintas efektyvus ir visuomenės poreikius atitinkantis valstybės NT panaudojimas, valstybės turtas toliau nyksta ir kelia pavojų visuomenei.

Įgyvendinus Valstybės kontrolės rekomendacijas, valstybės NT bus perduodamas savivaldybėms tik įvertinus jo reikalingumą valstybinėms funkcijoms vykdyti, bus atliekama perduoto turto naudojimo savivaldybėse stebėsena. Viešuosiuose NT registruose ir savivaldybių apskaitoje informacija apie savivaldybių valdomą valstybės NT bus tikslesnė ir sudarys prielaidas nekilnojamojo turto valdytojams priimti pagrįstus turto valdymo sprendimus.

Siekiant užtikrinti, kad savivaldybių patikėjimo teise valdomas valstybės NT būtų valdomas ir naudojamas efektyviai, Valstybės kontrolė kartu su Vyriausybe ir savivaldybėmis susitarė dėl rodiklių, pagal kuriuos bus vertinamas rekomendacijų įgyvendinimas ir audito poveikis.

Savivaldybės patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja tuo valstybės turtu, kuris savivaldybėms perduodamas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, ir valstybės turtu, kuris pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybei įstatymą priskirtas, bet dar neperduotas savivaldybių nuosavybei.

Dalintis naujiena
Rašyti komentarą

Sponsored Video